• Informácie pre žiakov a rodičov

    • Dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa prebieha od 26.10.2020. 

     Materiály pre žiakov budú pripravovať vyučujúci jednotlivých predmetov. Žiaci sa k týmto materiálom dostanú po prihlásení sa na svoje Edupage žiacke konto.

  • Návody pre žiakov a rodičov

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie