• Organizujeme a zúčastňujeme sa mnohých predmetových súťaží

   • Vedomostné olympiády
   • Talentové súťaže
   • Športové súťaže
 • Predmet / slovenský jazyk a literatúra
  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
  Hviezdoslavov Kubín
  Vajanského Martin
  Šaliansky Maťko
  Rázusovie Vrbica
  Štúrov Zvolen
  Sárova Bystrica
 • Predmet / matematika
  Olympiáda z matematiky
  Matematický klokan
  Matematický náboj
  Pytagoriáda
  Expert geniality schow
  Všetkovedko
  Maksík
 • Predmet / informatika
  Robocup Junior
  First lego league
  G - Robot
  Trenčiansky robotický deň
  Scratch Cup - súťaž v tvorbe animácií
 • Predmet / cudzie jazyky
  Olympiáda z anglického jazyka
  Olympiáda z nemeckého jazyka
  Olympiáda z ruského jazyka
  Shakespeare Day
 • Spoločenskovedné predmety
  Dejepisná olympiáda
  Povstalecká história Liptova
  Geografická olympiáda
  Vesmír očami detí
  Detská mapa sveta
  Voda pre život
  Detský čin roka
  Európa v škole
  Slávik Slovenska
 • Prírodovedné predmety
  Chemická olympiáda
  Biologická olympiáda
  Fyzikálna olympiáda
  Technická olympiáda
  Astrostop
  Čo vieš o hviezdach
  Hovorme o jedle
 • Športové súťaže
  Florbalová liga
  Volejbalový turnaj
  Futbalový turnaj
  Stolný tenis
  Cezpoľný beh
  Liptovská kinderiáda