• Poukázanie 2% z dane v prospech Rodičovského združenia pri základnej škole za rok 2018

   Vážení rodičia,

   aj v tomto roku sa Rodičovské združenie pri ZŠ uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane. Všetky získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie edukačného procesu v našej škole. Za prejavenú dôveru a podporu Vám vopred ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie