• Lyžiarsky výcvik druháci
     • Lyžiarsky výcvik druháci

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik druháci boli pridané fotografie.

      Po vianočných prázdninách obidve triedy druhákov absolvovali lyžiarsky kurz v Závažnej Porube. Lyžiarska škola s výbornými inštruktormi štyri dni učila našich malých liptákov správnej technike ako bezpečne a hravo zdolať kopce na lyžiach. Hlavná skúška ich čakala v posledný deň - slalom. Všetci ho zvládli na výbornú, a sladká medaila bola zjedená už na kopci. (Mgr. Vančurová, Mgr. Herichová)

    • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov - výsledky
     • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov - výsledky

     • 39 žiakov 9. ročníka a 2 ôsmaci sa konečne dočkali. Tesne pred Vianocami na stránke www.komparo.sk sa dozvedeli percentuálnu úspešnosť svojich testov z matematiky a slovenského jazyka, ktoré písali 14.11.2019. Teraz prišli oficiálne výsledky. Škola bola meraná v 9 indikátoroch, mohla získať 90 bodov. Z matematiky sme získali  59 bodov, čo je 65,6% z maxima. Lepšie skončilo 37,9% škôl, horšie 62,1% škôl Slovenska. Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 52,7% a priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 49,7%, to znamená, že sme o 3% nad priemeromZo slovenského jazyka a literatúry sme získali 59 bodov, čo je 65,6% z maxima. Lepšie skončilo 39,9% škôl, horšie 60,1% škôl Slovenska. Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 62,5% a priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 61,7%, to znamená, že sme o 0,8% nad priemerom. Testovali sa aj dvaja ôsmaci z učiva 9.ročníka. Celkove bolo testovaných 17 542 žiakov zo 653 škôl. Každý žiak dostane podrobný rozbor svojich testov aj s konštatovaním, ktoré učivo zvládol lepšie a ktoré si musí ešte zopakovať.(PaedDr. Gabriela Sklenárová)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie