• Čítam, čítaj, čítajme... 2.A
    • Čítam, čítaj, čítajme... 2.A

     Pomaly končí školský rok, deti sa nevedia dočkať prázdnin a veru zaslúženého oddychu. Ale na knihy netreba zabúdať ani počas letných mesiacov. To dobre vedia aj deti z 2.A.  Navštívili sme knižnicu v KD, kde nás p. Kompišová  previedla oddeleniami knižnice a prečítala pútavú príhodu. Deti si radostne vybrali tú svoju knižku, ktorá ich najviac zaujala. Deti plynule čítajú, rozumejú textu, vedia s ním pracovať a tvoriť k nemu otázky. Zaslúžia si veľkú pochvalu,  zvládli to všetci na výbornú. V taštičkách si odniesli svoje knižky a zamierili sme rovno na zmrzlinu. Skvele sme si na nej pochutili. Po návrate do školy sa mnohí pustili do čítania.   

      tr. uč. M. Čierna

   • Boli sme na návšteve v knižnici
    • Boli sme na návšteve v knižnici

     Dva roky školy urobili z nás, žiakov 2.B,  čitateľov kníh- všetkých možných. A tak sme sa vybrali na návštevu knižnice, kde nám pani knihovníčka pútavo rozprávala o jednotlivých oddeleniach, mohli sme si vybrať knihu, prečítať si niečo, dozvedeli sme sa , ako si knihy požčiavať , ako s nimi zaobchádzať. Veríme, že po prázdninách sa v knižnici znovu uvidíme. ( Mgr. I. Paukovčeková)

    • Poďme spolu kráčať do budúcnosti

     Tvorili sme, vymýšľali, písali a ilustrovali....Žiaci 8.A a 8.B sa na hodinách literatúry zoznámili s vedecko-fantastickou literatúrou, jej zakladateľom, ďalšími autormi a dielami. Zaujali ich predstavy niektorých spisovateľov o budúcnosti a sami potom vytvárali tie vlastné. Využili rôzne žánre - denník, odborný opis, výklad, poviedku, ja-rozprávanie, reklamu, samozrejme, všetko v kontexte sci-fi. Naplno využili svoju fantáziu, predstavivosť, tvorivosť. Predstavili nám svoje vízie napr. o podzemnej tobogánovej doprave, o tzv. tunelovači,  o osídlení planéty Jupiter, o škole, móde a zdravotníctve v budúcnosti, o výskumných laboratóriách, kozmických lodiach a živote v nich, vymysleli rôzne zlepšováky. Pracovali húževnato a podľa ich slov ich táto aktivita bavila, páčilo sa im to. Svoje projekty odprezentovali pred spolužiakmi a vystavili si ich na triednej nástenke. (PaedDr. J.Oravcová)

   • HK -okresné kolo
    • HK -okresné kolo

     27. máj 2021 bol pre Bianku Grunvaldskú, našu žiačku z 8.C, veľmi úspešný. Vyrecitovala si 1.miesto v okresnom kole v prednese prózy v 3.kategórii. Jej pútavý prednes ocenila porota a posunula ju na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v septembri v Martine, ktoré nesie už tradične pomenovanie Vajanského Martin. Bianke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa recitátorských úspechov. (PaedDr. J.Oravcová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album HK -okresné kolo.

   • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
    • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov

     Aj keď sa nácvičné testovanie KOMPARO malo písať pôvodne 12.novembra 2020, aby si žiaci overili svoje vedomosti pred testovaním a prijímacími skúškami na strednú školu, kvôli dištančnému vzdelávaniu to bolo až 29.4. 2021. Prihlásilo sa 11 ôsmakov a 11 deviatakov. Výsledky žiakov ôsmeho ročníka: matematika  - 49%, všeobecné študijné predpoklady - 57,3%, dejepis 51,7%, slovenský jazyk a literatúra - 57,2% a fyzika - 27,3%. Deviataci písali testy len z matematiky - 58,2% a slovenského jazyka a literatúry - 62,2%. Podrobné výsledky jednotlivých žiakov sú na internetovej stránke www.komparo.sk, kde si ich nájde každý pod svojím kódom. Administrátorky boli Mgr. Jurecová a PaedDr. Sklenárová

    • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

      

     Dňa  25.5. sa v Liptovskom Mikuláši, po dlhej, nedobrovoľnej  pauze, uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sme mali svoje zastúpenie aj medzi mladšími žiakmi. V poézii  nás úspešne reprezentovala Emka Žišková z 2.B, ktorá pri svojej premiére obsadila  krásne druhé miesto. V kategórii  prózy  nám zase svojim prvenstvom urobila radosť Lejka Perončíková zo 4.A, ktorá zároveň postupuje do krajského kola. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!                 Veronika Remeňová

   • Animals in Danger
    • Animals in Danger

      Životné prostredie, ako aj ochrana ohrozených druhov zvierat žijúcich u nás na Slovensku, je dlhodobo aktuálnou témou. Na hodinách anglického jazyka sa žiaci 6. ročníkov zamerali práve na túto problematiku. Postupne získali rôzne zaujímavé informácie o výskyte, spôsobe života , či popise častí tela ohrozených druhov zvierat. Svoje vedomosti potom využili pri vypracovaní vlastných projektov zameraných na ohrozené druhy živočíchov na Slovensku. Tie spracovali vo forme prezentácií, nechýbali vlastné názory žiakov  na to, ako pomôcť zvieratám v ohrození. Otázkami na záver prezentácií, smerovaných spolužiakom, si mali možnosť žiaci upevniť učivo v anglickom jazyku v oblasti environmentálnej výchovy. (Mgr. Mariana Majzlíková)

   • 2.B cestovala s knihou krížom- krážom po Európe
    • 2.B cestovala s knihou krížom- krážom po Európe

     Aj vo svete pandémie sme sa s 2.B vybrali  na cestu v projekte krížom- krážom po Európe, aby sme tak v priebehu siedmich dní navštívili prostredníctvom prečítaných diel- rozprávok, bájok- hlavné mestá krajín Európy, ktoré sú zároveň aj rodnými mestami známych európskych spisovateľov. Žiaci tak spoznali Dobšinského, Andersena, Ezopa,...  prečítali si z ich diel úryvky, dozvedeli sa veľa zaujímavostí, ktoré v učebniciach nenájdu a na mape Európy dokážu vyhľadať spomenuté hlavné mestá so svojimi dominantami. Snahou každého žiaka bolo zbierať jednotlivé písmenká, ktoré boli konečnou odpoveďou veľkej skladačky nášho putovania: Alexandrijská knižnica. /Najväčšia a najslávnejšia staroveká knižnica/.  Je obdivuhodné, ako sa deti vysporiadali s tvorbou posterov, ktoré odzrkadľujú vnímanie množstva informácií očami detí. Farebnosť, pestrosť, vizuálne usporiadanie, čitateľnosť- to všetko je odrazom prepojenia jednotlivých schopností žiaka pracovať na zadaní tvorivej úlohy. Všetkým žiakom patrí veľká pochvala za nadobudnuté vedomosti, usilovnosť a tvorivosť.                        tr. uč. Iva Paukovčeková

   • Za tajomstvami prírody 2.A
    • Za tajomstvami prírody 2.A

     V piatok nám konečne zasvietilo slniečko a deti z 2.A  s p. vych. Hankou sa vybrali do prírody poznávať jej tajomstvá. Pán Erik Baláž si pripravil pre nás veľmi pútavé dopoludnie. Navštívili sme miesto, kde rastú staré lipy. Deti sa dozvedeli koľko rokov rastú, ktoré vtáky tam hniezdia, ktorým zvieratkám poskytujú úkryt  dutiny  starých stromov. Ďalšou zastávkou bola rieka Belá, ktorá tečie z hôr. Pán Baláž zaujímavo priblížil deťom život tejto dravej rieky, prečo je v nej veľa vody,  ktoré ryby v nej žijú, aký hmyz nájdeme v plytkej vode a komu slúži ako potrava. Ďalším cieľom nášho putovania bola Hradská hora. Tu sa deti dozvedeli o živote vlka, medveďa, o lesných tajomstvách. Zistili sme, ako chutia bukové listy a videli, ako rastú buky zo semienok. Náš náučný chodník sme ukončili na Skalke, kde sme sa kochali krásnym výhľadom  na naše mestečko. Tento nádherný deň dal deťom oveľa viac vedomostí o prírode, ako učenie  v školských laviciach. Ďakujeme Maťkovmu ockovi za super deň !                                                                                                               „Najprv tajomstvá prírody musí dieťa spoznať, objaviť, preskúmať, potom si k prírode vytvorí vzťah a napokon ju prirodzene začne ochraňovať. Je to jednoduché – začíname od poznania k láske, od lásky k ochrane."                                                                                                                           tr. uč. Marieta Čierna

   • Deň mamičiek !  2.A
    • Deň mamičiek ! 2.A

     Kto rozpráva mi rozpávku?  Kto kladie ruku na hlávku?  Kto navarí a napečie?  Kto je môj smiech a bezpečie?  S kým mi je vždy tak ohromne? Kto smúti, keď je tak smutno mne?  Keď sme chorí, kto sa o nás bojí a v noci nespáva? Len moja mama láskavá. Si najlepšia mama, akú si len môžem priať, najkrajšia mama, dnes Ti chcem šťastie  zaželať.  Si ako vonná ružička, ži šťastne drahá mamíčka!                                                                                  Prajú všetkým mamičkám deti z 2.A                 tr. uč M. Čierna

   • Poďakovanie mamkám z 2.B
    • Poďakovanie mamkám z 2.B

     Zobrať šaty do práčovne. Vybrať opravené topánky.

     Čítať písomky. Telefonáty a odchody vlakov.

     Rodičovské združenia. Slanina, syr, krekry, tráva pre králika.

     Ovocie, buchty,  dlhozrnná ryža.

     Osýpky, predstavenie v tanečnej škole a k tomu ešte z práce chcú dnes rozhovor.

     Zaplatené účty, chlebíčky a mydlo.

      

     Do pekla, MAMI, ako to všetko stíhaš?

     Ako? Mamy sú predsa zázračné stvorenia a takto sme aspoň chceli vyjadriť svoje ĎAKUJEM.

      Vaše deti z 2.B a tr. učiteľka Iva Paukovčeková

   • DEŇ ZEME 2.A
    • DEŇ ZEME 2.A

     22. apríla mala naša krásna modrá planéta svoj sviatok. V tento deň deti z 2.A triedy spolu s p. vychovávateľkou Hankou urobili niečo dobré pre našu ZEM. Rozprávali sa a premietali si príbeh o znečistenej krajine. Spolu hľadali riešenia, ako pomôcť našej planéte. Vyrobili pútavý plagát a vyčistili školský areál od papierikov a iných nečistôt. No nazbierali toho veru dosť. Je veľmi dôležité, aby si deti už od mala uvedomovali potrebu chrániť našu ZEM. Na zmenu sveta stačí, aby aj niekto taký malý urobil krôčik, ktorý pomôže, aby sa na našej krásnej planéte všetkým žilo lepšie. tr.uč. M. Čierna

   • Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

     V dňoch 27. a 28. apríla 2021 prebiehal aj v našej škole zápis detí do 1. ročníka.  Elektronickou formou alebo osobným vypísaním prihlášky nám tento rok vyjadrilo svoju dôveru 64 rodičov, ktorí svoje deti zapísali na našu školu, z toho 4 žiaci budú mať odklad.

     Ďakujeme všetkým rodičom z nášho mesta a okolia, ktorí sa rozhodli zveriť vzdelávanie svojich detí do rúk našich pedagógov, čím prejavili dôveru nám aj našej práci.

     Všetky poslané prihlášky sú akceptované. Ostáva už len počkať na doručenie rozhodnutia o prijatí (najneskôr do 15.06.2021).

     Tešíme sa na stretnutie v septembri, kedy brány našej školy prekročí 60 žiakov prvého ročníka, ktorí budú rozdelení do troch tried.  

     Kolektív ZŠ Hradná

   • Objavujeme nové krajiny a civilizácie
    • Objavujeme nové krajiny a civilizácie

     V rámci tematického celku Zámorské objavy si žiaci 7.A a 7.C triedy pripravili zaujímavé projekty o objaviteľoch a objavovaných. Objaviteľmi boli napr. Krištof Kolumbus, Vasco da Gama, Fernao Magalhaes a mnohí ďalší. Tí sa plavili za novými poznatkami a neraz pritom riskovali život. Objavovanými boli civilizácie Inkov, Aztékov v Amerike, prípadne domorodé africké obyvateľstvo. Pre mnohé tieto kmene znamenal príchod Európanov skazu. Niektoré z týchto projektov nájdete vo fotoalbume. Za pripravené projekty siedmakom ďakujem. (Mgr. I. Juhová)

   • Pytagoriáda - okresné kolo
    • Pytagoriáda - okresné kolo

     Je veľmi náročné robiť so žiakmi vyššie kolá súťaží, pretože prezenčne sa učia ročníky 1.-4. a dištančne 5.-9. Podľa toho aj II. kolo Pytagoriády písali tretiaci a štvrtáci v škole a žiaci  5.-8. ročníka okresné kolo online z domu. Tohto roku sme dosiahli veľmi pekné umiestnenie. Úspešný riešiteľ bol ten, kto dosiahol minimálne 10 bodov. Pri rovnosti bodov lepšie umiestnenie dosiahol ten, kto mal vyriešených viac úloh a menej bodov za čas.

     Úspešní riešitelia našej školy:

     3.ročník - súťažilo 73 žiakov, 38.m. Patrícia Macková /3.B/ - 15 bodov, 40.m. Ema Rajniaková /3.B/ - 13 bodov.

     4.ročník - súťažilo 81 žiakov,  7.m. Matej Strapoň /4.B/ - 21 bodov, 26.m. Tomáš Somora /4.B/ - 18 bodov, 28.m. Damián Stupka /4.B/ - 18 bodov, 33.m. Oliver Čičvara /4.C/ - 17 bodov, 46.m. Tomáš Matfiak /4.A/ - 15 bodov, 53.m. Lea Perončíková /4.A/ - 13 bodov, 56.m. Emma Libuše Kubicová /4.A/ - 11 bodov.

     5.ročník - ssúťažilo  95 žiakov, 24.m. Nela Buzáková /5.A/ - 17 bodov, 49.m. Monika Vernarecová /5.B/ - 13 bodov,

     6.ročník - súťažilo 102 žiakov, 6.m. Shannon Vyšná /6.B/ - 18 bodov, 7.m. Jakub René Porubiak /6.A/ - 18 bodov, 9.m. Lukáš Porubän /6.A/ - 18 bodov, 17.m. Sebastián Gueddouda /6.A/ - 15 bodov a Lenka Švecová /6.B/ - 15 bodov, 20.m. Soňa Lišuchová /6.A/ - 14 bodov, 28.m. Andrej Kokavec /6.A/ - 12 bodov,

     7.ročník - súťažilo 60 žiakov, nikto nebol úspešný.

     8.ročník - súťažilo 66 žiakov a tam máme víťaza, 1.m. Richard Žiak /8.A/ - 19 bodov, 7.m. Lukáš Brtáň /8.A/ - 14 bodov, 10.m. Pavel Kováč /8.A/ - 13 bodov, 12.m. Samuel Kokavec /8.A/ - 13 bodov, 13.m. Martin Pivko /8.A/ a Kristián Helebrant /8.B/ - 12 bodov.

     Z úspechov detí sa veľmi tešíme a veríme, že výsledky im pomôžu pri prijímaní na stredné školy.  Koordinátor písomnej formy žiakov 3.a 4.ročníka bola p.uč. Mgr. Alica Fajmonová. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie