• Návšteva poľskej partnerskej školy Krzanowice
    • Návšteva poľskej partnerskej školy Krzanowice

      

     V dňoch 18.-19.5.2023 nás pozvala partnerská škola z poľského mesta Krzanowice na návštevu ich školy a aby sme si „zmerali sily“ v kolektívnych športoch. Najprv hrali naše nádejné volejbalistky 3-setový zápas s domácimi, potom  šiestaci prehadzovanú a nakoniec futbal. Všetci nás úspešne reprezentovali a boli odmenení “Pohárom  riaditeľa školy“.  Potom sme si prezreli jednotlivé učebne ich školy, telocvične, ihriská a po  návšteve okresného mesta Ratzibórz  si niektorí ešte zašportovali. Na druhý deň sme navštívili zábavný park Energylandiu. Tu sa prejavila odvaha zvládnuť niektoré dráhy. So zaprením síl ich zvládli nielen žiaci, ale aj učitelia. Veríme, že si všetci prišli na svoje a strávili spolu pekné chvíle.

    • Slovenčinársky KAHOOT

     To, že naše deti majú dobré vedomosti a vedia ich využiť, je zrejmé. Ale súťažiť tak, aby nás to aj bavilo, je niečo ešte lepšie. Dňa 18.5. 2023 sme sa zapojili do slovenčinárskeho kvízu v aplikácii KAHOOT. Náš súťažný tím tvorili vybraní žiaci z každého ročníka - Ema Rajniaková z 5.B, Lea Perončíková zo 6.B, Nela Buzáková zo 7.A, Sebastián Gueddouda z 8.A a Natanael Lauko z 9.A. Spoločne odpovedali online na kvízové otázky prostredníctvom MS TEAMS. Spomedzi 28 tímov sa im podarilo dostať sa do prvej desiatky a získať 9. miesto, k čomu im srdečne blahoželáme! (PaedDr. J.Oravcová)

    • Krajské kolo vo volejbale

     Dnes 24.5 sa naše dievčatá Shannon Vyšná, Saška Krajčiová, Natálka Klaučová, Rebeka Vdovcová, Nelka Pavlínyová, Lenka Švecová a Vivi Toroňová zúčastnilil krajského kola vo volejbale. Hrali úžasne a 1. miestom si vybojovali účasť na celoslovenskom kole v Šamoríne, ktoré sa bude konať 13-14. júna. Srdečne dievčatám blahoželáme a budeme im držať palce na celoslovenskom kole.

   • Návšteva coworkingového centra
    • Návšteva coworkingového centra

     Snahou  učiteľov našej školy je podporovať zážitkové učenie vo všetkých predmetoch. Preto sme dňa 18. 5. 2023, v rámci anglického jazyka, navštívili coworkingové centrum „ Liptov Hub“ v Liptovskom Mikuláši. Miesto, ktoré poskytuje pracovné priestory pre ľudí z rôznych krajín a rôznych profesií. V tomto centre pracuje aj americká novinárka Brett Featherstone. Pripravila si pre nás zaujímavú prezentáciu o jej živote, práci, cestovateľských zážitkoch, ale aj zaujímavé postrehy z  jej pobytu u nás na Slovensku. Taktiež ochotne odpovedala žiakom na množstvo ich zvedavých otázok. (Mgr. M. Majzlíková, Mgr. Z. Lesáková)

    • Deviataci vo Važeckej jaskyni

     Dňa 16. mája  deviataci absolvovali plánovánú biologickú exkurziu vo Važeckej jaskyni. Važecká jaskyňa je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Hoci dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je výskytom bohatej kvapľovej sintrovej výzdoby, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou. Počas prehliadky sa žiaci dozvedeli o jaskyni veľa zaujímavých informácií a zopakovali si vedomosti získané na hodinách biológie. Na vlastné oči videli napr. najznámejšie kvapľové útvary stalaktit, stalagmit, stalagnát, brčko. Po prehladke jaskyne sa presunuli do Múzea ľudových kultúr a tradícií Važca, ktoré sa nachádza priamo v obci Važec. Pozreli si zariadené izby s tradičným ľudovým nábytkom a doplnkami, ktoré priam dýchajú históriou. Prostredníctvom množstva  exponátov aspoň čiastočne spoznali každodenný život a bývanie, tradičné odievanie, poľnohospodárske práce, ľudové remeslá i zvyky a obyčaje obyvateľov Važca. (Mgr. Z. Hrnčiarová, Mgr. I. Čupková)ej výzdoby, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou.

   • Návšteva útulku Zatúlaný chlpáčik - psia nádej
    • Návšteva útulku Zatúlaný chlpáčik - psia nádej

     Dňa 17.5.2023 žiaci 9.A triedy navštívili útulok Zatúlaný chlpáčik – psia nádej v Liptovskom Hrádku. Ukázali, že majú srdce na pravom mieste a reagovali na zlú situáciu s krmivom pre psíky.  Po triednej zbierke sa im podarilo zakúpiť 45 kg granúl a niekoľko konzerv, ktoré priniesli osobne. Aj keď počasie počas návštevy nebolo práve najlepšie, žiaci mali možnosť pozrieť si celý útulok, dozvedieť sa ako funguje, a tiež spoznať jeho samotných obyvateľov. Veríme, že takýto pozitívny prístup inšpiruje aj ľudí v meste, ktorým nie je ľahostajný osud psíkov. Pretože, ako povedal John Graham: „Je úžasné, koľko lásky a smiechu nám prinesú do nášho života a ako sa vďaka nim všetci zblížime.“ Zároveň ďakujeme  p. Čerňanskej, ktorá nám pomohla návštevu zrealizovať a priblížiť prácu v útulku. (Mgr. Z. Lesáková)

   • Našim mamičkám
    • Našim mamičkám

     "Dnes máš sviatok, vieš to mami?  Zasypem ťa kvetinami. 

     Nech povedia celkom jasne, ako mi je s tebou krásne.

     Že ťa ľúbim, mamička. Ty si moja hviezdička.

     Si najlepšia mama, akú si len môžem priať, dnes ti chcem šťastie zaželať."

     Svojim mamičkám sa chceli poďakovať aj deti z 2.A triedy. Napísali im krásne vyznanie, naučili sa básničku, zaspievať pre mamičky pieseň, na plátno voskovou technikou namaľovali  kytice kvetov a v ŠKD vyrobili tiež milé prekvapenie. Deti sa veľmi  snažili pripraviť pre svoje mamky čo najkrajšie darčky.           /Mgr. M. Čierna , vych. H. Lehotská/

      

      

   • Liptovská Kinderiáda
    • Liptovská Kinderiáda

     Dňa 3. mája 2023 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili detskej atletickej súťaže Liptovská Kinderiáda, ktorá sa konala na Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách. Pre nepriaznivé počasie sa tento rok súťažilo v telocvični. Žiaci druhých až piatych ročníkov si svoje sily zmerali v upravených disciplínach so svojimi rovesníkmi. Naša škola sa umiestnila na 9. mieste zo 14-tich prihlásených základných škôl. Naše osemčlenné družstvo tvorili Karolína Šúleková /2.B/, Patrik Šrank /2.C/, Martina Bajková /3.A/, Richard Danihel /3.B/, Emma Sklenárová /4.B/, Matej Brtáň /4.A/, Simona Cibulová /5.A/, Martin Janovčík /5.B/. Naši účastníci podali pekné športové výkony. Na stupni víťazov sa umiestnila Emmka Sklenárová – 2. miesto beh na 30 m, 3. miesto hod plnou loptou. Blahoželáme! (Mgr. D. Tkáčová)

      

      

      

   • Futbalové turnaje
    • Futbalové turnaje

     Dňa 14. apríla 2023 sa žiaci 3. a 4. ročníka /Matej Brtáň, Jakub Jurák, Matúš Ilavský, Ján Lehotský, Patrik Moravčík Emma Sklenárová, Michaela Somorová, Matúš Sýkora, Tomáš Rosenberger, Samuel Uram/ zúčastnili futbalového turnaja k oslobodeniu mesta Liptovský Mikuláš. Turnaj sa uskutočnil v telocvični v ZŠ Okoličianska. Obsadili sme 3. miesto zo štyroch prítomných družstiev.

     Dňa 21. apríla 2023 sa konal futbalový turnaj McDonald´s Cup pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl v ZŠ Okoličianska. V telocvični si svoje futbalové zručnosti vyskúšali Matej  Brtáň, Matej Baláž, Richard Danihel, Jakub Jurák, Tomáš Jurčo, Patrik Moravčík, Tomáš Rosenberger, Michaela Somorová, Matúš Sýkora, Ľubomír Šteiner. Skončili sme na 2.mieste z troch družstiev. Gratulujeme! (Mgr. D. Tkáčová)

      

    • “No Backpack Day” v našej škole

     V stredu bol pre našich siedmakov neobyčajným dňom, kedy si svoje učebné pomôcky niesli uložené v rôznych zvláštnych predmetoch, ako sú všelijaké krabice, kufre, klietky pre zvieratká, dózy na koláče, košíky z kúpeľne, nafukovacie bazény, odpadkové vrecia, obaly na udice, detské kočiare, vedrá, nosič pre dieťa a rôzne iné!

     Má takáto zábavná akcia aj hlbší význam? Tento deň, ktorý sa na celom svete označuje ako “No Backapack Day”, sme si zábavnou formou chceli pripomenúť, že nie každý žiak na našej planéte má prístup k vzdelaniu. Že v rôznych kútoch sveta pre školopovinné deti nie je samozrejmosťou vlastniť krásnu školskú tašku a v nej mať každé ráno pripravené učebnice, zošity, štýlový peračník a cool papuče. Mnohé deti musia denne dlhé hodiny kráčať pešo do školy a svoje skromné učebné pomôcky si nesú so sebou “iba tak”.

     V obidvoch triedach prebehlo hlasovanie o najzaujímavejšiu tašku netašku. V 7.B to boli Dominika Králiková, Michal  Beňo a Monika Vernarecová. V 7.A  Dominik Rúfus, Sofia Balková a Sofia Matejčeková. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili veľmi pekne ďakujeme.

   • RoboSum Fiľakovo
    • RoboSum Fiľakovo

     V piatok 28. apríla 2023, sme sa po druhýkrát zúčastnili robotickej súťaži RoboSum vo Fiľakove. Dva tímy žiakov: Andrej Gajdoš 8.B so Sebastiánom Surovčekom 8.B a Sebastián Janovčík 8.B so Šimonom Lehotským 9.B, ukázali svoje zručnosti v dvoch kategóriách - Robot sumo a Robot cross. 

     V kategórii Robot sumo, kde bolo cieľom vytlačiť súpera z ringu, sa našim robotom nepodarilo postúpiť do finálových kôl. V kategórii Robocross, kde bolo úlohou robota prejsť prekážkovú dráhu v čo najkratšom čase, sa vám však darilo oveľa lepšie. Tím našich žiakov (Sebastián Surovček a Andrej Gajdoš) vybojoval vynikajúce tretie miesto a od druhého miesta ich delili iba stotiny sekundy.  

     Gratulujeme. (MK) 

   • Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Zápis do 1. ročníka.

     Ako každý rok, i tento sa predškoláci v dňoch 25. – 26. apríla 2023 zúčastnili zápisu do radov žiakov našej školy. Sme si istí, že všetky deti (ale aj ich rodičia) prežívali dni pred zápisom s veľkým vzrušením, nevšedným očakávaním a  s neobyčajnou hrdosťou. Pre predškolákov pani učiteľky pripravili krásne prostredie s príjemnou a tvorivou atmosférou, kde mohli s radosťou preukázať svoje vedomosti pri plnení rôznych zaujímavých úloh. Deti počítali, písali, kreslili, spievali, recitovali,... Úlohy plnili  s noblesou a eleganciou. Spoločne s pani učiteľkami zvládli „prijímací rituál“ na jednotku. Za ich vynikajúce výsledky boli obdarovaní malými darčekmi a pamätným listom na tento slávnostný deň. Zo školy odchádzali spokojní, šťastní a  s úsmevom na tvári. Na zápis do našej školy prišlo 55 detí a po splnení všetkých podmienok do 1. ročníka nastúpi 47 detí. Z  doložených fotografií je zjavné, že tento deň sa pre nich stal výnimočným, slávnostným, ale i dňom, kedy sa mohli pochváliť už získanými vedomosťami. Ďakujeme za dôveru všetkým rodičom budúcich prvákov,  ktorú ste nám prejavili tým, že ste k nám zapísali to najcennejšie vo Vašom živote – Vaše dieťa.  Veľmi si Vašej dôvery vážime a  tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Veríme, že v plnej miere splníme očakávania Vás i Vašich detí. Už teraz sa tešíme sa na našich šikovných budúcich prvákov. (Kolektív ZŠ Hradná)

    • Englishstar

     Dnes 27. apríla  2023 žiaci našej školy súťažili v medzinárodnej súťaži Englishstar. Do tejto súťaže sa zapojilo 31 žiakov z 1. až 4. ročníka a 43 žiakov z 5. až 9. ročníka. Žiaci si otestovali a overili svoje znalosti a vedomosti z anglického jazyka v 45 minútovom teste. Súťažné testy budú vyhodnotené do konca júna 2023. Žiaci tento školský rok súťažia o veľmi zaujímavé ceny, akými sú mobilný telefón alebo tlačiareň a veľa ďalších zaujímavých cien. Našim žiakom ďakujeme za účasť v súťaži a budeme držať palce!

     /Mgr. J. Záhradníková, Mgr. D. Tkáčová – koordinátori súťaže/

    • Matematická olympiáda 6., 7., 8. ročník - okresné kolo

     Ani sme sa nenazdali a hneď po Veľkej noci v stredu 12.4.2023 sa konalo Okresné kolo Matematickej olympiády šiestakov, siedmakov a ôsmakov.

     Celkový počet žiakov 6.ročníka bol 61, z našej školy 11 a úspešní riešitelia – museli dosiahnuť minimálne 9 bodov- boli: 5.miesto: Matej Strapoň /6.B/ a 9.miesto: Matúš Staroň /6.B/ a Jakub Brtáň /6.A/.

     Zo siedmeho ročníka súťažilo  56, z toho  z našej školy 9, úspešní riešitelia boli:  krásne 3.miesto: Nela Buzáková /7.A/, 11.miesto: Miriam Jankovičová /7.A/ a 15.miesto: Ela Balážová /7.A/.

     Najmenej bolo ôsmakov, spolu z celého okresu 31, z našej školy 13. A tu sme dosiahli úžasný výsledok, máme dve žiačky na 1.mieste: Soňa Lišuchová a Diana Tomková /obe 8.A/.  Ďalší úspešní riešitelia boli: 5.miesto: Matej Karol Kubík /8.A/, 10.miesto: Matúš Capko /8.B/, 14.miesto: Michal Fašanok /8.C/ a Juraj Vráblik /8.B/ a 16.miesto: Adriána Kmeťová /8.C/.

     Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Žiakov pripravovali p.uč. Dedinová, Sklenárová a Hrnčiarová. (PaedDr. Gabriela Sklenárová

    • Štúrov Zvolen - regionálne kolo

     Súťaž v rétorike je pomenovaná podľa nášho významného jazykovedca, novinára, politika, rečníka, Ľudovíta Štúra. Už niekoľko rokov odhaľuje rečnícky potenciál našich žiakov. Aj naša škola pravidelne vysiela svojich najlepších zástupcov, aby preukázali svoj rečnícky talent pred auditóriom. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách. Tú prvú (žiaci 4.- 6. ročníka) dňa 25.4.2023 v Centre voľného času v LM reprezentovala Lea Perončíková zo 6.B. Úlohou malých rétorov bolo prerozprávať vyžrebovaný text - rozprávku, bájku, povesť- po krátkej príprave. V druhej kategórii (žiaci 7. - 9. ročníka) nás reprezentovala Diana Tomková z 8.A. Prebiehala v dvoch kolách. Najskôr nám súťažiaci ponúkli úvahu na doma pripravenú ľubovoľnú tému. V druhom kole si vyžrebovali konkrétnu tému a po krátkej príprave sa snažili zaujať porotu a ostatných prítomných svojím prejavom, bezprostrednosťou, komunikatívnosťou, rečovými kompetenciami. V silnej konkurencii sa naše obidve dievčatá umiestnili na treťom mieste. Súťaž bola pre ne veľkým prínosom a dobrou skúsenosťou, ktorú určite zúročia aj v ďalšom štúdiu. Srdečne im blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších rokoch! (PaedDr. Jaroslava Oravcová)

   • Dotácia na stravu
    • Dotácia na stravu

     Od 1. 5. 2023 budú obedy pre žiakov v našej školskej jedálni dotované pre tých žiakov, ktorých zákonný zástupca o dotáciu požiadal. Cena lístka sa skladá z dvoch častí:

     • suma na potraviny – dotovaná
     • suma na réžiu – 0,70 € x počet dní v mesiaci – túto čiastku je potrebné zaplatiť mesiac dopredu,  do 25-teho dňa v starom mesiaci vždy na nový mesiac, skontrolovať si platby môžete na stránke: www.strava.cz/

     Dotácia sa poskytuje na stravu len vtedy, keď sa žiak zúčastnil vyučovania a odoberie obed. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, musíte ho z obedu odhlásiť. Ak sa tak nestane, budete musieť zaplatiť plnú čiastku za obed v ten deň. (2,40€ 1. stupeň, 2,60€ 2. stupeň) Je preto potrebné, aby ste na konte žiaka mali dostatok finančných prostriedkov. V prípade nejasností volajte vedúcej ŠJ. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie