• 80 rokov od založenia školy

    • Osemdesiat rokov úspešného fungovania a k tomu úplne „čerstvý“ titul „škola roka 2017“ to sú prívlastky, ktoré čerstvo zdobia našu jubilantku - Základnú školu s materskou školou na Hradnej ulici.

     „Akadémiou, ktorá sa konala pri príležitosti 80-teho výročia vzniku našej školy, vyvrcholili niekoľkomesačné prípravy pri nacvičovaní programu. Programu, ktorý presvedčil nielen nás – vyučujúcich - o tom, že naše deti sú veľmi šikovné, majú talent, vedia presvedčiť o svojich kvalitách. Odmenou za hodiny strávené pri realizácii akadémie nám všetkým bola nielen plná sála Domu kultúry, veľký potlesk a slová uznania, ale radosť detí z toho, že boli súčasťou veľkého projektu, že to celé bolo najmä o nich. Bol to kúsok z ich života v škole, kúsok z toho, čo rady robia, kúsok z toho, čo my, učitelia z nich vieme dostať. Jedni bez druhých by sme jednoducho neboli. Pretože aj titul „Škola roka“, ktorý sme dostali práve v deň konania sa akadémie, svedčí o tom, že v okrese sme stále školou, ktorá v predmetových olympiádach dosahuje prvenstvá“.

     „Hradná“, ako sa slangovo škole hovorí, svoju oslavu pripravila skutočne vo veľkom štýle. Program, ktorý moderovali žiačky školy a v ktorom hlavnými účinkujúcimi boli tiež jej žiaci, chytil za srdce nielen prevedením, ale aj nápadmi, hranými scénkami, kreativitou, humorom a sviežosťou patriacou k tomuto veku. Svojim obsahom pobavil a potešil všetkých divákov, ktorým nestačilo 420 miest kinosály. Veľký sviatok si pýta krásny zážitok. A ten v utorok 13. júna určite nechýbal. A nechýbala ani spomienka na tých, ktorí škole odovzdali kus svojho život a srdca zároveň. Poďakovanie z úst súčasného riaditeľa školy Mariána Žišku zapadlo do celkovej koncepcie retrospektívnych návratov, radosti a uznania.

     A práve radosť bola tým fenoménom, ktorý ovládal viac ako dve hodiny trvajúci program. Úsmev na tvári nám divákom ostal ešte dlho po ňom.

    • Video zo slávnostnej akadémie 2017

    •  
      
     Pozrite si úžasný talent, šikovnosť, spoluprácu a odhodlanie našich žiakov a pedagógov.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie