• Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Zápis do 1. ročníka.

     Ako každý rok, i tento sa predškoláci v dňoch 25. – 26. apríla 2023 zúčastnili zápisu do radov žiakov našej školy. Sme si istí, že všetky deti (ale aj ich rodičia) prežívali dni pred zápisom s veľkým vzrušením, nevšedným očakávaním a  s neobyčajnou hrdosťou. Pre predškolákov pani učiteľky pripravili krásne prostredie s príjemnou a tvorivou atmosférou, kde mohli s radosťou preukázať svoje vedomosti pri plnení rôznych zaujímavých úloh. Deti počítali, písali, kreslili, spievali, recitovali,... Úlohy plnili  s noblesou a eleganciou. Spoločne s pani učiteľkami zvládli „prijímací rituál“ na jednotku. Za ich vynikajúce výsledky boli obdarovaní malými darčekmi a pamätným listom na tento slávnostný deň. Zo školy odchádzali spokojní, šťastní a  s úsmevom na tvári. Na zápis do našej školy prišlo 55 detí a po splnení všetkých podmienok do 1. ročníka nastúpi 47 detí. Z  doložených fotografií je zjavné, že tento deň sa pre nich stal výnimočným, slávnostným, ale i dňom, kedy sa mohli pochváliť už získanými vedomosťami. Ďakujeme za dôveru všetkým rodičom budúcich prvákov,  ktorú ste nám prejavili tým, že ste k nám zapísali to najcennejšie vo Vašom živote – Vaše dieťa.  Veľmi si Vašej dôvery vážime a  tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Veríme, že v plnej miere splníme očakávania Vás i Vašich detí. Už teraz sa tešíme sa na našich šikovných budúcich prvákov. (Kolektív ZŠ Hradná)

    • Englishstar

     Dnes 27. apríla  2023 žiaci našej školy súťažili v medzinárodnej súťaži Englishstar. Do tejto súťaže sa zapojilo 31 žiakov z 1. až 4. ročníka a 43 žiakov z 5. až 9. ročníka. Žiaci si otestovali a overili svoje znalosti a vedomosti z anglického jazyka v 45 minútovom teste. Súťažné testy budú vyhodnotené do konca júna 2023. Žiaci tento školský rok súťažia o veľmi zaujímavé ceny, akými sú mobilný telefón alebo tlačiareň a veľa ďalších zaujímavých cien. Našim žiakom ďakujeme za účasť v súťaži a budeme držať palce!

     /Mgr. J. Záhradníková, Mgr. D. Tkáčová – koordinátori súťaže/

    • Matematická olympiáda 6., 7., 8. ročník - okresné kolo

     Ani sme sa nenazdali a hneď po Veľkej noci v stredu 12.4.2023 sa konalo Okresné kolo Matematickej olympiády šiestakov, siedmakov a ôsmakov.

     Celkový počet žiakov 6.ročníka bol 61, z našej školy 11 a úspešní riešitelia – museli dosiahnuť minimálne 9 bodov- boli: 5.miesto: Matej Strapoň /6.B/ a 9.miesto: Matúš Staroň /6.B/ a Jakub Brtáň /6.A/.

     Zo siedmeho ročníka súťažilo  56, z toho  z našej školy 9, úspešní riešitelia boli:  krásne 3.miesto: Nela Buzáková /7.A/, 11.miesto: Miriam Jankovičová /7.A/ a 15.miesto: Ela Balážová /7.A/.

     Najmenej bolo ôsmakov, spolu z celého okresu 31, z našej školy 13. A tu sme dosiahli úžasný výsledok, máme dve žiačky na 1.mieste: Soňa Lišuchová a Diana Tomková /obe 8.A/.  Ďalší úspešní riešitelia boli: 5.miesto: Matej Karol Kubík /8.A/, 10.miesto: Matúš Capko /8.B/, 14.miesto: Michal Fašanok /8.C/ a Juraj Vráblik /8.B/ a 16.miesto: Adriána Kmeťová /8.C/.

     Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Žiakov pripravovali p.uč. Dedinová, Sklenárová a Hrnčiarová. (PaedDr. Gabriela Sklenárová

    • Štúrov Zvolen - regionálne kolo

     Súťaž v rétorike je pomenovaná podľa nášho významného jazykovedca, novinára, politika, rečníka, Ľudovíta Štúra. Už niekoľko rokov odhaľuje rečnícky potenciál našich žiakov. Aj naša škola pravidelne vysiela svojich najlepších zástupcov, aby preukázali svoj rečnícky talent pred auditóriom. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách. Tú prvú (žiaci 4.- 6. ročníka) dňa 25.4.2023 v Centre voľného času v LM reprezentovala Lea Perončíková zo 6.B. Úlohou malých rétorov bolo prerozprávať vyžrebovaný text - rozprávku, bájku, povesť- po krátkej príprave. V druhej kategórii (žiaci 7. - 9. ročníka) nás reprezentovala Diana Tomková z 8.A. Prebiehala v dvoch kolách. Najskôr nám súťažiaci ponúkli úvahu na doma pripravenú ľubovoľnú tému. V druhom kole si vyžrebovali konkrétnu tému a po krátkej príprave sa snažili zaujať porotu a ostatných prítomných svojím prejavom, bezprostrednosťou, komunikatívnosťou, rečovými kompetenciami. V silnej konkurencii sa naše obidve dievčatá umiestnili na treťom mieste. Súťaž bola pre ne veľkým prínosom a dobrou skúsenosťou, ktorú určite zúročia aj v ďalšom štúdiu. Srdečne im blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších rokoch! (PaedDr. Jaroslava Oravcová)

   • Dotácia na stravu
    • Dotácia na stravu

     Od 1. 5. 2023 budú obedy pre žiakov v našej školskej jedálni dotované pre tých žiakov, ktorých zákonný zástupca o dotáciu požiadal. Cena lístka sa skladá z dvoch častí:

     • suma na potraviny – dotovaná
     • suma na réžiu – 0,70 € x počet dní v mesiaci – túto čiastku je potrebné zaplatiť mesiac dopredu,  do 25-teho dňa v starom mesiaci vždy na nový mesiac, skontrolovať si platby môžete na stránke: www.strava.cz/

     Dotácia sa poskytuje na stravu len vtedy, keď sa žiak zúčastnil vyučovania a odoberie obed. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, musíte ho z obedu odhlásiť. Ak sa tak nestane, budete musieť zaplatiť plnú čiastku za obed v ten deň. (2,40€ 1. stupeň, 2,60€ 2. stupeň) Je preto potrebné, aby ste na konte žiaka mali dostatok finančných prostriedkov. V prípade nejasností volajte vedúcej ŠJ. 

    • Záverečný projekt deviatakov z ANJ

     Tento mesiac si naši deviataci (9.ABC) pripravili veľmi zaujímavé prezentácie na tému TRADIČNÉ DOMY. Týmto si overili svoje jazykové zručnosti a znalosti z angličtiny a zároveň svojich spolužiakov informovali o „pre nás“ netradičných domoch a príbytkoch, v akých ľudia žijú v iných krajinách. Dozvedeli sme sa aj niečo z histórie našich hradov, tiež o tom ako sa stavia iglu, ako sa žilo v indiánskych stanových domoch nazývaných Teepees, či o domoch Bahay Kubo na Filipínach. Zaujímavosťou bolo to, ako žijú ľudia z kmeňa Dorze v Etiópii, či ako sa žije v trávnikových domoch nazývaných Turf na Islande, spoznali sme kamenné domy v Turecku, Japonské domy, Írske chalupy alebo veľmi zaujímavé Trulli domy v Taliansku. Naši deviataci dokázali, že majú veľmi dobrú znalosť angličtiny, taktiež vedia veľmi dobre spracovať danú tému a odprezentovať ju pred spolužiakmi. Týmto im chcem poďakovať za veľmi dobre odvedenú prácu a snahu, za krásne projekty, zážitky a prezentácie a v ich ďalšom štúdiu im želám veľa úspechov a síl do učenia.

                                                                                                                                 /Mgr. Janka Záhradníková/

      

   • Návšteva divadelného predstavenia
    • Návšteva divadelného predstavenia

     Má pre deti v dnešnej dobe ešte význam chodiť do divadla ? Určite je jednoduchšie pustiť rozprávku v televízií. No návšteva divadla má pre deti veľký význam a neopakovateľné čaro. Atmosféru divadelného predstavenia nenahradí ani televízia, ani počítač. Divadlo ponúka deťom veľký priestor na rozvoj ich obrazotvornosti, na spoločné prežívanie emócií a už od malička vštepuje do detí formy slušného správania. Na prvom stupni sa stalo už tradíciou každoročne navštíviť divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi. Tento rok sme sa bližšie zoznámili s tvorbou dánskeho spisovateľa H. CH. Andersena. Divadelní herci nám predstavili tri rozprávky: Škaredé kačiatko, Čarovné kresadlo, Cisárove nové šaty. Výlet do divadla je pre žiakov aj učiteľov vždy sviatkom.  /Mgr. M. Čierna/

   • Okresné kolo biologickej olympiády - kategória D
    • Okresné kolo biologickej olympiády - kategória D

     Olympiády pokračujú a my sa tešíme z ďalšieho úspechu. Dňa 20. apríla sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D, kde spolu súťažili šiestaci a siedmaci. Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti.  Našu školu reprezentovali Lejka Perončíková zo 6.B a Nelka Buzáková zo 7.A. Dievčatá potvrdili svoje skvelé vedomosti z biológie - Lejke blahoželáme ku 3. miestu a Nelke ku 4. miestu. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. (Mgr. I. Čupková, Mgr. Z. Hrnčiarová)

   • Deň parku a záhrady ZŠ Hradná 2023
    • Deň parku a záhrady ZŠ Hradná 2023

     Deti trávia skoro tretinu svojho času v škole. Je často prostredím, ktoré formuje ich názory na svet. Našou snahou je, aby naša základná škola bola miestom, ktoré nie je len formálnym priestorom na výučbu, ale aj inšpiratívnym priestorom pre rozvoj mladých osobností. Aj preto sme veľmi hrdí na náš školský areál, ktorý spríjemňuje deťom a pedagógom pobyt v škole a zároveň môže byť aj súčasťou vyučovania, resp. školských podujatí.

     21. apríla sa v našej škole uskutočnilo tradičné a obľúbené podujatie s názvom Deň parku a záhrady ZŠ Hradná, ktoré bolo určené pre žiakov 1. stupňa a pre deti z okolitých materských škôlok. Športové súťaže, tvorivé dielne, ekosystém, poznávanie rastlín, rozoznávanie chutí a vôní, pexeso, bubnovanie za sprievodu hudby - to všetko si naši žiaci a deti z MŠ mohli u nás vyskúšať.

     Vedenie ZŠ ďakujem všetkým p. učiteľkám, učiteľom, asistentkám a starším žiakom za pomoc a organizáciu!

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň parku a záhrady ZŠ Hradná 2023.

   • Sopky v 5.A
    • Sopky v 5.A

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Sopky v 5.A.

     Aj v 5.A sme robili na hodine geografie projekt: Sopky. Šikovné deti si doma a na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili modely sopiek. Zrazu sme v triede mali sopky ako Vezuv, Etna, FujiSan, Popocatépetl, Momotomba a mnoho ďalších. Sopky sme si predstavili, porozprávali o nich zaujímavosti a urobili sme aj pokus, kedy sme ich nechali "vybuchnúť". Aké sopky deti vytvorili si môžete pozrieť vo fotoalbume. (Mgr. Ľ. Jurčová) 

   • Máme 1. miesto v Okresnom kole geografickej olympiády
    • Máme 1. miesto v Okresnom kole geografickej olympiády

     31. marec bol deň kedy sa konalo Okresné kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v 3 kategóriach. Našu školu reprezentovali žiaci:

     5.ročník - Martin Cibuľa, Martin Janovčík a Adam Ondra .

     6. – 7.ročník – Lea Perončíková, Nelka Buzáková, Jakub Ondra

     8. – 9.ročník – Soňa Lišuchová, , Olívia Lehotská, Timea Tureková

     V každej kategórii súťažilo cca 57 – 59 žiakov. Aj napriek veľmi silnej konkurencii Nelka Buzáková 7.A získala najvyšší počet bodov , tým za sebou nechala 170 žiakov. 1. miesto patrilo práve jej. Lejka Perončíková  vynikajúce 5.miesto, Soňa Lišuchová pekné 11. miesto. Žiakov na olympiádu pripravovali p.uč. Ľubica Jurčová a p.uč. Peter Dedina. Všetkým srdečne gratulujeme a Nelke budeme držať palce v krajskom kole. / Mgr. P. Dedina a Mgr. Ľ. Jurčová /

      

   • Matematická olympiáda - krajské kolo
    • Matematická olympiáda - krajské kolo

     Dňa 28.3.2023 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9. Našu školu reprezentovali 2 deviatačky - úspešné riešiteľky okresného kola Vanesa Vrlíková  z 9.B a Sofia Šafaříková z 9.C triedy. 72. ročníka súťaže  sa zúčastnilo 41 žiakov. Za 4 hodiny mali vyriešiť 4 náročné úlohy. Body získali nielen za správny výsledok, ale hlavne za slovný postup riešenia úloh. Sofia Šafaříková  získala 18 bodov z 24 a stala sa  úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!  Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  (Mgr. Z. Hrnčiarová)

   • Robocup 2023
    • Robocup 2023

     Robocup 2023
     Celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy sa konala tento rok v Prešove.
     Našu školu reprezentovalo 7 žiakov, ktorí súťažili v 3 tímoch (Sebastián Janovčík, Matúš Capko, Šimon Lehotský, Andrej Gajdoš, Sebastián Surovček, Michal Fašanok, Sebastián Gueddouda). Prvý deň súťažili v kategórii Konštrukcia. Druhý deň sa konali hlavné súťaže v kategórií Rescue Line - primary a Rescue Line - secondary. Po viacerých komplikáciách na tréningových tratiach sa podarilo drobné závady odstrániť, a tak vybojovať 1. a 2. miesto v kategórií Rescue Line - primary a 3. miesto v kategórií Rescue Line - secondary. Sebastián Janovčík a Matúš Capko si za celkové 2. miesto v Rescue Line vybojovali postup na European Robocup Junior 2023 v chorvátskom meste Varaždin, ktorý sa bude konať 7. - 10. júna 2023. Všetkým chalanom 
     gratulujeme a postupujúcim držíme palce na európskom šampionáte. Marek Kacian a Marián Žiška, vedúci tímov

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Robocup 2023.

   • Krajské kolo dejepisnej olympiády
    • Krajské kolo dejepisnej olympiády

     Dňa 3. apríla sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Po víťazstve na okresnom kole našu školu reprezentovala Soňa Lišuchová z 8.A. Súťaž sa konala v Martine. V Soninej kategórii bolo najviac žiakov a teda najväčšia konkurencia. Napriek tomu Sonka vybojovala krásne 10. miesto, za čo jej srdečne gratulujeme. (Mgr. I.Juhová)

    • Okresné kolo Pytagoriády

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo Pytagoriády.

     OK Pytagoriády sa pre 3., 4. a 5. ročník konalo 20.3.2023 v škole. Žiaci museli za 60 minút vyriešiť správne minimálne 10 úloh z 15 -tich. Vtedy sa im pripísali bonusové body za čas. Z 3.ročníka sa zúčastnilo 8 žiakov, úspešní boli 4: 1. miesto Marek Šenšel /22 b./, 2.-3. miesto Adam Gera a Ján Lehotský /21 b./, 4.miesto Martin Surovček /21 b. – menej vyriešených úloh

     Zo 4.ročníka sa zúčastnilo 12 žiakov, úspešní boli dvaja. 1. miesto Matej Baláž /21 b./ a 2. miesto Lea Kakalejčíková /16 b./.

     Z 5.ročníka sa OK zúčastnilo 9 žiakov, 1. miesto Matúš Urban /14 b./, 2. miesto Martin Cibuľa /13 b./, 3. miesto Adam Ondra /12 b./.

     Šiestaci, siedmaci a ôsmaci písali okresné kolo na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Účasť bola veľká, pretože školské kolo písali žiaci online z domu.

     Zo šiesteho ročníka písalo 97 žiakov okresu, úspešných bolo 12. Z našej školy z 13-tich žiakov nebol nikto úspešný.

      Zo 7.ročníka písalo 34 žiakov okresu, z našej školy traja a úspešná bola Nela Buzáková na 6. mieste /15 b./.

     Ešte úspešnejší boli ôsmaci. Zo 100 prítomných bolo úspešných 20 žiakov, z našej školy z 21 zúčastnených sa na 4.mieste umiestnil Matej Karol Kubík /18 b./, 14. miesto obsadila Zuzana Eštočinová /14 b./ a 19. miesto obsadila Soňa Lišuchová /12 b./. Úspešní riešitelia 7.a 8.ročníka čakajú na pozvánku do celoštátneho kola. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. Žiakov pripravovali Mgr. Skaličanová, Miklošková, Klaučová, Dedinová, Hrnčiarová, Sklenková a PaedDr. Sklenárová.

   • Mark Twain
    • Mark Twain

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Mark Twain.

     Súčasťou výučby anglického jazyka je aj snaha priblížiť žiakom literárnu tvorbu popredných britských a amerických spisovateľov. Z tohto dôvodu dňa 5. 4. 2023 žiaci 7.A a 7.B triedy navštívili Mestskú knižnicu v Liptovskom Hrádku, kde p. Kompišová zrealizovala zaujímavú prezentáciu o americkom autorovi Markovi Twainovi. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa dôležité informácie o jeho živote a diele. Veríme, že nielen žiaci, ale aj vyučujúce anglického jazyka si odniesli z tohto podujatia podnetné zážitky. (Mgr. Zuzana Lesáková, Mgr. Mariana Majzlíková, Mgr. Terézia Lazárová)

   • Biologická olympiáda, kategória D-TP, školské kolo
    • Biologická olympiáda, kategória D-TP, školské kolo

     Dňa 24.3.2023 sa 29 žiakov 6. a 7. ročníka zapojilo do školského kola Biologickej olympiády vo svojej kategórii. Formou online testu si overili svoje vedomosti z biológie. A všetci boli úspešní riešitelia! Do okresného kola však možu postúpiť len dvaja najlepší. 1. miesto obsadila Nelka Buzáková zo 7.A a na 2. mieste skončila Lejka Perončíková zo 6.B triedy. Dievčatá, držíme vám palce v okresnom kole!  Všetkým žiakom ďakujeme za záujem a účasť v súťaži. (Mgr. Z. Hrnčiarová, Mgr. I. Čupková)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie