Jazykový kurz WOW - Akadémia vzdelávania

  • Anglický jazykový kurz/krúžok WOW cez Akadémiu vzdelávania

  • Prihláste svoje dieťa do inovatívneho a pritom hravého jazykového kurzu angličtiny, ktorý budú viesť odborní lektori z Akadémie vzdelávania. Komunikovať sa bude len v angličtine.

   Cena kurzu na školský rok je 149 € + 19 € sada študijných materiálov.

   Počet stretnutí v kurze je 30 pričom jedna hodina trvá 60 minút. Platba za kurz je buď jednorázová alebo rozdelená na 3 splátky, prvá splátka by mala byť uhradená pred začiatkom kurzu. Jazykový kurz WOW je určený pre žiakov 1. stupňa. Začíname už v októbri. Vyplnenú prihlášku odovzdajte prosím triednemu učiteľovi!

   • Učíme sa angličtinu cez zážitky

   • WOW ENGLISH je jedinečný koncept výučby pre deti, kombinujúci výučbu prostredníctvom prepracovanej metodiky a anglických alebo slovenských pedagógov hravou a zážitkovou formou.

    Učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu. Prostredníctvom metódy rozvíjame komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

    Základom je vytvorenie prirodzene bilingválneho „native“ prostredia na hodine, vďaka čomu sa deti 100% sústredia na jazyk a osvoja si ho úplne prirodzene.

    Koncept je postavený na efektívnej forme výučby v prirodzenom prostredí detí. Pomocou hier, riekaniek, piesní a pohybových aktivít uvedieme Vaše dieťa ľahkou, nenásilnou a zážitkovou formou do sveta angličtiny. Pre deti je tento kurz ako stvorený :)

     

   • Charakteristika kurzu WOW

    • Výučbu vedie skúsený lektor;

     

    • Celý proces supervízuje špecializovaný metodik;
    • Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program;
    • Vďaka prirodzenému bilingválnemu prostrediu deti prijímajú angličtinu úplne spontánne;
    • Vedenie hodín zážitkovou formou;
    • Precvičovanie konkrétneho učiva sa strieda s cielenými hrami a aktivitami;
    • Súčasťou výučby je aj interaktívna online zóna. 
   • Ako bude vyzerať výučba?

    • Na hodinách lektor používa metodické postupy Wattsenglish;
    • Systematicky strieda rôzne aktivity;
    • Pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky;
    • Využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie;
    • Súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu;
    • Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie);
    • Hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie; 
    • Materiály tvoria integrovanú súčasť konceptu Wattsenglish;  
    • Sú určené presne pre danú detskú kategóriu;
    • Hlavným motívom je tvár zakladateľa metódy – Steva Wattsa;
    • Sú zostavené zahraničnými metodikmi a pedagógmi a overené dlhoročnou praxou;
    • Súčasťou je CD s pesničkami a DVD s videonahrávkami;
    • Dieťa je vďaka nim neustále v kontakte s jazykom a učí sa rýchlejšie a prirodzenejšie.
   • Informácie pre rodičov ohľadom jazykového kurzu

    • Jazykový kurz WOW bude prebiehať v našej základnej škole - vždy po vyučovaní cca od 13:30 hod. (presný čas a deň sa dohodne po prihlásení žiakov do kurzu);
    • Kurz je určený pre žiakov 1. stupňa a budú ho viesť odborní anglickí lektori z Akadémie vzdelávania. Počet stretnutí je 30 pričom jedna hodina trvá 60 minút;

     

    • Pre prihlásenie do kurzu je potrebné vyplniť prihlášku a odovzdať ju triednemu učiteľovi;
    • Cena kurzu je 149 € + 19 € sada študijných materiálov. Platba je buď jednorázová alebo rozdelená na 3 splátky, prvá splátka by mala byť uhradená pred začiatkom kurzu;
    • V prípade prerušeného vyučovania sa v kurze bude pokračovať online formou;
    • Začiatok kurzu je v mesiaci október (v týždni od 5.10.2020).
 • Na stiahnutie

   • PRIHLÁŠKA DO KURZU WOW
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie