• Komparo - nácvičné testovanie
    • Komparo - nácvičné testovanie

     Deviataci a niekoľko žiakov 8.ročníka sa konečne dočkali. Tesne pred Vianocami, keď už boli na predĺžených prázdninách, prišli výsledky ich skúšobných testov. Z deviateho ročníka bolo prihlásených 39 žiakov. Z matematiky dosiahli priemernú úspešnosť 47,9 %.  Zo slovenského jazyka 56,9 %,  Z ôsmeho ročníka písalo 13 žiakov. Z matematiky mali úspešnosť 47,1 %, zo všeobecných študijných predpokladov 56,2 %, zo slovenského jazyka 51,2 %, z biológie 61,9 % a z geografie 33,3 %.  Podrobnú analýzu dostanú žiaci v januári, keď sa vrátia do školy a pre deviatakov je to dôvod na zamyslenie sa pred hlavným testovaním T9. /PaedDr. G. Sklenárová/

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice

     Je nádherný vianočný čas. Každý z nás s napätím otvára svoje darčeky, čakáme, aké prekvapenie sa v nich skrýva. Hoci maličkosť, ale veľmi poteší. Takúto radosť sme sa snažili urobiť aj my našim seniorom a zapojili sme sa do tejto akcie. V 1.B sme vyzbierali praktické veci pre seniorov a odovzdali sme ich DSS- Liptovský Hrádok. Nech v chladnej zime aj ini cítia, že na nich niekto- hoci aj neznámy- s láskou myslí. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Vianočné tvorivé dielne v 3.A
    • Vianočné tvorivé dielne v 3.A

     Vianoce sú krásnym obdobím roka a čoskoro sú za dverami. Aj v 3.A sme sa 17. decembra naladili na vianočnú atmosféru. Vo vyzdobenej triede sme si posedeli pri štedrom sviatočne prestretom stole plnom chutných dobrôt sladkých aj slaných. Keď sme si spoločne pripili výborným punčom na zdravie a posilnili sa voňavými maškrtami, tak sme sa s chuťou pustili do vyrábania svietnikov a papierových medovníčkov. A veru robota nám šla od ruky,  vyrobili sme veľmi pekné výrobky. Spoločne sme si zaspievali, zavinšovali, aj malé prekvapenie pod stromčekom našli. Vo vianočnej nálade sme prežili posledný piatok v kalendárnom roku 2021 a strávili sme príjemné chvíle v kruhu svojich spolužiakov. /Mgr. D. Tkáčová/

   • Technická olympiáda - okresné kolo
    • Technická olympiáda - okresné kolo

     Zo školského kola do okresného kola postúpili Samuel Vrbičan - 1.miesto a Samuel Kokavec - 2. miesto /9.ročník/ a Sebastián Gueddouda - 1. miesto /7.ročník/. Okresné kolo sa znovu písalo len online  26.11. 2021 v škole a úspešný riešiteľ bol len Sebastián Gueddouda, ktorý sa umiestnil na 6. mieste spomedzi víťazov školských kôl. Obidvaja deviataci skončili na 7. mieste, ale boli neúspešní. Museli teoreticky popísať ako zhotoviť výrobok, ktorý sa iné roky vyrábal klasicky fyzicky z dreva a kovu. Úspešnému riešiteľovi blahoželáme. /Mgr. Michal Duda, Mgr. Jana Koropeká a PaedDr. Gabriela Sklenárová/

    • Úspešná recitátorka školy

     V uplynulých jesenných dňoch  našu  školu  úspešne  reprezentovala Lejka  Perončíková z 5.B, ktorá sa svojim prednesom opäť prebojovala na krajské kolo v Martine, kde za svoj umelecký prednes prózy  v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín získala  krásne 1. miesto.

     Lejka sa takto vďaka svojmu veľkému talentu, pracovitosti, nesmiernej tvárnosti, húževnatosti a cieľavedomosti  už druhýkrát dostala  na celoslovenské kolo, kde  v rámci svojej vekovej kategórie  bola vždy nezabudnuteľnou interprétkou. 

     Žiaľ, vplyvom  rôznych  okolností sa nemohla ani jedného z nich zúčastniť. Veríme, že Lejka ešte v tejto oblasti "nepovedala svoje posledné slovo".

     Na záver mi dovoľte našej "malej - VEĽKEJ" RECITÁTORKE poďakovať za množstvo inšpiratívnych podnetov, srdečne jej zablahoželať a za celý kolektív ZŠ Hradná popriať ešte veľa podobných úspechov!               

                                                                                                                           Mgr. Remeňová

   • Vyhodnotenie zberu šípok
    • Vyhodnotenie zberu šípok

     Naša škola sa aj tento rok zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Žiaci na škole zbierali šípky od 21.9. do 21.10.2021. Zrelé červené šípky nosili do školy a uskladňovali ich v triedach v sieťových vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Do zberu sa zapojilo 90 žiakov, z toho aj traja žiaci z 2. stupňa. Najusilovnejšia bola 4.A trieda, ktorá nazbierala spolu 33,57 kg šípok, druhá bola 3.A trieda s počtom 23,65 kg a tretia skončila 1.A s počtom 19,72 kg šípok.

     Medzi najlepších zberačov šípok na škole patrili Matej Strapoň /27,7 kg/ z 5.B a Slávka Macková /14,7 kg/ z 5.A.

     Na 1. stupni sa umiestnila na 1. mieste Karolína Zlejšia /11,7 kg/ zo 4.A, na 2. mieste skončili Sofia Belobradová /5,8 kg/ zo 4.B a Peter Račko /5,8 kg/ zo 4.A, na 3. mieste bol Martin Chobot /4,8 kg/ z 3.A. Spoločne sme nazbierali 197 kilogramov šípok. Najlepší, ktorí sa zúčastnili súťažného projektu dostali odmenu a diplom. Peniaze získané za zber šípok pôjdu pre každú zapojenú triedu na nákup pomôcok. Každý účastník, ktorý sa do zberu zapojil, získa malú drobnosť.

     Všetkým usilovným žiakom v zbere šípok ďakujeme. /Mgr. D. Tkáčová/

   • MIKULÁŠ
    • MIKULÁŠ

     Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš?
     Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.

      

     Ani tento rok 6. decembra nezabudol Mikuláš na naše deti. Spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom zavítal do našej školy. Mali plno práce, postupne prechádzali po triedach  1. - 4. ročníka. Do tried vstupovali so spevom sprevádzaným cingotom zvončekov, so sebou prinášali radosť, smiech, príjemnú atmosféru. Deti už od rána Mikuláša netrpezlivo očakávali. Pripravili si pre neho pekné pesničky a básničky, ktoré sa postupne ozývali zo všetkých tried, za čo ich Mikuláš odmenil balíčkom s prekvapením. Nezbedníkom sa od čerta ušli aj čmáranice po líčku, tým najlepším zase cukríky od anjela.

     Ďakujeme Mikuláš, príď k nám o rok zas!    (Mgr. A. Klaučová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠ.

   • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

     Tento rok sme sa zapojili do športovej akcie organizovanej Slovenským Olympíjskym Tímom - Olympijský odznak všestrannosti. Aj napriek obmedzeniam sa nám podarilo zorganizovať školské kolo , ktoré sa týkala žiakov narodených v rokoch 2009 a 2010 . Bolo ich vez 80 . Deti si individálnou formou preverili spoje silové , rýchlostné a vytrvalostné schopnosti pomocou 6 testou. Výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, člnkový beh, beep test, hod plnou loptou. Výsledky sme elktronicky poslali na spracovanie a pre najlepších máme pripravené ceny a postup na krajské kolo. Na testovaní spolupracovali všetci učitelia TSV plus sme zapojili starších spolužiakov na zapisovanie výsledkov. Všetkým ďakujeme.

   • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     Dňa 26.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci 8. a 9. ročníka súťažili v kategórií 1B.

     Žiaci si svoje vedomosti preverili prostredníctvom online testu, na ktorý mali čas 40 minút. Výhodou bolo, že aj chorí a neprítomní žiaci sa mohli v olympiády zúčastniť aj v domácom prostredí. Olympiády sa celkovo zúčastnilo 10 žiakov, avšak na okresné kolo olympiády postupujú len prví dvaja.

     Umiestnenie žiakov:

     1. miesto: Sabína Hreňová (9.A)

     2. miesto: Samuel Kokavec (9.A)

     3. miesto: Laura Bedeová (9.C)

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole! (Mgr. Alžbeta Mičuchová)

   • Školské kolá olympiády v anglickom jazyku
    • Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

     V dňoch 23.11. a 25.11.2021 sa na našej škole uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A (7. ročník), 1B (8. a 9. ročník) a 1C (anglofónni žiaci).

     Olympiáda pozostávala z písomnej časti (posluch s porozumením, gramatický test, čítanie s porozumením) a ústnej časti (obrázkový príbeh a rolová hra).

     Umiestnenie žiakov:

     kat. 1A             1. miesto: Zuzana Eštočinová 7.B

                             2. miesto: Dianka Tomková 7.A

                             3. miesto: Maroš Kuchárik 7.A

     kat. 1B             1. miesto: Beátka Hanusová 8.A

                             2. miesto: Sebastián Korpaš 8.B

                             3. miesto: Kristián Helebrant 9.B

     kat. 1C            1. miesto: Freya Ingunn Brown 8.B

                 Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú prípravu a účasť. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. I. Čupková)

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 24.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Po prvý krát sa riešila online. 53 žiakov od 5. – do 9.ročníka  si preverili svoje vedomosti z geografie. Každú triedu zastupovali traja alebo štyria žiaci. Jedným sa darilo viac, druhým menej. Čo nás veľmi teší , všetci boli úspešnými riešiteľmi. Traja najlepší za každú kategóriu postupujú do okresného kola. Sú to títo žiaci. 5. ročník : 1. miesto – Lea Perončíková

                                  2. miesto – Matej Strapoň

                                  3. miesto – Eliáš Čatloš

                6. – 7. ročník

                                  1. miesto – Diana Tomková

                                  2. miesto – Jerguš Chvála

                                  3. miesto – Alexandra Krajčíová

                8. – 9. ročník  

                                  1. miesto – Samuel Kokavec

                                  2. miesto – Martin Trnka

                                  3. miesto – Lívia Antolová

       Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme v okresnom kole veľa úspechov. ( učitelia geografie )

   • iBobor
    • iBobor

     V dňoch 8. až 12. novembra sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.  80 žiaci 2. až 9. triedy súťažili rozdelený do štyroch súťažných kategórií. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 34 z nich. Všetci žiaci však získali cenné skúsenosti, ktoré zužitkujú v budúcom ročníku súťaže. Všetkým zúčastneným ďakujeme. (MK)

   • Olympiáda SJL
    • Olympiáda SJL

     Október je mesiacom začínajúcich olympiád . Tá zo slovenského jazyka a literatúry sa píše medzi prvými a je pre žiakov 8.- 9. ročníka- kategória C. V školskom kole sa tejto olymiády zúčastnilo 16 žiakov, samozrejme online. Z nich mala najväčší počet bodov Sabínka Hreňová z 9.A triedy, ktorá našu školu veľmi úspešne reprezentovala aj v okresnom kole Olymiády SJL, kde obsadila krásne 3. miesto so stratou dvoch bodov na výhercu. Z jej úspechu máme veľkú radosť a úspešnej riešiteľke gratulujeme. ( Kolektív vyučujúcich SJL) 

   • Komparo - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
    • Komparo - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov

     Dňa 11.11. 2021, možno pre niekoho šťastný dátum, deviataci a ôsmaci celého Slovenska písali nácvičné testovanie  pod názvom Komparo. Overili si svoje vedomosti a to konkrétne deviataci zo slovenského jazyka a matematiky a ôsmaci okrem slovenčiny a matematiky aj geografie, biológie a všeobecných študijných predpokladov. Mali možnosť zistiť, či ich vedomosti sú dostatočné na to, aby sa mohli dostať na svoju vysnívanú strednú školu. Samozrejme sa testovali aj  naši žiaci, ale niektorí žiaci však budú testy robiť až v neskoršom termíne, pretože boli v domácej karanténe. výsledky sa dozvedia pred Vianocami. Komparo pripravili a administrovali Mgr. Hrnčiarová, Mgr. Puškárová, a PaedDr. Sklenárová.

   • Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov
    • Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov

     Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania v Bratislave nám znovu ponúkol testy zo slovenského jazyka a matematiky pre piatakov a deviatakov, aby si overili svoje vedomosti v rámci spolužiakov z celej SR. Žiaci písali elektronicky testy 2- krát 40 minút a hneď po ukončení sa dozvedeli svoje hodnotenie v percentách. Pani učiteľky ho zapísali aj s predpokladanou známkou. Prvýkrát testy neboli započítané do hodnotenia, ale informatívne oznámili učiteľom a rodičom, aké vedomosti ich deti majú. Testovali učitelia matematiky a slovenského jazyka. /PaedDr. Gabriela Sklenárová - koordinátor e-testovania/.

   • Trenčiansky robotický deň
    • Trenčiansky robotický deň

     Dňa. 4.11.2021 sa 6 žiakov zo 7.B triedy zapojilo do celoslovenskej robotickej súťaže v kategóriách BoIt! <16, Follower Hard <16 a Follower Easy <16. Žiaci Sebastián Janovčík, Matúš Capko a Filip Čukan sa v kategórii BoIt! <16 umiestnili na 4. mieste. Žiaci Andrej Gajdoš, Karol Fašanok a Sebastián Surovček sa v kategórii Follower Easy <16 umiestnili na 10. mieste. Súťaž bola koncipovaná ako medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu. Hlavným cieľom súťaže bolo popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu a keďže to bola ich prvá robotická súťaž s obmedzenou prípravou pre jesenné prázdniny a karanténu, sme na nich právom hrdí a prajeme im veľa úspechov a skúseností v ďalšom robotickom napredovaní. Marián Žiška a Marek Kacian, vedúci krúžku robotiky

   • 4.A opäť v knižnici
    • 4.A opäť v knižnici

     Po týždni sme sa opäť vrátili do knižnice. Tešíme sa, že nám to situácia stále umožňuje. Tentokrát sme prišli vrátiť knihy a požičať si iné. Prostredie v knižnici je príjemné, útulné, deti si vždy nájdu tú "svoju správnu" stoličku, na ktorej sa s veľkým očakávaním zahryznú do prvých strán. Sú to úžasní čitatelia, pýtajú sa pani knihovníčky na knihy, či sú k dispozícii, ak nie, tak si ich rezervujú. Verím, že čitateľská dravosť im vydrží ešte veľmi dlho. Mgr. J. Miklošková