• Slávnostný zápis do knižnice 1.B
    • Slávnostný zápis do knižnice 1.B

     Učíme sa čítať, postupne priberáme písmenko za písmenkom, zdokonaľujeme sa. A ako by to bolo, keby sme pri návšteve knižnice nevyužili možnosť stať sa platnými členmi  a čitateľmi tejto inštitúcie. Výber detkej literatúry je veľký, pani knihovníčky nám vysvetlili, ako sa v knižnici správať a my sa tešíme na ďaľšiu návštevu s čitetaľskými preukazmi v rukách. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • 1.B na besede
    • 1.B na besede

     Stretnutie s pani spisovateľkou Silviou Vančovou bolo pre prváčikov veľkým zážitkom. Spoločne sme prežili dobrodružstvo s mačičkou v lese, zabavili sme sa a vypočuli sme si,ako sa rodí taká detská kniha. ( Mgr. I. Paukovčeková)

   • Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval
    • Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval

     Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Karneval nechýbal ani tento rok v našej škole, kedy mali deti možnosť otvoriť dvierka svojej fantázie a obliecť sa neobyčajne fašiangovo. V priestoroch školy sa od rána šíril smiech a radosť. Žiaci 1. stupňa sa zmenili na rozprávkové alebo filmové bytosti a tradične, ako každý rok, prebiehalo vyučovanie v maskách. Deti sa prehrýzli karnevalovými úlohami, nasledovali rôzne hry, súťaže, kvízy, tanec a zábava. V triedach „vládla“ veselosť, výborná nálada a po chodbách sa šírila vôňa dobrého občerstvenia. Kreativita žiakov a rodičov bola nápaditá, opätovne ukázali svoju šikovnosť. (Mgr. A. Klaučová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album KARNEVAL NA 1. STUPNI.

   • Okresné kolo geografickej olympiády
    • Okresné kolo geografickej olympiády

     Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú okresného kola geografickej olympiády. Aj tento rok žiaci riešili olympiádu online zo školského prostredia. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Najskôr riešili teoretickú časť, druhá časť bola praktická s mapou. Tí najlepší zo školského kola reprezentovali našu školu veľmi úspešne. Osem žiakov z deviatich boli úspešní riešitelia. Náš najlepší „ geograf“ Samko Kokavec získal najvyšší počet bodov s ďalšími dvomi žiakmi z inej školy, postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v apríli. Ďalší úspešní riešitelia Martin Trnka, Lívia Antolová, 6. – 7. ročník Dianka Tomková, Jerguš Chvála a Saška Krajčíová, 5.ročník  - Lea Perončíková, Matej Strapoň a Eliáš Čatloš. Samkovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole. / Mgr. P. Dedina, M. Paculíková a T. Dedinová /

   • Projekt My Hobbies v 5.B
    • Projekt My Hobbies v 5.B

     Dnes na hodine anglického jazyka žiaci 5.B prezentovali svoje veľmi zaujímavé projekty z angličtiny na tému My Hobbies. Všetci si dali naozaj záležať, pretože bolo radosť počúvať ako plynule po anglicky rozprávajú o svojich záľubách, o tom čo vedia, čo ich zaujíma a baví. Pri tvorbe projektov tak upevnili svoje jazykové vedomosti z prebratého učiva, zopakovali si gramatiku a slovnú zásobu a opäť si vyskúšali vystúpiť pred spolužiakmi a odprezentovať svoje projekty. Ďakujem mojim angličtinárom za vzornú prípravu a teším sa ich ďalšie projekty.

      /Mgr. Záhradníková/

   • Okresné kolo dejepisnej olympiády dopadlo úspešne
    • Okresné kolo dejepisnej olympiády dopadlo úspešne

     Tento rok sa konal už 14. ročník dejepisnej olympiády, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme.  V stredu, 9. februára, sa uskutočnilo okresné kolo formou online testu. Z našej školy sa zapojilo 8 žiakov v štyroch kategóriách. V určených časoch sa pripojili z domu, alebo zo školy. Test písali z prebratého učiva a monotematického celku, ktorý tento rok pozostával z pamiatok UNESCO na Slovensku. Hlavne z tejto časti boli otázky veľmi náročné. Napriek tomu boli všetci úspešnými riešiteľmi. A nielen to. Michal Beňo (6.B) obsadil výborné tretie miesto a Soňa Lišuchová (7.A) obsadila vynikajúce prvé miesto a postupuje na krajské kolo. Všetkým účastníkom ďakujeme za vynaloženú snahu a prípravu. Víťazke srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov na krajskom kole. Žiakov pripravovali Mgr. Karol Rácz a Mgr. Ivana Juhová.

     (Mgr. Ivana Juhová)

   • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 8. 2. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili formou online testu, ktorý pozostával z gramatickej časti, posluchu a čítania s porozumením. Šiesti najlepší žiaci postúpili do ústnej časti, kde svoje jazykové zručnosti predviedli v rolovej hre a obrázkovom príbehu. Spomedzi najlepších žiakov v Žilinskom kraji získala žiačka 8.A  Beatka Hanusová 1. miesto  v kategórii 1/B a postup na celoslovenské kolo. V Kategórii 1/C nás reprezentovala žiačka 8.B Freya Brown, ktorá i napriek technickým problémom v posluchovej časti získala pekné 7. miesto. Dievčatám ďakujeme a Beatke držíme palce v ďalšom kole.

     /Mgr. Lesáková, Mgr. Záhradníková/

   • Chemická olympiáda - školské kolo
    • Chemická olympiáda - školské kolo

     Dňa 11. februára sa šesť našich deviatakov zapojilo do školského kola chemickej olympiády. Tomuto kolu predchádzalo domáce kolo, počas ktorého sa žiaci zodpovedne pripravovali. Museli si nielen zopakovať vedomosti, ktoré postupne získali na hodinách chémie od 7. ročníka, ale bolo potrebné si osvojiť aj mnohé nové poznatky, s ktorými sa stretnú až na strednej škole. Úlohy školského kola boli veľmi náročné, ale naši deviataci to zvládli. Do okresného kola, ktoré bude v marci, postupujú: Ema Lesáková (9.B), Beata Herichová (9.B), Samuel Kokavec (9.A), Laura Bedeová (9.C) a Lea Lipovská (9.A). Všetkým ďakujem za doterajšiu prácu a držím palce v okresnom kole.  /Mgr. Vladimíra Sklenková/

   • EXPERT geniality show
    • EXPERT geniality show

     30. novembra sa 15 žiakov našej školy zapojilo do súťaže EXPERT geniality show. Je to celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, motivovať ich k vzdelávaniu a tiež umožniť im súťažnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. A našim žiakom sa opäť darilo. Viacerí z nich sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v danej téme, niektorí aj v obidvoch témach, za čo získali titul Expert na danú tému. V téme s názvom Ako funguje svet tento titul získali: Markus Kolodzej (5.A), Eliáš Čatloš (5.B), Tomáš Matfiak (5.B) a Jerguš Chvála (6.B). V téme s názvom Päť jazykov kultúry tento titul získali: Markus Kolodzej (5.A), Slávka Macková (5.A), Matej Strapoň (5.B), Eliáš Čatloš (5.B), Lea Perončíková (5.B), Tomáš Matfiak (5.B), Sofia Matejčeková (6.A) a Jerguš Chvála (6.B). V téme s názvom Do you speak English? titul získali Zuzka Eštočinová (7.B) a Juraj Vráblik (7.B). Viacerí z týchto žiakov získali aj titul TOP Expert za umiestnenie v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí.  Tento titul získali: Jerguš Chvála (6.B) za 32. miesto z 1176 súťažiacich v kategórii EXPERT 6, Markus Kolodzej (5.A) za 61. miesto, Tomáš Matfiak (5.B) za 104. miesto,  Eliáš Čatloš (5.B) za 145. miesto a Matej Strapoň (5.B) za 162. miesto. Piataci súťažili v kategórii EXPERT 5, v ktorej bolo spolu 1450 súťažiacich. Všetkým našim Expertom srdečne blahoželáme. Vám ostatným, ktorým sa tento rok až tak nedarilo, želáme viac úspechov v budúcom školskom roku. (Mgr. Vladimíra Sklenková, koordinátor súťaže)

   • Okresné kolo matematickej olympiády piatakov a deviatakov
    • Okresné kolo matematickej olympiády piatakov a deviatakov

     Termín 26.1.2022 bol dňom, kedy sa konako okresné kolo Matematickej olympiády pre ročníky 5 a 9. Žiaci po úspešnom absolvovaní domáceho kola boli prihlásení na okresné kolo. Z našej školy to bolo 7 deviatakov a 16 piatkov. Piataci písali 2 hodiny čistého času a deviataci - 4. Niektorí prezenčne v škole, iní dištančne doma. Úlohy opravovali členky okresnej komisie MO. Po vyhodnotení sme sa dozvedeli, že  z 26 deviatakov-riešiteľov OK bolo 5 úspešných, z toho dvaja naši žiaci, obaja na 3.mieste. Lukáš Brtáň a Samuel Kokavec - /9.A/. Piatakov sa zúčastnilo 50, z toho bolo úspešných 40. Z našej školy na 1.mieste - Gréta Hlinová - /5.A/, 3.miesto Tomáš Bede a Štefan Janček - /5.A/, 4.miesto Oliver Čičvara - /5.A/ a Matej Strapoň - /5.B/, 5.miesto Lea Perončíková - /5.B/ ,6.miesto Liliana Sekanová a Tomáš Somora -  /5.A/, 7.miesto Emma Libuše Kubicová a Damián Stupka - /5.B/, 8.mesto Adam Ján Mrlian - /5.A/ a Tomáš Matfiak - /5.B/ a 9.m. Anna Ľudmila Kubicová - /5.B/. Žiakov pripravovali p. uč. Dedinová, Hrnčiarová a Sklenárová. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a dúfame, že aj ostatným sa v budúcom roku bude tak dariť. 

   • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
    • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     Dňa 19.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Online test, na ktorý mali žiaci čas 40 minút, obsahoval 3 nasledovné časti: čítanie s porozumením, posluchové cvičenie, a gramatickú časť. Vzhľadom na pandemickú situáciu okresné kolo olympiády nezahŕňalo ústnu časť. V nemeckom jazyku našu školu reprezentovali dvaja žiaci z 9.A v kategórií 1B. Samuel Kokavec (9.A), ktorý len o málo minul postup na krajské kolo nemeckej olympiády, obsadil výborné 3. miesto, a Sabína Hreňová (9.A) skončila na 4. mieste. Obidvom zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov v nemeckom jazyku.

   • Získali sme 1. miesto
    • Získali sme 1. miesto

     Dňa 13.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci si aj v tomto školskom roku preverili svoje vedomosti formou online testu, ktorý pozostával z gramatickej časti, čítania s porozumením a posluchovej časti. Z dôvodu pandemických opatrení olympiáda nezahŕňala ústnu časť. Našu školu úspešne reprezentovali v kategórii 1A (mladší žiaci) Zuzka Eštočinová (7.B), ktorá v silnej konkurencii obsadila výborné 2. miesto. V kategórii 1B (starší žiaci) si Beatka Hanusová (8.A) vybojovala 1. miesto a postup na krajské kolo. Obidvom dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu a vzornú prípravu. Beatke zároveň prajeme veľa úspechov v ďalšom postupovom kole. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková)

   • Pytagoriáda - školské kolo
    • Pytagoriáda - školské kolo

     Dňa  9. 12. 2021 sa konalo online školské kolo Pytagoriády pre ročníky 5.- 8. Úspešní riešitelia  sú tí, ktorí vypočítali minimálne 10 úloh a postupujú do okresného kola.  

     Z 5.ročníka sa prihlásilo 35 žiakov, úspešní boli 3: 1.m. Oliver Čičvara /5.A/ - 15 bodov (10 za úlohy+ 5 za čas), 2.m. Lea Perončíková  /5.B/ - 14 bodov (11+3), 3.m. Damián Stupka /5.B / 13 bodov (10+3).

     Zo 6. ročníka písalo 19 žiakov, úspešných bolo 6: 1.m. Nela Buzáková /6.A/ -   19 bodov (12+7), 2.m. Ela Balážová /6.A/ - 18 bodov (11+7), 3.m. Monika Vernarecová /6.B/ - 15 bodov (11+4), 4.m. Martin Šiška /6.B/ - 14 bodov (10+4), 5.m. Matúš Kuchárik /6.B/ - 12 bodov (11+1), 6.m. Michal Beňo /6.B/ - 11 bodov (10+1),

     Z 49 siedmakov boli úspešní šiesti: 1.m. Matej Karol Kubík /7.A/ - 18 bodov (11+7), 2.m. Lukáš Porubän /7.A/ - 16 bodov (11+5), 3.- 4.m. Lenka Švecová /7.B/ a Sońa Lišuchová /7.A/ - 15 bodov (12+3), 5.m. Zuzana Eštočinová /7.B/ - 15 bodov (11+4), 6.m. Adela Vlkolinská /7.A/ - 12 bodov (10+2).

     Posledný ročník, ktorý sa mohol zúčastniť súťaže bol 8. Prihlásilo sa 20 žiakov a nikto nebol úspešný. Blahoželáme úspešným riešiteľom a dúfame, že sa im bude dariť aj v okresnom kole. /Mgr. Dedinová, Sklenková, Hrnčiarová a PaedDr. Sklenárová - učiteľky matematiky/.

     Dňa 8.12. 2021 písali školské kolo Pytagoriády aj žiaci 3. a 4.ročníka. Z 20 -tich riešiteľov 3.ročníka boli úspešní desiati. 1.m. Ema Matejbusová /3.A/ - 24 bodov, (13 za príklady a 11 za čas). 2.m. Martin Chobot /3.A/, 24 bodov (12+12), 3.m. Ema Ráczová /3.B /– 23 bodov (13+10), 4.m. Matej Baláž /3.A/ - 22 bodov (11+11), 5.-6.m. Nina Lizuchová /3.A/  a Michaela Blaščíková /3.B/ - 21 bodov (11+10), 7.m. Nina Barteková /3.A/ - 21 bodov (10+11), 8.m. Lea Kakalejčíková /3.B/ - 20 bodov (11+9), 9.m. Tereza Richterová /3.B/ - 19 bodov (11+8) a 10.m. Martin Jankovič /3.C/ - 14 bodov (10+4).

     19 – tim  štvrtákom sa darilo menej. Úspešní boli  piati. 1.m. Ema Rajniaková /4.B/ - 20 bodov (11+9), 2.-3.m. Šimon Šúlek /4.A/ a Martin Cibuľa /4.B/– 18 bodov (10+8), 4.m. Eliška Vargová /4.B/ - 17 bodov (11+6) a 5.m. Martin Janovčík /4.B/ - 17 bodov (10+7). Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a tiež postupujú do okresného kola. /Mgr. Fajmonová/

      

   • Komparo - nácvičné testovanie
    • Komparo - nácvičné testovanie

     Deviataci a niekoľko žiakov 8.ročníka sa konečne dočkali. Tesne pred Vianocami, keď už boli na predĺžených prázdninách, prišli výsledky ich skúšobných testov. Z deviateho ročníka bolo prihlásených 39 žiakov. Z matematiky dosiahli priemernú úspešnosť 47,9 %.  Zo slovenského jazyka 56,9 %,  Z ôsmeho ročníka písalo 13 žiakov. Z matematiky mali úspešnosť 47,1 %, zo všeobecných študijných predpokladov 56,2 %, zo slovenského jazyka 51,2 %, z biológie 61,9 % a z geografie 33,3 %.  Podrobnú analýzu dostanú žiaci v januári, keď sa vrátia do školy a pre deviatakov je to dôvod na zamyslenie sa pred hlavným testovaním T9. /PaedDr. G. Sklenárová/

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice

     Je nádherný vianočný čas. Každý z nás s napätím otvára svoje darčeky, čakáme, aké prekvapenie sa v nich skrýva. Hoci maličkosť, ale veľmi poteší. Takúto radosť sme sa snažili urobiť aj my našim seniorom a zapojili sme sa do tejto akcie. V 1.B sme vyzbierali praktické veci pre seniorov a odovzdali sme ich DSS- Liptovský Hrádok. Nech v chladnej zime aj ini cítia, že na nich niekto- hoci aj neznámy- s láskou myslí. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Vianočné tvorivé dielne v 3.A
    • Vianočné tvorivé dielne v 3.A

     Vianoce sú krásnym obdobím roka a čoskoro sú za dverami. Aj v 3.A sme sa 17. decembra naladili na vianočnú atmosféru. Vo vyzdobenej triede sme si posedeli pri štedrom sviatočne prestretom stole plnom chutných dobrôt sladkých aj slaných. Keď sme si spoločne pripili výborným punčom na zdravie a posilnili sa voňavými maškrtami, tak sme sa s chuťou pustili do vyrábania svietnikov a papierových medovníčkov. A veru robota nám šla od ruky,  vyrobili sme veľmi pekné výrobky. Spoločne sme si zaspievali, zavinšovali, aj malé prekvapenie pod stromčekom našli. Vo vianočnej nálade sme prežili posledný piatok v kalendárnom roku 2021 a strávili sme príjemné chvíle v kruhu svojich spolužiakov. /Mgr. D. Tkáčová/

   • Technická olympiáda - okresné kolo
    • Technická olympiáda - okresné kolo

     Zo školského kola do okresného kola postúpili Samuel Vrbičan - 1.miesto a Samuel Kokavec - 2. miesto /9.ročník/ a Sebastián Gueddouda - 1. miesto /7.ročník/. Okresné kolo sa znovu písalo len online  26.11. 2021 v škole a úspešný riešiteľ bol len Sebastián Gueddouda, ktorý sa umiestnil na 6. mieste spomedzi víťazov školských kôl. Obidvaja deviataci skončili na 7. mieste, ale boli neúspešní. Museli teoreticky popísať ako zhotoviť výrobok, ktorý sa iné roky vyrábal klasicky fyzicky z dreva a kovu. Úspešnému riešiteľovi blahoželáme. /Mgr. Michal Duda, Mgr. Jana Koropeká a PaedDr. Gabriela Sklenárová/

    • Úspešná recitátorka školy

     V uplynulých jesenných dňoch  našu  školu  úspešne  reprezentovala Lejka  Perončíková z 5.B, ktorá sa svojim prednesom opäť prebojovala na krajské kolo v Martine, kde za svoj umelecký prednes prózy  v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín získala  krásne 1. miesto.

     Lejka sa takto vďaka svojmu veľkému talentu, pracovitosti, nesmiernej tvárnosti, húževnatosti a cieľavedomosti  už druhýkrát dostala  na celoslovenské kolo, kde  v rámci svojej vekovej kategórie  bola vždy nezabudnuteľnou interprétkou. 

     Žiaľ, vplyvom  rôznych  okolností sa nemohla ani jedného z nich zúčastniť. Veríme, že Lejka ešte v tejto oblasti "nepovedala svoje posledné slovo".

     Na záver mi dovoľte našej "malej - VEĽKEJ" RECITÁTORKE poďakovať za množstvo inšpiratívnych podnetov, srdečne jej zablahoželať a za celý kolektív ZŠ Hradná popriať ešte veľa podobných úspechov!               

                                                                                                                           Mgr. Remeňová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie