• Zoznam galérií

  • Muzeum II.
   Muzeum II.
   12
  • ZOO
   ZOO
   7
  • Posilnenie pred besiedkou
   Posilnenie pred besiedkou
   4
  • Škola inak
   Škola inak
   11
  • Tvorivé dielne 2.C
   Tvorivé dielne 2.C
   4
  • Štrbské pleso
   Štrbské pleso
   6
  • Jeseň v 2.C
   Jeseň v 2.C
   13
  • Muzeum
   Muzeum
   7
  • Regionálna výchova
   Regionálna výchova
   2
  • MDD
   MDD
   22
  • Deň matiek
   Deň matiek
   4
  • TD - Veľká noc
   TD - Veľká noc
   10
  • TD - Vianoce
   TD - Vianoce
   12
  • Múzem - Vianoce
   Múzem - Vianoce
   6
  • SLTŠ
   SLTŠ
   11
  • Október v 1.C
   Október v 1.C
   8
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie