• Mgr. Jana Koropecká

   • j.koropecka@gmail.com

  • Náplň práce výchovného poradcu

   Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov. Poskytuje konzultácie žiakom aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

   • s vedením školy;
   • s triednymi učiteľmi;
   • so žiakmi;
   • s rodičmi;
   • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie;
   • so školským výpočtovým stredisko;
   • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia).

    

   Dôležité termíny pre deviatakov

   20. 3. 2022 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na všetky učebné a študijné odbory

   6. 4. 2022 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ

   21. 4. 2022 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ - náhradný termín

   2. a 3. 5. 2022 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

   4. - 6. 5. 2022 – 1. kolo 1. termín talentových skúšok

   9. - 10. 5. 2022 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

   11. - 13. 5. 2022 – 1. kolo 2. talentových skúšok

   6. 6. 2022 - SŠ zverejnia konanie 2. kola prijímacích skúšok

   21. 6. 2022 - 2. kolo prijímacích skúšok

    

   Ako sa prihlásiť na SŠ.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie