• Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina
     • Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina

     • Do galérie Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina boli pridané fotografie.

      Dňa 21.2.2020 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, kde našu školu úspešne reprezentovali Lejka Perončíková z 3.A a Aďo Kokavec z 5.A. Lejka, víťazka prvej kategórie, bude našu školu reprezentovať aj na celoslovenskej súťaži v Šali! Recitátorom ďakujeme, víťazke srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!   Mgr.Remeňová

    • 4. A v Mestskej knižnici
     • 4. A v Mestskej knižnici

     • Návšteva Mestskej knižnice je pre nás samozrejmosťou každý mesiac. Požičiavame si knihy, čítame ich doma, ale často aj v škole cez prestávky a niekedy veru aj cez hodiny pod lavicou. Niekedy sa stane, že sa nám kniha nepáči a my ju vrátime neprečítanú. No príde ďalšia návšteva knižnice a odchádzame s parádnym úlovkom, ktorý „zhltneme“ za jeden víkend. V knihách sa stretávame s rôznymi detskými hrdinami, odvážnymi bojovníkmi, bláznivými babami aj chalanmi, (ne)poslušnými rodičmi, čudnými tvormi... Vieme, že čítať knihy je veľmi dôležité, veď kto veľa číta, veľa sa dozvie. Preto sme sa rozhodli v knižnici nielen čítať príhody s našimi kamošmi Hupsom, Rupsom a Šupsom, ale informovali sme spolužiakov o príbehoch, ktoré sme si v požičaných knihách prečítali. Mnohé išli potom „na dračku“, čo nás veľmi teší. Mgr. Jana Miklošková

    • KARNEVAL 1. - 4. ročník
     • KARNEVAL 1. - 4. ročník

     • Aj v tomto školskom roku, v posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami, sme deťom pripravili karnevalovú veselicu. Celá škola sa premenila na rozprávkovú krajinu plnú úžasných čarovných masiek. Niekto sa prezliekol za medveďa, klauna a mali sme aj princezny, ježibaby, pirátov a dokonca "prileteli" aj mimozemšťania a iné roztomilé "potvorky".  Nálada bola výborná, plná hrier, súťaží, tancovania, dokonca aj učenia, o čom sa môžete presvedčiť z fotografií v našom školskom fotoalbume. Na záver karnevalu sme všetky masky odmenili malou sladkou odmenou. (Mgr. Adriana Klaučová)

    • Šťukes 1.C
     • Šťukes 1.C

     • Naša trieda sa zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila SSE. Začiatkom februára sme sa oboznámili s propagačným materálom a začali sme sa oboznamovať s možnosťami, ako šetriť energiou v škole a doma. Záverom rôznych aktivít bolo výtvarné spracovanie danej témy (viac - fotoalbum).

    • 1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády
     • 1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády

     • Presne na Valentína, teda 14.2.2020 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Na súťažilo našu školu reprezentovalo osem žiakov zo 6.- 9. ročníka. Výborné 1. miesto v kategórii E, získal žiak Andrej Fedurco zo 7.A triedy a postupuje do krajského kola do Martina.

      Ostatné výsledky:

      B. Hanusová: 6. miesto

      O. Lehotská: 7. miesto

      T. Strapoňová: 13. miesto

      M. Uličný: 14. miesto

      A. Zázik: 20. miesto

      Všetkým žiakom ďakujeme! Na dejepisnú olympiádu žiakov pripravovali Mgr. K. Rácz a Mgr. I. Juhová.

      Výsledky školského kola podľa ročníkov - kategórii.xls

    • Okresné kolo biologickej olympiády kategórie C
     • Okresné kolo biologickej olympiády kategórie C

     • V pondelok 10. 2. 2020 sa v CVČ v Liptovskom Mikuláši konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie C. Súťažiaci na základe vlastných pozorovaní vypracovali práce a vytvorili postery. 1. miesto v tejto súťaži obsadila Katka Hančinová s prácou Bobor vodný – dokonalý architekt. Na 2. mieste sa umiestnil Peter Debnár, ktorý sa počas letných mesiacov venoval pozorovaniu bocianov. Svoje poznatky zhrnul v práci Pozorovanie bociana bieleho na Hornom Liptove. Rebecca Šebestyenová si vybrala tému z ekológie Triedenie odpadu v našom meste a obsadila 3. miesto. Súťažiacim srdešne blahoželáme k úspechom v okresnom kole. Katke a Peťkovi držíme palce na krajskom kole v Žiline. Mgr. Koropecká

    • Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Naše poďakovanie patrí Danielke Pivkovej zo 6.A, ktorá v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku obsadila  4. miesto v kategórii 1/A a Petrovi Olexovi z 9.A, ktorý sa umiestnil na 6. mieste v kategórii 1/B.

      Dňa 12. 2. 2020 sa v Čadci konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde našu školu reprezentovala žiačka 6.B triedy Freya Ingunn Brown, v kategórii 1/C získala krásne 6. miesto. Srdečne jej ďakujeme za reprezentáciu našej školy a všetkým  žiakom, ktorí sa zúčastnili olympiády v anglickom jazyku, naďalej želáme veľa síl a chuti zabojovať v olympiáde v ANJ opäť budúci školský rok. (Mgr. Janka Záhradníková)

    • Generálna skúška e-testovania T9
     • Generálna skúška e-testovania T9

     • NÚCEM pripravil pre vybrané školy, ktoré sú zapojené v projekte elektronického testovania, Generálnu skúšku e-T9. 32 deviatakov z našej školy sa dňa 12.2.2020 testovalo z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Úlohy boli podobné ako budú v ostrom testovaní, ktoré ich bude čakať 1.4.2020. Test z matematiky trval 90 minút a obsahoval 30 príkladov, z toho 15 s voľbou odpovede z ponúkaných 4 možností a 15 s tvorbou odpovede. Test zo slovenského jazyka a literatúry trval 60 minút a tiež obsahoval 30 úloh, z toho 20 s výberom odpovede z ponúkaných 4 možností a v 10 možnostiach museli žiaci odpoveď  napísať alebo vypísať z textu.  Pritom museli byť odpovede gramaticky správne. Čo je výhodou, žiaci si výsledky zapísali do odpoveďových hárkov a po uzavretí testu hneď vedeli svoju úspešnosť v bodoch a percentách. Poďakovanie patrí IT administrátorovi Mgr. Dudovi, ktorý počítače na GS pripravil a administrátorom Mgr. Jurecovej a Mgr. Sklenkovej. Problémy, ktoré sa vyskytli pohotovo vyriešil Mgr. Kacian - druhý IT administrátor. /PaedDr.Gabriela Sklenárová-koordinátor e-testovania/

    • Okresné kolo v geografickej olympiáde
     • Okresné kolo v geografickej olympiáde

     • Vo štvrtok si 9 našich žiakov preverilo svoje vedomosti a zručnosti v súťaži geografická olympiáda. Konkurencia bola veľmi veľká, pretože v každej kategórii súťažilo cca 42 žiakov. Aj napriek tomu sme mali úspešných žiakov v každej jednej kategórii. V 5. ročníku Lenka Švecová, 6. – 7. ročník reprezentovali traja žiaci, všetci boli úspešní: Andrej Fedurco, Samko Kokavec a Jarko Blaščík, posledná kategória 8. – 9. úspešní Matej Fašanok a Aurel Dúbravec. Najlepšie sa darilo Aďovi Fedurcovi, ktorý získal len o 3 body menej ako druhý. Všetkým žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy. / Mgr. Terézia Dedinová a Mgr. Peter Dedina /.

    • Zahraničná návšteva v 1. ročníku
     • Zahraničná návšteva v 1. ročníku

     •    Triedy 1.A a 1.B navštívil v utorok 28.01.2020  Azim Farhadi, novinár pochádzajúci z Afganistanu. Utiekol pre vojnou zo svojej krajiny na Slovensko. Už 20 rokov žije v Bratislave a venuje sa, okrem novinárstva  aj  pomoci cudzincom. Rád spomína na rozprávky  a tak aj našim prvákom rozpovedal príbeh Baba CHarkaš- Dedko Bodliak, ktorý je príbehom jeho krajiny, takým, aký si  ho pamätá on z rozprávania svojej mamky. Porovnal život detí v Afganistane so šťastným detstvom našich žiakov. Pútavé rozprávanie deti veľmi zaujalo a my sa tešíme na čítanie z Pestrej knihy rozprávok, ktorú sme dostali od Občianskeho združenia, ktoré sa podujalo zoznamovať naše deti s kultúrou iných národov.    Mgr. I. Paukovčeková

       

       

                                                                                                                                                  

    • Výsledky súťaže EXPERT geniality show
     • Výsledky súťaže EXPERT geniality show

     • V novembri 2019 sa 20 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom EXPERT geniality show. Súťažili v rôznych kategóriách (podľa ročníka) v dvoch témach podľa vlastného výberu. Tí žiaci, ktorí sa v niektorej téme umiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získali titul EXPERT na danú tému. Boli to títo žiaci: téma Ako funguje svet: Soňa Lišuchová (5.A), Zuzana Eštočinová (5.B) a Zuzana Ondrová (6.B), téma Päť jazykov kultúry: Soňa Lišuchová (5.A), Diana Tomková (5.A), Zuzana Eštočinová (5.B) a Juraj Vráblik (5.B), téma Od Dunaja k Tatrám: Andrej Fedurco (7.A), téma Svetobežník: Andrej Fedurco (7.A), téma Mozgolamy: Aurel Dúbravec (8.A) a téma Tajomstvá prírody: Aurel Dúbravec (8.A). Najúspešnejšia z nich bola Soňa Lišuchová (5.A), ktorá získala aj titul TOP Expert, pretože sa vo svojej kategórii umiestnila v celkovom poradí v prvej stovke rebríčka. Získala krásne 50. miesto z 2128 súťažiacich piatakov. Srdečne blahoželáme! Veríme, že žiakov, ktorým sa tento rok až tak nedarilo, ich neúspech neodradil a v budúcom školskom roku sa do tejto zaujímavej súťaže opäť zapoja. (Mgr. Vladimíra Sklenková)

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • 29.1.2020 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke  Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 5.a 9.ročníka. A máme víťazku. Spomedzi piatakov sa na 1.mieste umiestnila Soňa Lišuchová z 5.A triedy. Ďalší úspešní riešitelia boli ešte: Diana Tomková - 4.miesto, Nela Pavlínyová - 9.miesto a Lukáš Porubän - 13.miesto. Všetci z 5.A. Dvaja naši žiaci: Andrej Kokavec a Michal Fašanok  sa umiestnili tesne pod čiarou - do úspešnosti im chýbal 1 bod. Ostatní získali prvú skúsenosť a dúfame, že sa im v budúcnosti bude dariť lepšie. Z deviatakov bola úspešná Timea Kelovská - 4.miesto a Samuel Slosiar -  8.miesto. Deviataci postupujú do krajského kola do Žiliny. Celkove súťažilo 61 piatakov - z našej školy 18 a 22 deviatakov - z našej školy 6. Žiakov pripravovali ich vyučujúce matematiky. /PaedDr.Gabriela Sklenárová, Mgr. Zuzana Jurecová/

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie