• Školský výlet Košice
    • Školský výlet Košice

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský výlet Košice.

     Košice sú metropolou východného Slovenska a pýšia sa množstvom historických pamiatok. Niektoré z nich sme navštívili počas školského výletu 31.5.2022 so žiakmi 8.A a 8.B triedy. Pani sprievodkyňa nám pútavou formou priblížila históriu Dómu sv. Alžbety, Jakabovho paláca, Kaplnky sv. Michala a ďalších historických budov. Započúvali sme sa do tónov spievajúcej fontány a vychutnali si skvelú zmrzlinu. Potom sme sa presunuli do Vedecko-technického centra, ktoré je súčasťou Slovenského technického múzea. Čakali nás tu dve poschodia interaktívnych aktivít, kde sa žiaci zábavným spôsobom oboznámili s rôznymi fyzikálnymi i prírodovednými javmi. Záver výletu patril návšteve Auparku. Veríme, že sa našim ôsmakom výlet páčil. (Mgr. Čupková a Mgr. Lesáková)

    • Beseda s americkou novinárkou Brett Featherstone

     Pondelok 6.6.2022 mali žiaci ôsmeho ročníka možnosť komunikovať v anglickom jazyku s pani Brett Featherstone, americkou novinárkou žijúcou na Slovensku, v netradičných priestoroch prvého coworkingového centra Liptov Hub v Liptovskom Mikuláši.

     Na úvod besedy nás pán Peter Sedlák oboznámil s priestormi centra a vysvetlil našim žiakom, akým aktivitám sa venujú ľudia v tomto centre. Následne pani Brett pútavým spôsobom priblížila život v Spojených štátoch. Okrem iného sa žiaci dozvedeli ako sa robia rozhovory so svetovými osobnosťami z oblasti filmu a kultúry. Zistili sme, že mať kráľa popu Michaela Jacksona za suseda môže byť aj zábava a v niektorých štátoch USA počas jazdy autom stretnete medveďa grizlyho. Na záver besedy sme spoločne porovnávali život v USA a na Slovensku.

     Veríme, že táto intenzívna komunikácia priniesla našim ôsmakom zaujímavé informácie, rozšírila nielen ich slovnú zásobu v anglickom jazyku, ale aj obzory v kultúre a spoločenskom živote.

     Zároveň by sme sa chceli poďakovať pani Diane Sedlákovej za sprostredkovanie tohto zážitkového učenia. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková)

   • Vyhodnotenie súťaže Englishstar
    • Vyhodnotenie súťaže Englishstar

     Dňa 5. mája 2022 žiaci našej školy súťažili v medzinárodnej súťaži Englishstar. Do tejto súťaže bolo tento školský rok zapojených až 537 základných škôl. S napätím sme očakávali výsledky a právom môžeme byť hrdí na našich žiakov, pretože veľa z nich získalo vysoký počet bodov. Z tretiakov bol najlepší Martin Daňo (3.A), získal 95 bodov,  zo štvrtákov najlepšie obstála Kamila Lehotská (4.A) s počtom bodov 91. Z piatakov bola najúspešnejšia Lea Perončíková (5.B), ktorá získala 97 bodov, zo šiestakov bola najlepšia Sofia Balková (6.A) s počtom  bodov  95, zo siedmakov najlepšie obstáli Tamara Račková (7.B)  a Zuzana Estočinová (7.B) s rovnakým počtom bodov 95, z ôsmakov Daniela Pivková (8.A), ktorá bola najúspešnejšou zo všetkých súťažiacich na našej škole a získala 99 bodov. Je to veľká škoda, pretože jej chýbal len jediný bod k získaniu vecnej ceny. Z deviatakov bol najlepší Samuel Kokavec (9.A) s počtom bodov 98. No všetci žiaci boli za svoju účasť odmenení, každý z účastníkov dostal diplom a pero s logom súťaže a tí žiaci, ktorí skončili na prvom mieste vo svojej kategórii, dostali od našej školy pekné darčeky. Veríme, že sa žiakom súťaž páčila, otestovali si aj svoje jazykové znalosti a dúfame, že  budú súťažiť aj budúci školský rok.

                                                                               /Mgr. Janka Záhradníková, Mgr. Dáška Tkáčová/

   • RoboSum Fiľakovo
    • RoboSum Fiľakovo

     V mesiaci máj sme sa (Andrej Gajdoš, Sebastián Surovček, Šimon Lehotský, Matúš Capko) zúčastnili po prvýkrát jednej z divácky najzaujímavejších robotických súťaží - RobotSumo vo Fiľakove. Úlohou bolo zostrojiť a naprogramovať robota tak, aby svojho súpera vytlačil z ringu. Turnaj pozostával s dvoch častí. Kvalifikácie, v ktorej bojovali roboty v dvoch skupinách, každý s každým. Najlepších osem tímov postúpilo do ďalších bojov o celkové víťazstvo. Nášmu tímu v zložení  Andrej Gajdoš (7.B) a Sebastián Surovček (7.B), sa v nich podarilo so svojim Robotom vybojovať výborné 6. miesto. Gratulujeme. (MK)

   • Netradičný deň detí v 9.C
    • Netradičný deň detí v 9.C

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Netradičný deň detí v 9.C.

     Každoročne sa 1. júna oslavuje Medzinárodný deň detí. Je to deň, na ktorý sa deti tešia, pretože sa nemusia „mučiť“ na klasickom vyučovaní. Väčšina adolescentov v tento výnimočný deň chodí opekať niekam do prírody, na cykloturistiku, kina alebo múzea. Tieto aktivity sme už absolvovali v predchádzajúcich ročníkoch, preto pri pohľade na našu triednu svätyňu mi vnuklo nápad, že by ju bolo treba trošku skultúrniť (vymaľovať). Predsa päť rokov, päť dní v týždni si vyžiada svoju triednu daň. S týmto nápadom som nezožal úspech ako naši hokejisti na olympiáde v Pekingu. No nakoniec to bolo celkom pekne strávené dopoludnie obohatené o nové skúsenosti pri  farbe a maliarskom valčeku. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe objednanej pizze, či studenej zmrzliny. Veď nie nadarmo sa hovorí, že bez práce nie sú koláče. ( Mgr. Peter Dedina)     

    • Rázusovie Vrbica

     Rázusovie Vrbica je podujatie, ktoré tradične vzdáva poctu súrodencom Rázusovcom. V tomto roku si primíname 200. výročie narodenia Janka Kráľa a v tom duchu sa niesol aj 26. ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí z celého Liptova. Toto významné podujatie prišiel pozdraviť aj primátor mesta spolu s ďalšími predstaviteľmi. V koncetrnej sále ZUŠ bol pripravený bohatý kultúrny program. Po skončení súťažnej časti sa na nádvorí LKS konal pri tejto príležitosti aj koncert mladých talentovaných hudobníkov z L. Mikuláša. Našu školu v súťaži reprezentovali dvaja žiaci - v prednese prózy Grétka Hlinová a v prednese poézie Samko Glos, obaja z 5.A.  Samko interpretoval báseň Janka Kráľa a Grétka úryvok z príbehu od Jany Bodnárovej. Obaja recitátori boli v tretej kategórii, ktorá zahŕňa žiakov 5. - 9. ročníka a umiestnili sa v bronzovom pásme. Získali pamätný list a hodnotnú knihu. Obom im srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov. (PaedDr. J. Oravcová)

   • Amerika - projekty
    • Amerika - projekty

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Amerika - projekty.

     Severná a Južná Amerika je výnimočná prírodnými krásami, najvyšším vodopádom sveta, zaujímavými miestami pôvodných obyvateľov, spôsobom života vo veľkých mestách, ale aj najkrutejšími väznicami a významnými osobnosťami. Všetky tieto témy a mnohé iné si pripravili žiaci 9.C triedy vo svojich projektoch. Na hodinách geografie precestovali takmer všetkými oblasťami Ameriky, zastavili sa pri Soche Slobody, zoznámili sa s osobnosťami , nahliadli do nočného a denného Las Vegas .Každá prezentácia bola jedinečná, zaujímavá a obohacujúca žiakov o nové vedomosti. / Mgr. Peter Dedina /    

   • Spoznávanie štiavnického regiónu
    • Spoznávanie štiavnického regiónu

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávanie štiavnického regiónu.

         Jeden májový deň bol pre žiakov 7.A a 7.C iný ako ostatné. V skorých ranných hodinách oblečení v „ pršiplášťoch“, s prilbou na hlave, svetielkom v ruke, schádzali o 50 metrov nižšie ako bol vchod do štôlne Bartolomej v Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici. Odborný a zaujímavý  výklad sprievodcu, obohatil žiakov o mnohé vedomosti. Čo a akým spôsobom sa v bani ťažilo, načo slúžil gápel, čo sú tajchy, to boli otázky, na ktoré dostali odpoveď. Veľmi zaujímavá bola aj návšteva mincovne v Kremnici. Žiaci mali možnosť vidieť ako sa vyrábajú medaile, mince, odznaky, plakety a pod. Sami si mohli vyraziť mincu s logom mincovne. Cestou smerom na Martin ešte predposledná zastávka Kremnické Bane – geografický stred Európy. Spoločné foto , dotyk skaly s informáciou o geografickom strede a najkrajšia časť dňa – návšteva obchodného centra Tulip v Martine, bola bodkou za našim krásnym a pekne prežitým dňom v štiavnickom regióne. / učitelia geografie a triedni učitelia 7. A a 7.C /

    • Slávik Slovenska - krajské kolo v Žiline

     Dňa 30. mája sa v priestoroch žilinskej radnice rozozvučali tóny všakovakých slovenských ľudových piesní. Zišli sa tam víťazi okresných kôl v speve tejto tradičnej, už 20 rokov trvajúcej, krásnej súťaže. Našu školu a zároveň náš okres reprezentovali dvaja žiaci - Oliver Čičvara z 5.A v II.kategórii a Dianka Ondrejková zo 7.A v III. kategórii. Vo veľmi vysokej konkurencii spevákov, z ktorých sa už mnohí "rodia s krpcami na nohách, oblečení v krojoch a s heligónkou alebo husličkami v rukách" naša Dianka zaujala porotu čistotou, prirodzenosťou a jemnosťou speváckeho prejavu a získala čestné uznanie. Oliver spieval tiež veľmi pekne, no miest na ocenenie bolo menej ako spevákov. No na svoj výkon môžu byť obe naše deti právom hrdé. Veď podľa slov predsedníčky poroty je veľkým úspechom uspieť už len na okresnom kole. Dianke srdečne blahoželáme a Olimu prajeme ešte veľa chuti do ďalších výkonov. (Mgr. J. Miklošková, PaedDr. J. Oravcová)

   • Naši žiaci v divadle
    • Naši žiaci v divadle

     Dňa 30.5. 2022 naši žiaci z 1. stupňa navštívili divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi. Spoločne sme si  v príjemnom malom spišskom divadle pozreli prenádhernú rozprávku Kráska a zviera. Deti s napätím a zatajeným dychom sledovali dej. Trošku aj so strachom sledovali scény, keď sa hrozný netvror stretol s krásnou dievčinou. Všetci sme sa potešili, keď sa zviera premenilo na pekného princa a bola veľká svadba. Rozprávka sa veľmi páčila a deti účinkujúcich hercov za ich vynikajúce výkony obdarili veľkým potleskom.  Návšteva divadla sa stala už našou tradíciou a tešíme sa o rok znova. Život žiakov nie je len o učení ale aj o zážitkoch a kultúrnom vyžití. / Mgr. M. Čierna/

   • My Daily Routine - projekt 5.B
    • My Daily Routine - projekt 5.B

     Na hodinách anglického jazyka žiaci jazykovej triedy 5.B opäť prezentovali svoje zaujímavé práce na tému Môj denný režim. Pripravili si veľmi zaujímavé a pekne spracované prezentácie o tom, ako vyzerá ich deň, aké majú povinnosti ale aj ako trávia svoj voľný čas i čo majú radi a radi robia. Porozprávali aj o svojej rodine a súrodencoch. Na svojich prácach si dali naozaj záležať a je vidieť ako sa zlepšili v anglickom jazyku a ukázali, že sú skutočne výbornými jazykármi. Cieľom tohto záverečného projektu bolo overiť zvládnutie učiva 5. ročníka, čo žiaci aj potvrdili svojimi jazykovými vedomosťami. /Mgr. J. Záhradníková/

   • Turistická vychádzka - vrch Šíp
    • Turistická vychádzka - vrch Šíp

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Turistická vychádzka - vrch Šíp.

              Dňa 18. 5. 2022 sa nadšenci turistiky zúčastnili turistickej vychádzky na vrch Šíp (1170 m. n. m), ktorý sa vypína nad sútokom riek Váhu a Oravy  v pohorí Veľkej Fatry v okrese Ružomberok. Naša turistická vychádzka sa začala skoro ráno na stanici v Liptovskom Hrádku, odkiaľ sme sa v počte sedemnásť kusov svišťov a piatich ostrieľaných horalov presunuli vláčikom do malebnej obce horného Liptova Stankovany. Krásne počasie, belasé nebo, k tomu rýchla fotka na vlakovej stanici bola zárukou, že sme sa všetci dostali  do východiskového bodu, odkiaľ sa naša túra začína. S nadšením sme sa pozreli na náš dnešný cieľ a ako šípy vystrelené z luku sme sa po žltej značke vybrali  do Škútovej  doliny.  Cestu nám spríjemňoval žblnkot potôčika, ktorý si po včerajšom výdatnom daždi razil svoju púť dolinkou. Po necelej polhodinke svižnej chôdze sme narazili na prekvapivého strážcu doliny, salamandru škvrnitú. Skonštatovali sme, že je to obojživelník, urobili nejakú tú „fotečku“, zamávali sme jej a pokračovali ďalej. Mierne stúpanie lesom prinieslo svoje ovocie a v diali už bol vidieť náš záchytný bod -  Žaškovské sedlo. S vetrom vo vlasoch sa nám otvorila krásna scenéria, ktorú táto oblasť ponúka. Na veľkej lúke sa už hrdo týčil „rázcestník“, ktorý oznamoval „kedy tam už budeme“. Príjemný vetrík  každému z nás už naznačoval, že by bolo vhodné si sadnúť do neďalekého altánku, otvoriť  ruksak a dobiť baterky. Na povel VYRÁŽAME!! sme sa s plnými bruchami a odhodlaním v očiach presunuli na ďalší kus našej cesty. Zmiešaným lesom za pomoci severáku sa šíril všadeprítomný poletujúci peľ, ktorý by odradil nejedného alergika. So soplíkom a podráždenými očami  sme sa zastavili pri krásnom skalnom brale s názvom Hrubý Jano. Pod skalným bralom  sa nachádzala malá jaskyňa, ktorá skôr slúžila ako staničné WC. Dobrá náladička nás neopúšťala, krôčik po krôčiku sme sa blížili k nášmu vytúženému cieľu a tu hľa - Šíp. Poniektorí si zhlboka vydýchli, že zhruba po 2 hodinách urputného šliapania hore-dole kopcom sme tu !! Nádherný výhľad na obec Stankovany, Žaškov či riečku Váh, Oravu pohladil nie jednu dušičku. Na opačnej strane je vidieť Národný park Malá Fatra s Veľkým Rozsutcom, vrch Stoh či malý Kriváň, kde ešte stále vidno čaro tuhej zimy. Pokochané výhľadom sa zase ozvali naše nenásytné žalúdky. O teplý čaj, kávu, ovocie alebo zeleninu nebola núdza. Samozrejme, Šíp „catering“ ponúkal aj také dobroty ako domáci rezeň. Čas bol neúprosný, rýchla spoločná fotka od majstra fotografa nejaké to „selfíčko“ a berieme nohy na plecia. Pred nami je ešte kus cesty domov. (Mgr. Peter Dedina)                     

   • Slávik Slovenska 2022
    • Slávik Slovenska 2022

     ...veď je spev najmilšie moje potešenie...

     Po dvoch rokoch prestávky sme sa konečne mohli pustiť do spevu ľudových piesní. 6. mája najlepší speváci absolvovali školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2022 s nasledovným umiestnením:

     I. kategória:

     1. Júlia Gemzická 3.A

     2. Liliana Ondrejková 1.A

     3. Ema Matejbusová 3.A, Linda Kočtúchová 3.A

     II. kategória:

     1. Oliver Čičvara 5.A

     2. Sára Janeková 4.A, Viktória Gabčová 4.A

     3. Natália Gajdošová 4.B, Gréta Hlinová 5.A

     III. kategória:

     1. Diana Ondrejková 7.A

     Na okresnom kole, ktoré prebehlo 12. mája, sa naši speváci (víťazi školského kola) nenechali zahanbiť a vyspievali si krásne umiestnenie:

     I. kategória

     2. miesto: Júlia Gemzická 3.A

     3. miesto: Liliana Ondrejková 1.A (reprezentácia za ZUŠ)

     II. kategória:

     1. miesto: oliver Čičvara 5.A

     III. kategória:

     1. miesto: Diana Ondrejková 7. A

     Všetkým zúčastneným speváčkam a spevákom ďakujeme, že sa zapojili a s radosťou a nadšením spievali. Víťazom srdečne blahoželáme a Dianke a Oliverovi držíme palce na krajskom kole, nech im to pekne spieva. Mgr. Miklošková, PaedDr. Oravcová

      

      

    • Šaliansky Maťko

     I tento rok sa žiakom našej školy podarils v peknej súťaži v recitácii slovenských povestí postúpiť na krajské kolo. Lejka Perončíková z piateho ročníka a Jerguško Chvála z ročníka šiesteho sa začiatkom mesiaca predstavili pred tými najlepšíi recitátormi Žilinského kraja a sedemčlennou odbornou porotou. Spomedzi jedenástich recitátorov 2. kategórie si Lejka, skúsená recitátorka, vybojovala krásne 3. miesto. Jerguško sa v 3 kategórii neumiestni, no zo svojím výkonom môže byť skutočne spokojný. Veď išlo o jeho prvú recitačnú skúsenosť podobného charakteru. Obom žiakom blahoželáme a veľmi ďakujeme za svedomitú prípravu a ochotu v celej príprave. (Mgr. Jana Stephany)

   • SRDCE NÁDEJE
    • SRDCE NÁDEJE

     Naši žiaci dosahujú vynikajúce študijné výsledky, zapájajú sa do súťaží, olympiád, kde vyhrávajú popredné miesta. Ale v dnešnom svete, kde sa bojuje hlavne o moc a blahobyt, vedomosti a súťaživosť nestačia.  Ruka v ruke by mala ísť múdrosť, vedomosti a vzájomné pochopenie. Učitelia  v našej škole okrem získavania vedomostí a zručností učia deti byť tolerantnými, vnímať potreby iných, učia solidarite a pomáhať. Vštepovať tieto hodnoty deťom už od útleho veku je veľmi dôležité, aby z našich žiakov vyrástli múdri a citliví ľudia. Pred našou školou stojí srdce. Srdce z kovu, ale pritom horúce a plné nádeje pre tých, čo to najviac potrebujú. Deti usilovne zbierajú počas celého školského roka plastové vrchnáčiky a plnia nimi srdce. Vrchnáčiky poputujú do Banskej Bystrice do firmy Greentech Slovakia s.r.o. Chceme aspoň touto malou kvapkou pomôcť malému Vladkovi, bračekovi nášho žiaka, ktorý trpí viacerými chorobami, pri zakúpení rehabilitácií, ktoré Vladko veľmi potrebuje.

     „Ak každý urobí aspoň jeden taký krôčik ku šťastiu iného človeka, bude ten náš svet oveľa krajší a spokojnejší.“

      

   • Liptovská Kinderiáda
    • Liptovská Kinderiáda

     Dňa 4. mája 2022 sa 8 žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže Liptovská Kinderiáda, ktorá sa konala na Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách. Žiaci 2. až 5. ročníkov si svoje sily zmerali v atletických disciplínach (skok z miesta, hod 1 kg loptou, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na 60 m a štafeta) a porovnali si svoje výkony s ostatnými rovesníkmi. Spomedzi 15 škôl sme obsadili 8. miesto.

     Našu školu reprezentovali: Martina Bajková /2.A/, Matej Kollár /2.A/, Matej Brtáň /3.A/, Emma Sklenárová /3.B/, Sofia Lehotská /4.A/, Miroslav Porubän /4.A/, Adam Ján Mrlian /5.A/ a Simona Lehotská /5.B/.

     Naše umiestnenia:

     Emma Sklenárová – 1. miesto beh na 60 m

     Matej Brtáň 2. miesto beh na 60 m, 4. miesto hod plnou loptou

     Adam Ján Mrlian4. miesto skok do diaľky

     Všetkým športovcom blahoželáme! (Mgr. D. Tkáčová)

   • Medzinárodná súťaž Englishstar
    • Medzinárodná súťaž Englishstar

     Dnes 5. mája 2022 si žiaci 3. - 9. ročníka otestovali svoje znalosti z anglického jazyka. Súťaž ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Tejto súťaže sa dnes zúčastnilo 92 žiakov. Vyhodnotenie súťaže prebehne do konca júna 2022. Veríme, že táto súťaž, ktorá je novinkou na našej škole, žiakov motivovala, zaujala a budeme všetkým zúčastneným držať palce v bodovaní.

     (Mgr. Záhradníková a Mgr. Tkáčová - školskí koordinátori súťaže)

      

   • Krajské kolo Matematickej olympiády
    • Krajské kolo Matematickej olympiády

     Málokedy sa stáva, že máme toľko šikovných žiakov z matematiky, ako v tomto školskom roku. Výrazné úspechy dosiahli v okresnom kole Matematickej olympiády  piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci aj deviataci. Najlepšie sa umiestnil v krajskom kole Matematickej olympiády Lukáš Brtáň z 9. A triedy, ktorý spomedzi 26 žiakov Žilinského kraja bol úspešný a skončil na 10. mieste. Srdečne mu blahoželáme a dúfame, že sa mu tak bude dariť aj v ďalšom štúdiu na strednej škole. /PaedDr. Sklenárová/

    • Vajanského Martin

     Krajské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - na krajskej úrovni zvané Vajanského Martin - prinieslo úspech aj našim dvom recitátorkám, Bianke Grunvaldskej a Terezke Strapoňovej. Dievčatá  podali úctyhodný výkon, zaujali odbornú porotu aj ostaných divákov a získali nádherné ocenenie - Terezka v prednese prózy a Bianka v prednese poézie. Obe dievčatá sa umiestnili na druhom mieste v tretej kategórii, Bianka dostala aj  odporučenie poroty na postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční koncom júna v Dolnom Kubíne. Terezka a Bianka sú skúsené recitátorky, ktoré našu školu úspešne reprezentujú počas celého ich pôsobenia u nás. Veríme, že svoj talent a získané skúsenosti využijú a tie im budú prinášať ešte veľa ovocia aj naďalej, v štúdiu na strednej škole. Obom šikovniciam zo srdca blahoželáme a Bianke prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole! (PaedDr. Jaroslava Oravcová)