• Oznam CPPPaP
     • Oznam CPPPaP

     •  

      Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,

      Odborní zamestnanci  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.com,  novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME  TO SPOLU". Tu budeme  priebežne  vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti. Nie len to, na stránke nájdete aj ďalšie nové zložky ako sú logopédia, KBT koronavírusu, relaxácia pre rodičov a deti.

      Taktiež sme vytvorili fc. stránku pod názvom centrum okoličné.

      Na tejto stránke nás môžete kontaktovať na uvedené telefónne čísla alebo e-mailové adresy.

      Sme tu pre vás:

      telefonickou formou v čase od 07:00 do 12:00 hod. (044/5525021; 0901707526) alebo e-mailovou formou, alebo cez web stránku zariadenia - každý pracovný deň do 15:00 hod ppplm@stonline alebo  e-mailom na konkrétneho potrebného zamestnanca:

      frajtova@cpppaplm.com,

      hlavajova@cpppaplm.com,

      oskova@cpppaplm.com,

      janaglutova@cpppaplm.com,

      cedzova@cppppaplm.com,

      nedelkova@cpppaplm.com,

      dziakova@cpppaplm.com,

      adamkovicova@cpppaplm.com,

      magerciakova@cpppaplm.com,

      slovik@cpppaplm.com,

      lukacova@cpppaplm.com,

      hucikova@cpppaplm.com

      Priestory CPPPaP sú   pre verejnosť, návštevy a pohyb cudzích osôb  ZATVORENÉ

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie