• HK -okresné kolo
    • HK -okresné kolo

     27. máj 2021 bol pre Bianku Grunvaldskú, našu žiačku z 8.C, veľmi úspešný. Vyrecitovala si 1.miesto v okresnom kole v prednese prózy v 3.kategórii. Jej pútavý prednes ocenila porota a posunula ju na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v septembri v Martine, ktoré nesie už tradične pomenovanie Vajanského Martin. Bianke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa recitátorských úspechov. (PaedDr. J.Oravcová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album HK -okresné kolo.

   • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
    • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov

     Aj keď sa nácvičné testovanie KOMPARO malo písať pôvodne 12.novembra 2020, aby si žiaci overili svoje vedomosti pred testovaním a prijímacími skúškami na strednú školu, kvôli dištančnému vzdelávaniu to bolo až 29.4. 2021. Prihlásilo sa 11 ôsmakov a 11 deviatakov. Výsledky žiakov ôsmeho ročníka: matematika  - 49%, všeobecné študijné predpoklady - 57,3%, dejepis 51,7%, slovenský jazyk a literatúra - 57,2% a fyzika - 27,3%. Deviataci písali testy len z matematiky - 58,2% a slovenského jazyka a literatúry - 62,2%. Podrobné výsledky jednotlivých žiakov sú na internetovej stránke www.komparo.sk, kde si ich nájde každý pod svojím kódom. Administrátorky boli Mgr. Jurecová a PaedDr. Sklenárová

    • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

      

     Dňa  25.5. sa v Liptovskom Mikuláši, po dlhej, nedobrovoľnej  pauze, uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sme mali svoje zastúpenie aj medzi mladšími žiakmi. V poézii  nás úspešne reprezentovala Emka Žišková z 2.B, ktorá pri svojej premiére obsadila  krásne druhé miesto. V kategórii  prózy  nám zase svojim prvenstvom urobila radosť Lejka Perončíková zo 4.A, ktorá zároveň postupuje do krajského kola. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!                 Veronika Remeňová

   • Animals in Danger
    • Animals in Danger

      Životné prostredie, ako aj ochrana ohrozených druhov zvierat žijúcich u nás na Slovensku, je dlhodobo aktuálnou témou. Na hodinách anglického jazyka sa žiaci 6. ročníkov zamerali práve na túto problematiku. Postupne získali rôzne zaujímavé informácie o výskyte, spôsobe života , či popise častí tela ohrozených druhov zvierat. Svoje vedomosti potom využili pri vypracovaní vlastných projektov zameraných na ohrozené druhy živočíchov na Slovensku. Tie spracovali vo forme prezentácií, nechýbali vlastné názory žiakov  na to, ako pomôcť zvieratám v ohrození. Otázkami na záver prezentácií, smerovaných spolužiakom, si mali možnosť žiaci upevniť učivo v anglickom jazyku v oblasti environmentálnej výchovy. (Mgr. Mariana Majzlíková)

   • 2.B cestovala s knihou krížom- krážom po Európe
    • 2.B cestovala s knihou krížom- krážom po Európe

     Aj vo svete pandémie sme sa s 2.B vybrali  na cestu v projekte krížom- krážom po Európe, aby sme tak v priebehu siedmich dní navštívili prostredníctvom prečítaných diel- rozprávok, bájok- hlavné mestá krajín Európy, ktoré sú zároveň aj rodnými mestami známych európskych spisovateľov. Žiaci tak spoznali Dobšinského, Andersena, Ezopa,...  prečítali si z ich diel úryvky, dozvedeli sa veľa zaujímavostí, ktoré v učebniciach nenájdu a na mape Európy dokážu vyhľadať spomenuté hlavné mestá so svojimi dominantami. Snahou každého žiaka bolo zbierať jednotlivé písmenká, ktoré boli konečnou odpoveďou veľkej skladačky nášho putovania: Alexandrijská knižnica. /Najväčšia a najslávnejšia staroveká knižnica/.  Je obdivuhodné, ako sa deti vysporiadali s tvorbou posterov, ktoré odzrkadľujú vnímanie množstva informácií očami detí. Farebnosť, pestrosť, vizuálne usporiadanie, čitateľnosť- to všetko je odrazom prepojenia jednotlivých schopností žiaka pracovať na zadaní tvorivej úlohy. Všetkým žiakom patrí veľká pochvala za nadobudnuté vedomosti, usilovnosť a tvorivosť.                        tr. uč. Iva Paukovčeková

   • Za tajomstvami prírody 2.A
    • Za tajomstvami prírody 2.A

     V piatok nám konečne zasvietilo slniečko a deti z 2.A  s p. vych. Hankou sa vybrali do prírody poznávať jej tajomstvá. Pán Erik Baláž si pripravil pre nás veľmi pútavé dopoludnie. Navštívili sme miesto, kde rastú staré lipy. Deti sa dozvedeli koľko rokov rastú, ktoré vtáky tam hniezdia, ktorým zvieratkám poskytujú úkryt  dutiny  starých stromov. Ďalšou zastávkou bola rieka Belá, ktorá tečie z hôr. Pán Baláž zaujímavo priblížil deťom život tejto dravej rieky, prečo je v nej veľa vody,  ktoré ryby v nej žijú, aký hmyz nájdeme v plytkej vode a komu slúži ako potrava. Ďalším cieľom nášho putovania bola Hradská hora. Tu sa deti dozvedeli o živote vlka, medveďa, o lesných tajomstvách. Zistili sme, ako chutia bukové listy a videli, ako rastú buky zo semienok. Náš náučný chodník sme ukončili na Skalke, kde sme sa kochali krásnym výhľadom  na naše mestečko. Tento nádherný deň dal deťom oveľa viac vedomostí o prírode, ako učenie  v školských laviciach. Ďakujeme Maťkovmu ockovi za super deň !                                                                                                               „Najprv tajomstvá prírody musí dieťa spoznať, objaviť, preskúmať, potom si k prírode vytvorí vzťah a napokon ju prirodzene začne ochraňovať. Je to jednoduché – začíname od poznania k láske, od lásky k ochrane."                                                                                                                           tr. uč. Marieta Čierna

   • Deň mamičiek !  2.A
    • Deň mamičiek ! 2.A

     Kto rozpráva mi rozpávku?  Kto kladie ruku na hlávku?  Kto navarí a napečie?  Kto je môj smiech a bezpečie?  S kým mi je vždy tak ohromne? Kto smúti, keď je tak smutno mne?  Keď sme chorí, kto sa o nás bojí a v noci nespáva? Len moja mama láskavá. Si najlepšia mama, akú si len môžem priať, najkrajšia mama, dnes Ti chcem šťastie  zaželať.  Si ako vonná ružička, ži šťastne drahá mamíčka!                                                                                  Prajú všetkým mamičkám deti z 2.A                 tr. uč M. Čierna

   • Poďakovanie mamkám z 2.B
    • Poďakovanie mamkám z 2.B

     Zobrať šaty do práčovne. Vybrať opravené topánky.

     Čítať písomky. Telefonáty a odchody vlakov.

     Rodičovské združenia. Slanina, syr, krekry, tráva pre králika.

     Ovocie, buchty,  dlhozrnná ryža.

     Osýpky, predstavenie v tanečnej škole a k tomu ešte z práce chcú dnes rozhovor.

     Zaplatené účty, chlebíčky a mydlo.

      

     Do pekla, MAMI, ako to všetko stíhaš?

     Ako? Mamy sú predsa zázračné stvorenia a takto sme aspoň chceli vyjadriť svoje ĎAKUJEM.

      Vaše deti z 2.B a tr. učiteľka Iva Paukovčeková

   • DEŇ ZEME 2.A
    • DEŇ ZEME 2.A

     22. apríla mala naša krásna modrá planéta svoj sviatok. V tento deň deti z 2.A triedy spolu s p. vychovávateľkou Hankou urobili niečo dobré pre našu ZEM. Rozprávali sa a premietali si príbeh o znečistenej krajine. Spolu hľadali riešenia, ako pomôcť našej planéte. Vyrobili pútavý plagát a vyčistili školský areál od papierikov a iných nečistôt. No nazbierali toho veru dosť. Je veľmi dôležité, aby si deti už od mala uvedomovali potrebu chrániť našu ZEM. Na zmenu sveta stačí, aby aj niekto taký malý urobil krôčik, ktorý pomôže, aby sa na našej krásnej planéte všetkým žilo lepšie. tr.uč. M. Čierna

   • Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

     V dňoch 27. a 28. apríla 2021 prebiehal aj v našej škole zápis detí do 1. ročníka.  Elektronickou formou alebo osobným vypísaním prihlášky nám tento rok vyjadrilo svoju dôveru 64 rodičov, ktorí svoje deti zapísali na našu školu, z toho 4 žiaci budú mať odklad.

     Ďakujeme všetkým rodičom z nášho mesta a okolia, ktorí sa rozhodli zveriť vzdelávanie svojich detí do rúk našich pedagógov, čím prejavili dôveru nám aj našej práci.

     Všetky poslané prihlášky sú akceptované. Ostáva už len počkať na doručenie rozhodnutia o prijatí (najneskôr do 15.06.2021).

     Tešíme sa na stretnutie v septembri, kedy brány našej školy prekročí 60 žiakov prvého ročníka, ktorí budú rozdelení do troch tried.  

     Kolektív ZŠ Hradná

   • Objavujeme nové krajiny a civilizácie
    • Objavujeme nové krajiny a civilizácie

     V rámci tematického celku Zámorské objavy si žiaci 7.A a 7.C triedy pripravili zaujímavé projekty o objaviteľoch a objavovaných. Objaviteľmi boli napr. Krištof Kolumbus, Vasco da Gama, Fernao Magalhaes a mnohí ďalší. Tí sa plavili za novými poznatkami a neraz pritom riskovali život. Objavovanými boli civilizácie Inkov, Aztékov v Amerike, prípadne domorodé africké obyvateľstvo. Pre mnohé tieto kmene znamenal príchod Európanov skazu. Niektoré z týchto projektov nájdete vo fotoalbume. Za pripravené projekty siedmakom ďakujem. (Mgr. I. Juhová)

   • Pytagoriáda - okresné kolo
    • Pytagoriáda - okresné kolo

     Je veľmi náročné robiť so žiakmi vyššie kolá súťaží, pretože prezenčne sa učia ročníky 1.-4. a dištančne 5.-9. Podľa toho aj II. kolo Pytagoriády písali tretiaci a štvrtáci v škole a žiaci  5.-8. ročníka okresné kolo online z domu. Tohto roku sme dosiahli veľmi pekné umiestnenie. Úspešný riešiteľ bol ten, kto dosiahol minimálne 10 bodov. Pri rovnosti bodov lepšie umiestnenie dosiahol ten, kto mal vyriešených viac úloh a menej bodov za čas.

     Úspešní riešitelia našej školy:

     3.ročník - súťažilo 73 žiakov, 38.m. Patrícia Macková /3.B/ - 15 bodov, 40.m. Ema Rajniaková /3.B/ - 13 bodov.

     4.ročník - súťažilo 81 žiakov,  7.m. Matej Strapoň /4.B/ - 21 bodov, 26.m. Tomáš Somora /4.B/ - 18 bodov, 28.m. Damián Stupka /4.B/ - 18 bodov, 33.m. Oliver Čičvara /4.C/ - 17 bodov, 46.m. Tomáš Matfiak /4.A/ - 15 bodov, 53.m. Lea Perončíková /4.A/ - 13 bodov, 56.m. Emma Libuše Kubicová /4.A/ - 11 bodov.

     5.ročník - ssúťažilo  95 žiakov, 24.m. Nela Buzáková /5.A/ - 17 bodov, 49.m. Monika Vernarecová /5.B/ - 13 bodov,

     6.ročník - súťažilo 102 žiakov, 6.m. Shannon Vyšná /6.B/ - 18 bodov, 7.m. Jakub René Porubiak /6.A/ - 18 bodov, 9.m. Lukáš Porubän /6.A/ - 18 bodov, 17.m. Sebastián Gueddouda /6.A/ - 15 bodov a Lenka Švecová /6.B/ - 15 bodov, 20.m. Soňa Lišuchová /6.A/ - 14 bodov, 28.m. Andrej Kokavec /6.A/ - 12 bodov,

     7.ročník - súťažilo 60 žiakov, nikto nebol úspešný.

     8.ročník - súťažilo 66 žiakov a tam máme víťaza, 1.m. Richard Žiak /8.A/ - 19 bodov, 7.m. Lukáš Brtáň /8.A/ - 14 bodov, 10.m. Pavel Kováč /8.A/ - 13 bodov, 12.m. Samuel Kokavec /8.A/ - 13 bodov, 13.m. Martin Pivko /8.A/ a Kristián Helebrant /8.B/ - 12 bodov.

     Z úspechov detí sa veľmi tešíme a veríme, že výsledky im pomôžu pri prijímaní na stredné školy.  Koordinátor písomnej formy žiakov 3.a 4.ročníka bola p.uč. Mgr. Alica Fajmonová. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Titanic - miniprojekty žiakov 5.B
    • Titanic - miniprojekty žiakov 5.B

     15. apríla roku 1912 sa odohrala mimoriadne tragická udalosť. Loď, obrovský parník, ktorý mal prívlastok „nepotopiteľný“, narazil do ľadovca a 2 hodiny potom sa potopil do hlbín Atlantiku. Smrť v ľadovej vode našlo približne 1500 ľudí. V rámci tematického celku Vývoj dopravy, si žiaci 5. B pripravili miniprojekty o Titanicu. Niektoré z nich nájdete vo fotoalbume. Piataci si vyhľadali mnohé zaujímavosti o tomto parníku. Vedeli ste, napríklad, že zachrániť sa mohlo oveľa viac ľudí. Záchranné člny totiž spúšťali na hladinu poloprázdne. Dozvedeli sme sa tiež, že štvrtý komín lode nebol funkčný a slúžil len na dekoráciu a že členov posádky na obrovskej lodi bolo vyše 800. Skoro 200 z nich prikladalo do pecí v Titanicu. Na lodi zomrel aj kapitán Smith.  Mala to byť jeho posledná plavba. Chcel totiž ísť na dôchodok. Tieto a mnohé ďalšie informácie nám pripomenuli tragickú udalosť, o ktorej ubehlo už 109 rokov.

     Za krásne vypracované projekty žiakom ďakujem (Mgr. Ivana Juhová)

   • Okresné kolo MO pre 6., 7. a 8. ročník
    • Okresné kolo MO pre 6., 7. a 8. ročník

     Okresné kolo matematickej olympiády písali úspešní riešitelia domáceho kola dňa 31.3.2021 v stredu, tesne pred veľkonočnými prázdninami  doma online 2 hodiny a hneď po skončení museli odovzdať 3 vyriešené príklady. Žiaci našej školy sa umestnili veľmi dobre.

     Úspešní riešitelia: zo 6. ročníka sa na 2. mieste umiestnila Shannon Vyšná /6.B/, Matej Karol Kubík, Soňa Lišuchová a Diana Tomková /6.A/ obsadili 10. miesto, Sebastián Surovček a Juraj Vráblik /6.B/- 17.miesto a Adela Vlkolinská /6.A/- 22.miesto. Zo 7.ročníka sa na 3.mieste umiestnila Olívia Lehotská /7.B/. Ďalší úspešní riešitelia boli Zuzana Ondrová /7.B/ - 8.miesto, Adam Slosiar /7.A/ -10.miesto a Matúš Kakalejčík /7.A/. - 11.miesto. Veľmi dobre si viedli aj ôsmaci, kde Pavel Kováč /8.A / skončil na 3.mieste, Viktor Húšťava a Richard Žiak /8.A/ . 4.miesto., Lukáš Brtáň, Sabína Hreňová, Matin Pivko /8.A/ a Beata Herichová /8.B/ - 8.miesto. celkove sa OK MO zúčastnilo z našej školy 19 šiestakov, 13 siedmakov a 14 ôsmakov. Žiakov pripravovali v tomto náročnom období pani učiteľky matematiky. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Projekty o štátoch Európskej únie
    • Projekty o štátoch Európskej únie

     Tento rok v máji uplynie už 17 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Táto organizácia sa formovala postupne už od druhej svetovej vojny. Vojnou zničené štáty mali potrebu viac spolupracovať a pomáhať si. Aj štátov v únii pribúdalo. Zo zakladajúcich 6 štátov sa Európska únia rozrástla na súčasných 27. Žiaci 6. ročníka si pripravili projekty o niektorých z nich. O členských krajinách sme sa dozvedeli mnohé fakty a zaujímavosti. Za projekty a prácu žiakom ďakujem. Niektoré projekty žiakov 6.A, 6.B a 6.C triedy nájdete vo fotoalbume. (Mgr. Ivana Juhová)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie