• E-learning

    • Elearning žiakov prebieha zo všetkých klasifikovaných predmetov od 16. marca 2020 do odvolania! ZRŠ apeluje na pedagógov, aby sa oboznámili s elektronickým vzdelávaním žiakov a pripravili si k tomu potrebné materiály.

     Elearning bude prebiehať cez hlavný komunikačný systém Edupage podľa schválených TVVP (potrebné upraviť). V rámci opakovania a fixácie učiva je k dispozícii celoslovesnká datábáza interaktívnych online testov a domácich úloh - ALF.

  • Návody pre učiteľov

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie