• Lesný beh okolo Poludnice

     Včera 25.9 sa niektorí naši žiaci zúčastnili Lesného behu OKOLO POLUDNICE s medzinárodnou účastou v Závažnej Porube. Naši najmenší súťažili v behu na 300m a boli veľmi uspešní. Paulínka Baďová vyhrala v kategorii dievčat a Vaneska Cibulová obsadila veľmi pekné 5 miesto. V kategórii chlapcov našu školu reprezentoval Šimonko Sklenár a dobehol v konkurencii staršich chlapcov na 4. mieste. Jeho sestra Emka Sklenárová nenašla konkurenciu v behu na 500m a suverénne vyhrala. V kategórii mladšie žiačky sa o veľmi pekný výsledok postarala Simonka Cibulová, ktorá si medzi o tri roky staršími dievčatami dobehla pre 5.miesto. Všetkým našim žiakom gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov. 

   • Literárna exkurzia- ORAVA
    • Literárna exkurzia- ORAVA

     21.septembra sme sa so žiakmi siedmeho ročníka vybrali na Oravu, ktorá je rodiskom mnohých velikánov literatúry. Nás zaujímali najmä Martin Kukučín a P.O. Hviezdoslav. Aby sme učivo realizmu zvládli lepšie a zároveň pochopili diela týchto autorov, je dobré spoznať ich rodný kraj, pôsobisko. A tak sme v Jasenovej navštívili rodný dom M. Kukučína, kde sme sa dozvedeli o jeho detstve, tvorbe, živote a videli sme, ako vyrastal. Nemohli sme vynechať ani Leštiny. Tu sa nachádza jeden z artikulárnych kostolov, v ktorom bol pokrstený Hviezdoslav. Bližšie o jeho živote a tvorbe nám už porozprával literárny historik v Dolnom Kubíne v Múzeu P.O. Hviezdoslava. Veľa sme videli, mnohé veci sme sa dozvedeli, mohli sme byť reálne na miestach autorov, o ktorých sa učíme.  ( Mgr. D. Puškárová, Mgr. J. Stephany) 

    • Turistická vychádzka na Beňušku

     V utorok, 13. septembra sa žiaci 5.A a 5.B vybrali spolu so svojimi triednymi učiteľkami, učiteľmi TSV a niektorými rodičmi na malý výlet. Inverzné počasie hneď zrána sľubovalo krásny deň. Kým ostatní žiaci za oknami tried videli zamračené nebo s hmlou, my sme už kráčali v ústrety slnečným lúčom na Čertovici. Po krátkej inštruktáži pána učiteľa Kollára a pána učiteľa Malárika pod kopcom sme sa s odhodlaním vydali na túru. Po krátkych oddychových prestávkach sa nám ukázal nádherný výhľad zhora na okolitú krajinu, V diaľke sme videli končiare Vysokých Tatier s majestátnym Kriváňom, bližšie vrcholy a údolia Nízkych Tatier. Počasie sme "vybavili" vynikajúce, slniečko nás nabíjalo pozitívnou energiou svojimi hrejivými lúčmi. Po ceste sme sa popásali na sladučkých čučoriedkach a brusniciach.  Deti popri chodníku našli aj dubáky či velikánske kobylky a veľmi sa tešili z úlovku. Na vrchole sme si dostatočne oddýchli, vychutnali čerstvý vzduch, pokochali sa výhľadmi, pofotili sme sa a ani sme sa nenazdali, nastal čas na návrat. Počas celého výletu vládla príjemná, priateľská atmosféra, deťuchy boli disciplinované, súdržné, nikto nedudral, že nevládze. Pán učiteľ Kollár na záver poďakoval deťom, že bez akýchkoľvek problémov zvládli túto túru. Poďakovanie patrilo aj rodičom, ktorí prišli so svojimi deťmi stráviť spoločný čas a utužiť vzťahy, a aj pánovi učiteľovi Malárikovi za nádherné fotografie. (tr.učiteľky Mgr. S. Baďová a PaedDr.J.Oravcová)

   • Srdce nádeje
    • Srdce nádeje

     Srdce pred našou školou splnilo všetky očakávania. Nádeje a sny aspoň z malej čiastky sa splnili pre malého Vladka Ševčoviča. Podarilo sa nazbierať 240 kg plastových vrchnáčikov. Veľká vďaka patrí naším žiakom. Usilovne zbierali vrchnáčiky po celý školský rok a plnili Srdce nádeje. Srdce pred školou je veľké, ale naše deti majú srdiečka oveľa väčšie, plné vrúcnosti a lásky. Vrchnáčiky firma Green Tech z BB odviezla  na spracovanie.  V zbere sme predbehli aj Bansko-Bystrické školy. Za nazbierané vrchnáčiky podporila postihnutého chlapčeka Vladka  zakúpením cvičení a rehabilitácií v Kežmarku v Centre vôľa žiť. Na budúci šk. rok zbierame ďalej. Ešte raz deťom a rodičom našej školy veľké ĎAKUJEME!  / Mgr. M. Čierna/

   • Národopisné múzeum v Lipt. Hrádku 1.A
    • Národopisné múzeum v Lipt. Hrádku 1.A

     Národopisné múzeum vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému Včela. Naši žiaci urobili krásne výtvarné práce a zaniesli sme ich do múzea. Pri tej príležitosti nám urobili prehliadku. Deti sa dozvedeli o umení zdobenia ľudových krojov, rezbárstve, o získavaní a spracovaní prírodných materiálov. Na záver sme absolvovali tvorivé dielne. Každý žiačik si vyrobil ovečku, ktorú si odniesol domov. Dostali sme aj pútavé pohľadnice múzea. Krásne doobedie sme zakončili výbornou zmrzlinou. / Mgr. M. Čierna/

   • Prehliadka najúspešnejších
    • Prehliadka najúspešnejších

     Dolný Kubín sa na konci školského roka už tradične stáva mestom , kde sa stretávajú najúspešnejší recitátori z celého Slovenska. Máme veľkú radosť z toho, že naši traja žiaci patrili medzi tých, ktorých prednes sa aj na tejto úrovni ocitol v  najlepších pásmach – strieborných a bronzových. Svojou vtipnou básňou rozosmial porotu Martin Jankovič a Ema  Žišková s Leou Perončíkovou potvrdili svoje recitátorské kvality. Je našou snahou rozvíjať takéto talenty a pracovať s deťmi. Za úspechom sa skrýva kúsok driny a práca pani učiteliek I. Paukovčekovej, V. Remeňovej a J. Stephany. ( Mgr. I. Paukovčeková)

      

   • Matematická súťaž - MAKS
    • Matematická súťaž - MAKS

     Každoročne zopár žiakov našej školy sa zapojí do matematickej súťaže MAKS.

     Aká je to súťaž? Úlohy, ktoré deti riešia sú prepojené so životom, spájajú sa s bežnými detskými

     aktivitami, sú aktuálne, moderné, pritom milé a zaujímavé. Je určená všetkým, ktorí si chcú trénovať

      myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. Deti oceňujú to, že súťaž prebieha on – line, môžu si vybrať,

     ktoré úlohy budú riešiť, rýchlo sa dozvedia svoje výsledky a za svoj výkon získavajú diplomy s titulom

      MAKSiHviezda, MAKSiDiplom a pekné ceny.

     V tomto školskom roku MAKSA riešilo 9 žiakov v troch rôznych kategóriách.

     Najlepšie sa darilo Matejovi Strapoňovi z 5.B , Tomášovi Bedeovi z 5.A, Soni Lišuchovej, Dianke

     Tomkovej zo 7.A a Matúšovi Majcherovi zo 6.B. Gratulujeme im a veríme, že im takéto nadšenie pre

     matematiku ostane aj v budúcom školskom roku.

      / Mgr. Terézia Dedinová /

      

   • Matematický Klokan
    • Matematický Klokan

     Medzinárodná matematická súťaž Klokan pre ročníky 5-9 a Klokanko pre ročníky 1-4 sa konala 11.4.2022.  Každoročne sa do súťaže zapája až 6 miliónov žiakov z 80 -tich krajín sveta. Konečne sme sa dočkali výsledkov. Úspešný riešiteľ bol ten, ktorý sa umiestnil v prvej pätine - /20%/ - spomedzi ostatných  účastníkov v SR:

     5.ročník: Matej Strapoň /5.B/ - 90%, Adam Ján Mrlian /5.A/ - 84%, Tomáš Somora /5.A/ - 78% -úspešní riešitelia. Ďalej Oliver Čičvara /5.A/ - 74%, Jakub Brtáň /5.A/ - 73%, Jakub Glos /5.A/ -  67%, Lea Perončíková /5.B/ - 61%, Štefan Janček /5.A/ - 54%, Samuel Glos /5.A/ - 51%, Slávka Macková /5.A/ - 50%,  Laura Gajdošová /5.B/ - 49%, Eliáš Čatloš /5.B/ - 45%, Marcus Kolodzej /5.A/ - 22%.

     6.ročník: Nela Buzáková /6.A/ - 100%, Ela Balážová /6.A/ - 83%, - úspešní riešitelia. Ďalej  Miriam Jankovičová /6.A/ - 77%, Jerguš Chvála /6.B/ - 72%, Sofia Matejčeková /6.A/ - 71%.

     7.ročník: Soňa Lišuchová /7.A/ - 93%, Lukáš Porubän /7.A/ - 74%, Vsevolod Turlak /7.B/ - 72%, Oliver Harich /7.A/ - 70% - úspešní riešitelia. Ďalej Tobias Korbáš /7.B/ - 68%, Sebastián Gueddouda /7.A/ - 67%, Diana Tomková /7.A/ a Sebastián Surovček /7.B/ - 66%, Matúš Capko /7.B/ - 63%, Andrej Kokavec /7.A/ - 58%, Sofia Antolová /7.A/ - 55%, Matej Karol Kubík /7.A/ - 53%, Andrej Gajdoš /7.A/ - 52% a Lukáš Stacho /7.A/ – 28%.

     8.ročník: Natanael Lauko /8.A/ - 84% - úspešný riešiteľ.

     9.ročník:  Samuel Kokavec /9.A/ - 56%.

     Výsledky našich žiakov sú veľmi dobré, všetkým, ale najmä úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme /PaedDr. Gabriela Sklenárová/.

   • Mojmírova družina v našej škole
    • Mojmírova družina v našej škole

     Dňa 17. 6.  našu školu navštívila Mojmírova družina, ktorá spolupracuje s Múzeom J. Kráľa v Lipt. Miuláši a Mikulášskou maticou. Atmosféru navodili dobovo oblečení bojovníci. Historickú skupinu tvorilo 7 členov, ktorí predviedli ukážku scéníckého boja z čias z obdobia pred Veľkou Moravou. Deti si vyskúšali  váhu mečov, dobové prilby a boli priamo zapojení do obrany a boja.  Žiaci  mali z vystúpenia  veľký zážitok. /Mgr. M. Čierna/

   • Návšteva z Nórska
    • Návšteva z Nórska

     Dňa 15. júna 2022 sme s našimi ôsmakmi a deviatakmi cestovali do Nórska. Hoci len prstom na mape. Čaro tejto severskej krajiny nám priblížili, Karl a Ingrid, vzácni hostia z Nórska. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí, napríklad, že rozloha ich územia je sedemkrát väčšia ako rozloha Slovenska, ale počet obyvateľov máme rovnaký. Turistov láka plavba po fjordoch, pričom najdlhší z nich siaha až 200 kilometrov do vnútrozemia. Pokochali sme sa rozmanitou flórou a faunou a Ingrid, bývalá pani učiteľka, nás oboznámila so školským systémom. Na záver nás naši hostia naučili poďakovať po nórsky - tusen takk. (Mgr. I. Čupková)

   • Oceňovanie najlepších žiakov hrádockých škôl
    • Oceňovanie najlepších žiakov hrádockých škôl

     Každoročne primátor nášho  mesta oceňuje najlepších žiakov a študentov hrádockých škôl. V tomto školskom roku sa slávnosť konala 15. júna v KD spolu so záverečným  koncertom ZUŠ. Čestné uznanie primátora mesta dostala za našu školu Terezka Strapoňová, žiačka 9.B triedy. Terka počas celých deviatich rokov dosahovala výborné študijné výsledky a úspešne reprezentovala našu školu v krajských a celoslovenských kolách v prednese poézie a prózy. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov v štúdiu na strednej škole. /Mgr. Zuzana Hrnčiarová/

      

   • Detský prekážkový beh
    • Detský prekážkový beh

     V piatok 3. 6. sa naši žiaci zúčastnili skvelej akcie, prekážkového behu na Štrbskom Plese. Žiaci si užili kopec zábavy a hlavne urobili niečo pre svoje zdravie. Súťažilo sa v 20 kategóriách po ročníkoch od najstarších r. 2006 po malých prváčikov r. 2015 a zvlášť bežali chlapci a zvlašť dievčatá. Naši žiaci sa v konkurencii nestratili a výborne sa umiestnili. So starších sa najlepšie popasoval s náročnou traťou plnou prekážok Roman Lauček, ktorý obsadil 3. miesto. Medzi dievčatami sa najlepšie umiestnila Bianca Keszegová, na peknom 5. mieste. Mladší žiaci sa tiež nedali zahanbiť a Martin Cibuľa (4.B) skončil na peknom 5. mieste, Andrejka Jančeková (3. A) sa umiestnila na 2. mieste a z 1.B triedy vyborne bežal Tomáško Sýkora na 2. mieste a Paulínka Baďová vyhrala svoju kategóriu. Všetkým žiakom sa chcem veľmi pekne poďakovať za reprezentáciu školy a verím, že o rok si to zopakujeme ( Mgr. Dáška Tkáčová, Mgr. Stanislava Baďová).

   • Šiestaci na Horehroní
    • Šiestaci na Horehroní

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Šiestaci na Horehroní.

     Šiestaci na Horehroní

            Spoznať krásy Horehronia bol cieľ  žiakov  6.A a 6.B .  Vo štvrtok, po nočnej búrke sme si kládli otázku: „ Bude pršať alebo nebude? “ Samozrejme, sme pripravení ísť za každých okolností na výlet. Prvá zastávka : Bystrianska jaskyňa – najvýznamnejšia jaskyňa  Horehronského podolia, 580 m dlhá,  jaskyňa s nádhernými kvapľovými útvarmi v podobe stalaktitov, stalagmitov a záclonovitými závesmi, potešila oko každého dietaťa. Cesta vláčikom po čiernohronskej  železničke so „ strojvodcom“,  p. učiteľom Peťom Dedinom bola super. Lesníckym  skanzenom vo Vydrovskej doline za 2 hodiny  pohodovej chôdze sme prešli sedemstoročnou históriou i súčasnosťou slovenského lesníctva. Každého zaujalo niečo iné. Lesné traktory, uhliarsku míľu, kubík dreva, lesnú vílu, chránené mravenisko či medvedicu v brlohu mohli deti vidieť a obdivovať na štvorkilometrovom náučnom chodníku. Obohatení o mnoho zážitkov, bez jedinej mokrej nitky sme sa unavení, ale šťastní vrátili domov. / Mgr. T. Dedinová, Mgr. D. Puškárová, Mgr. P. Dedina /

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie