• Tvorivé dielne v 2.B
    • Tvorivé dielne v 2.B

     Vždy sa tešíme, keď môžeme s deťmi tvorivo využiť  čas na zhotovenie nejakých výrobkov. A nebolo tomu inakšie ani teraz, pred Veľkou nocou, kedy sme v 2. B trpezlivo vytvorili papierové kvety,  zajačiky a vtáčie hniezda. Kreativite sa medze nekládli, a tak výsledkom boli nádherné dielka vytvorené vlastnými rukami.         Mgr.Paukovčeková Iva

   • Vynálezy v 5.B
    • Vynálezy v 5.B

     Vynálezy, ktoré nás posúvajú dopredu

     Sú veci, bez ktorých si nevieme predstaviť každodenný život. Sú veci, bez ktorých by sa ľudstvo nenachádzalo na takej úrovni, ako sa nachádza. Mnohé tieto vynálezy sme spomínali na hodinách dejepisu a piataci o nich pripravili zaujímavé projekty. Dozvedeli sme sa mnohé o dopravných prostriedkoch, žiarovke, hodinách. Za krásne vypracované projekty žiakom ďakujem. (Mgr. Ivana Juhová)

   • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"
    • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"

     Žiaci 2.B triedy spracovali krásny projekt: Kolobeh vody v prírode. Cieľom realizovaného projektu bolo postupnými krokmi naučiť žiakov čo najviac o vode, jej skupenstvách, kolobehu vody v prírode a hlavne o význame vody pre život. Žiaci pracovali bádateľsky a kooperatívne v jednotlivých skupinách - pod vedením p. triednej učiteľky, Mgr. I. Paukovčekovej. Po skončení projektu, svoje práce pred spolužiakmi odprezentovali. (ZRŠ)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album 2.B a "Kolobeh vody v prírode".

     Projektové vyučovanie žiakov 2.B na prvouke.

   • Comenia Script
    • Comenia Script

     Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. 

     Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. Aj v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

     Video / vyučovanie v 2.B triede, Mgr. I. Paukovčeková

   • Prezentácia našej školy
    • Prezentácia našej školy

     Milí rodičia budúcich prvákov,

     ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole - o jej zameraní, o vzdelávacích programoch, ktoré ponúkame alebo o aktivitách, ktoré sa na škole konajú, pozrite si našu video prezentáciu.

     Naša škola sa cez učebný plán v školskom vzdelávacom programe zameriava predovšetkým na posilnenie anglického jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov a informatiky.

   • Svetový deň vody
    • Svetový deň vody

     „Všetko živé i neživé má počiatok vo vode, pretože len voda je prazákladom všetkých vecí!“

                                                              (Thales Milétský, 624 – 547 pred n. l.)

     Všetky formy života na Zemi vznikli vo vode a od vody závisí aj ich existencia. Voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov, počnúc tými najmenšími organizmami, ktoré merajú len mikróny, až po modrú veľrybu (vráskavec ozrutný s dĺžkou 30 m). Keď vedci hľadajú na vzdialených planétach podmienky na život, hľadajú v prvom rade vodu.

     Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca vypracovali žiaci 9.B triedy projekty. Zhrnuli v nich,  čo už o vode vedia, ale zamerali sa aj na ďalšie jej vlastnosti a zaujímavosti. Vznikli projekty s týmito témami:  Voda na Zemi; Voda v životnom prostredí; Odpadové vody; Pitná voda; Skupenstvá vody; Kolobeh vody; Znečistenie vody; Význam vody pre človeka; Minerálne pramene Liptova a Najznámejšie minerálne pramene Slovenska. (Mgr. Jana Koropecká)

      

   • HK 2.C
    • HK 2.C

     Do fotogalérie bol pridaný nový album HK 2.C.

     Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami. V našej triede triede sme pri tejto príležitosti zrealizovali triedne kolo v prednese poézie. Najviac hlasov dosiahla Ninka Majláthová, na päty jej šliapal Tobias Čičvara a ďalšie miesto získala Ameli Tarčoňová. No malé ocenenia si odnášame všetci, lebo sme k spomínanej aktivite pristúpili zodpovedne, pripravili sme si pekné básne a spolužiakom predstavili aj nových autorov. 

   • Marec a kniha v 2.A
    • Marec a kniha v 2.A

     Kniha je výborný spoločník pre starších, ale aj pre mladších. Zdrojom stretnutí s knihou sú nielen kníhkupectvá, knižnice, ale dôležité miesto tu zohráva aj škola. V našej triede v priebehu mesiaca sme mali ku knižke ešte o krôčik bližšie. Čítali sme rozprávky, v ktorých sme hľadali životnú múdrosť, v bájkach ponaučenie. Naučili sme sa robiť Rozprávkovú mapu. Prešli sme celou históriou vzniku knihy, od hlinených doštičiek, cez pergamen, prvú tlačiarenskú knihu až po čítačky elektronických kníh. Navštívili sme virtuálny antikvariát.                                                                                                                                                                                     Deti 2.A sú výborní čitári. Čítajú rozprávky, detektívky, fantastické príbehy. Stali sa z nich skutoční čitatelia.   tr. uč. Marieta Čierna                                           

   • 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády
    • 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády

     Dňa 19.3.2021 sa konalo online krajské kolo biologickej olympiády. Našu školu aj okres Liptovský Mikuláš reprezentovala Katka Hančinová a Rebecca Šebestyenová. Dievčatá napísali 5-stranovú správu, vytvorili poster, nahrali video s prezentáciou práce. Svoju prácu potom obhajovali pred odbornou komisiou. Katka Hančinová s témou „Bobor vodný – dokonalý architekt“ obsadila krásne 3. miesto. Rebecca Šebestyenová s témou „ Zábava, ktorá bolí“ obsadila veľmi pekné 5. miesto.

     Dievčatám blahoželáme k úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (Mgr. Jana Koropecká)

    • On-line hodina so scenáristom seriálu Slovania

     Dnes mala trieda 9.A na hodine slovenského jazyka zaujímavého hosťa. Naše pozvanie prijal Jozej Koleják, hlavný scenárista najnovšieho slovenského seriálu Slovania. Na predchádzajúcej hodine sme sa s ním zoznámili vďaka internetovým stránkam, prečítali sme si o ňom veľa zaujímavých informácií. Na zoom hodine mu deti kládli zvedavé otázky a dostávali na ne vyčerpávajúce odpovede. Dozvedeli sme sa o tom, ako vznikal seriál Slovania, že inšpiráciou pre napísanie predlohy boli slovené ľudové rozprávky, ktoré sa pôvodne nerozprávali deťom, ale dospelým, aby ich varovali pred zlými rozhodnutiami v živote. Pán Koleják nám prezradil aj niečo z osobného života, prečo sa rozhodol ísť študovať na VŠMU dramaturgiu, tiež nás krátko voviedol do sveta jedla (pretože je aj kulinárom a napísal kuchársku knihu) a povedal nám niečo o pôvode mrkvy. Ukázal nám ako vyzerá originálny scenár seriálu, mali sme možnosť nahliadnuť do tretej časti, ktorá sa ešte len odvysiela. V závere hodiny sme mali preňho pripravené prekvapenie - blahoželanie k dnešným meninám, s ktorým sa "pobavil" Aurel Dúbravec. Verím, že to bola pre nás všetkých inšpiratívna a trochu netradičná hodina. V závere sme sa pánovi Kolejákovi poďakovali za jeho čas a popriali mu všetko dobré v jeho práci a osobnom živote. (PaedDr. J. Oravcová)

   • Elektronické testovanie "ZIMA 2021"
    • Elektronické testovanie "ZIMA 2021"

     Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM našim žiakom každoročne ponúka testy na preverenie si svojich vedomostí a ich využitie pri riešení rôznych úloh. Aj v tomto roku, hoci sú žiaci na dištančnom vzdelávaní, mali možnosť písať on-line testy z domu na PC. Piataci a siedmaci z matematiky  a ôsmaci zo slovenského jazyka a literatúry. Takmer všetci piataci a siedmaci využili túto možnosť, z ôsmakov však len niektorí. Automaticky sa po skončení testovania dozvedeli výsledok a oboznámili s ním vyučujúcu daného predmetu. Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Jurecovej, Mgr. Sklenkovej, PaedDr. Oravcovej a Mgr. Stephany za pomoc a spoluprácu pri testovaní. (PaedDr. Gabriela sklenárová, koordinátor projektu)

   • Projektové vyučovanie "SOPKY"
    • Projektové vyučovanie "SOPKY"

     Žiaci 5. ročníka na predmete geografia každoročne tvoria krásne 3-rozmerné projekty, modely sopiek. V učive Stavba Zeme získavajú vedomosti o sopkách, ktoré sami vytvoria s využitím rôznych materiálov. Zodpovedne a verne predstavia zloženie sopky, niektorí aktívnej, iní spiacej či vyhasnutej. Mnohé z projektov sú nielen technicky a esteticky zaujímavé, ale dokonca tiež funkčné. Originalita a tvorivosť našich detí nikdy nesklame a vyučovacie hodiny obohatené o takéto projekty sú veľkou inšpiráciou aj pre ostatných. Projektové vyučovanie so žiakmi realizovali naši učitelia geografie, Mgr. T. Dedinová a Mgr. P. Dedina.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie "SOPKY"

   • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 10. februára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Táto postupová súťaž prebiehala online formou, žiaci písali gramatický test, súčasťou ktorého bol aj posluch a prví šiesti úspešní súťažiaci postúpili na ústnu časť, kde si preverili svoje komunikačné zručnosti a schopnosti. V tejto súťaži nás v kategórii 1C reprezentovala naša šikovná žiačka  Freya Ingunn Brown, ktorá sa úspešne dostala do "prvej trojky". Vzhľadom na to, že súťaž prebiehala online a v našom prípade zlyhala technika, nebolo možné absolvovať aj konferenčný hovor. Preto Freyke veľmi ďakujeme, že reprezentovala našu školu a dúfame, že ju to neodradí a budúci rok znovu zabojuje. /Mgr. Janka Záhradníková/

   • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
    • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

     Okresné kolo dejepisnej olympiády zrealizovala slovenská dejepisná komisia a CVČ Liptovský Mikuláš tento rok online formou. Z našich ôsmich prihlásených žiakov získali výborné umiestnenie Matej Karol Kubík zo 6.A triedy (1. miesto v kategórii F) a Nátália Klaučová zo 6.B triedy (2. miesto v kategórii F). Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa zaradili aj Olívia Lehotská zo 7.B triedy (4. miesto v kategórii E) a Patrik Čičvara z 9.B triedy (10. miesto v kategórii C). Celkový počet súťažiacich bol 57. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme! (Mgr. I. Juhová, Mgr. K. Rácz)

   • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu
    • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu

     O mesiac podávajú deviataci prihlášky na stredné školy. Pri výbere SŠ im môžu pomôcť aj rôzne online aktivity.

     V decembri sa žiaci mohli zúčastniť online burzy SŠ, ktorú usporiadalo CPPPaP v Liptovskom Mikuláši.

     Od začiatku januára je pre žiakov vypracovaný online dotazník k voľbe povolania.

      Vo februári sme usporiadali online prezentáciu v spolupráci so SSOŠ – Tatranskou akadémiou Poprad. Určite zaujala nielen tých, ktorí majú záujem o štúdium ekonomiky a práva, ale aj tých, ktorí majú záujem o informačné alebo inteligentné technológie.

      V poslednom februárovom týždni (22.2 - 26.2.2021) sa  pre žiakov 9. ročníka uskutoční virtuálny týždeň otvorených dverí. Je to celoslovenská prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú.

      Informácie o rôznych SŠ si žiaci môžu pozrieť aj na  webovej stránke www.mojastredna.sk. (Mgr. Koropecká)

   • Okresné kolo geografickej olympiády
    • Okresné kolo geografickej olympiády

           Po školskom kole Geografickej olympiády, ktoré prebehlo v decembri  nasledovalo 5.2.2021  postupové okresné kolo pre tri kategórie žiakov  5. - 9. ročníka, samozrejme tých najlepších geografov. Žiaci riešili v domácom prostredí -  online. Súťaž pozostávala z 2 častí: teoretická a praktická. Pre piatakov bolo to niečo nové, neznáme. Dištančná forma vzdelávania neodradila ani jedného žiaka od systematickej prípravy na súťaž. Výsledky žiakov sú chvályhodné – všetci žiaci boli úspešní riešitelia. V silnej konkurencii žiakov po 33 v každej kategórii obsadili miesta v prvej desiatke.  Najlepší výsledok dosiahol Samko Kokavec, ktorý postupuje na krajské kolo GO. Súťaže sa zúčastnili: Saška Krajčiová, Jerguš Chvála, Nelka Buzáková, Lenka Švecová, Miška Ludvighová, Aurel Dúbravec a Matej Fašanok. Žiakom gratulujeme a Samkovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole. / Mgr. Terézia Dedinová /

   • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.
    • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.

     27.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej olympiády piatakov a deviatakov. Žiaci súťažili prostredníctvom PC z domu, piataci 2 hodiny - 3 príklady a deviataci 4 hodiny - 4 príklady. Nesmeli používať kalkulačky ani žiadne písomné materiály. K tomu sa zaviazali čestným prehlásením. Bezprostredne po časovom limite museli odoslať svoje riešenia mailom svojmu učiteľovi a ten ich okamžite preposlal tajomníkovi okresnej komisie MO v CVČ v Lipt. Mikuláši. Z našej školy sa zúčastnilo 5 piatakov, z nich boli úspešní 4, všetci z 5.A, Nela Buzáková - 23.miesto, Sofia Gueddouda - 26.miesto a Sophia Matejčeková a Miriam Jankovičová - obe 29.miesto. Spolu sa OK MO zúčastnilo 46 súťažiacich z 9.ZŠ  okresu. Všetky dievčatá pripravovala p.uč. Mgr. Zuzana Jurecová. Z deviatakov s OK MO zúčastnili 3, z toho 2 žiaci boli úspešní. Obaja sa umiestnili na 10. mieste. Aurela Dúbravca z 9.A pripravovala p.uč. Mgr. Terézia Dedinová a Patrika Čičvaru z 9.B  p.uč. PaedDr. Gabriela Sklenárová. Celkove súťažilo 23 žiakov z 9 ZŠ a 2 gymnázií okresu. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a KK MO rozhodne o postupe  deviatakov  do krajského kola MO. (PaedDr. Gabriela Sklenárová)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie