• Vianočné hodiny Anj v 5. ročníku
     • Vianočné hodiny Anj v 5. ročníku

     • Hodiny anglického jazyka sme posledný týždeň pred prázdninami naladili na vianočnú nôtu. Žiaci v 5.A, 5.B a 5.C triede si osvojili slovnú zásobu spojenú s Vianocami, spievali vianočné koledy a súťažili formou kvízov. Dozvedeli sa tiež, kde a ako vznikla najznámejšia vianočná pieseň" Tichá noc" a zaspievali si ju v troch jazykoch - v slovenčine, angličtine a v pôvodnej verzii - v nemčine. Zároveň sme si priblížili vianočné tradície v anglicky hovoriacich krajinách, spoločne sme sa všetci dobre zabavili a dozvedeli sme sa veľa nových informácií, napríklad, že deti v Anglicku dostávajú darčeky až 25. decembra. Na záver chceme našim žiakom a ich rodinám zaželať „ MERRY CHRISMAS AND HAPPY NEW YEAR“. (Mgr. Čupková, Mgr. Lesáková, Mgr. Lazárová, Mgr. Majzlíková)

    • Predškoláci v ZŠ
     • Predškoláci v ZŠ

     • V utorok 17.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Hradná a MŠ Dovalovo. Privítali ich prvácke pani učiteľky, rozdelili si ich na 3 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ vianočná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala.“ Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej zimnej rozprávočke si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, zaspievali si pesničky o zime a vianočné koledy. Na záver ich čakala sladká odmena. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

    • Hodina anglického jazyka v 6.A trochu inak
     • Hodina anglického jazyka v 6.A trochu inak

     • Keďže všetci zažívame predvianočný čas a k tomu patria aj vianočné nákupy, v 6.A triede sme si dnes 12.12. 2019 urobili takú netradičnú hodinu angličtiny a zahrali sme si skutočné vianočné nakupovanie formou rolových hier, vďaka ktorým sme si precvičili nové nákupné frázy a slovnú zásobu a upevnili tak učivo, ktoré sa tento týždeň učíme v téme In the country. V triede sme si vytvorili skutočnú vianočnú atmosféru, oblečení vo vianočnom outfite, pripravili sme si obchod so všetkým čo ku tomu patrí, žiaci nakupovali, speakovali a aj sa naozaj zabavili. Simuláciou a inscenovaním reálneho dialógu v obchode si žiaci osvojili používanie nových anglických slov a fráz. (Mgr. J. Záhradníková). 

    • Geografická olympiáda - školské kolo
     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Každoročne začiatkom decembra si žiaci 5. – 9. ročníka preverujú svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti geografie. Ani tento rok nebol výnimkou. Súťažilo 57 detí. Úspešných bolo 88% žiakov. Žiaci cestovali takmer po celom svete. Od Ameriky, cez Európu až po východné pobrežie Ázie. Aby sa dostali na určené miesto, museli využívať svoje zručnosti s mapou, geografické a matematické vedomosti. Napriek tomu, že geografická olympiáda je náročná,  pre deti je veľmi zaujímavá. V každom ročníku bolo veľa úspešných žiakov. Najlepšie sa darilo:

      5. ročník:   1. Miško Fašanok   2. Andrej Kokavec       3. Lenka Švecová

      6. ročník:   1. Jarko Blaščík,      2. Miška Ludvighová   3. Beáta Hanusová

      7. ročník:   1. Samo Kokavec     2. Andrej Fedurco         3.Natália Jurčová

      8. ročník:   1.Aurél Dúbravec    2. Matej Fašanok          3. Barbora Halušková

      9.  ročník:  1. Ema Lehotská      2. Peter Olexa               3. Michal Kuchárik

      Do okresného kola postupuje 9 žiakov, ktorým budeme držať palce . / Mgr. T. Dedinová a Mgr. P. Dedina/

    • Pomôžme vtáčikom prežiť zimu
     • Pomôžme vtáčikom prežiť zimu

     • 6.12. na Mikuláša strávili žiaci 6.tych ročníkov v SMOPAJi  v Lipt, Mikuláši výrobou kŕmidiel a búdok pre vtáčiky. Popritom sme sa dozvedeli, koré vtáčiky zimujú u nás, ktoré treba prikrmovať a hlavne čo vtáčikom škodí a čo pomáha. Videli sme aj online hniezdo, kde prilietavali rôzne druhy, napr, sýkorky, hrdličky a iné. Tešili sme sa, že tam našli potravu a dúfame, že im pomôžeme prežiť zimu. Niektoré búdky a kŕmidlá, ktoré sme si vyrobili,  sme doniesli aj do školy, kde ich umiestnime na stromy. /Mgr. Koropecká, Mgr. Duda a PaedDr.Sklenárová/

    • OK Šaliansky Maťko
     • OK Šaliansky Maťko

     • Dňa 11. decembra 2019 nás úspešne reprezentovali a zároveň vyhrali prvé miesta vo svojich kategóriách v prednese prózy Lea Perončíková z 3.A a Andrej Kokavec z 5.A. Obom víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole. Mgr. V. Remeňová

    • Takto voňajú Vianoce
     • Takto voňajú Vianoce

     • Konečne sme sa dočkali. Prvý sneh, guľovačka, snehové vločky, krásne vyzdobená škola, chýbajú len chute Vianoc. Tie nám pripomenuli dievčatá zo siedmej, ôsmej a deviatej triedy, ktoré napiekli a vyzdobili medovníčky, ktoré rozvoňali celú školu. /Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová/

    • Mikuláš v našej škole
     • Mikuláš v našej škole

     • Ako každý rok, aj v tento vianočný čas zavítal k nám Mikuláš so svojím sprievodom – anjelikmi a samozrejme nechýbali ani obávaní čerti, aby potešil nejedno detské srdiečko. Na znak úcty a vďaky si žiaci 1. stupňa pripravili pre Mikuláša a jeho družinu krátky program – nádherné pesničky a recitačné pásmo, v ktorom sa predstavili naši druháci. Mikuláš so svojimi pomocníkmi pozorne sledoval prezentáciu našich detských talentov a nakoniec všetky deti obdaroval sladkosťami, dobrou náladou a milým slovom. (Mgr. Adriana Klaučová)

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     •  10. a 11. 12. 2019 sa konalo školské kolo Pytagoriády pre ročníky 5.-8. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola Body za menom znamenajú počet správne vyriešených úloh / body za čas / súčet bodov. 

      5.ročník : účasť 46 žiakov, úspešných 10:

      1.Sofia Antolová13/6/19, 2. Michalk Fašanok 11/7/18, 3.-4.Lukáš Porubän a Matúš Capko 11/6/17, 5. Mirko Petrík 10/7/17, 6. Soňa Lišuchová 13/3/16, 7. Zuzana Eštočinová 11/5/16, 8.-9. Juraj Vráblik a Diana Tomková 11/3/14, 10. Lenka Švecová 10/2/12.

      6.ročník: účasť 20 žiakov,  úspešní 3:

      1.Činčurák Radovan 11/5/16, 2.Blaščík Jaroslav 11/4/15, 3.Hanusová Beata12/0/12,

      7.ročník: účasť 34 žiakov, úspešní 4:

      1.-4.Lipovská Lea 10/0/10, Kováčová Sofia 10/0/10, Kováč Pavel 10/0/10, Brtáň Lukáš 10/0/10. 

      8.ročník:účasť 12 žiakov, úspešní 2:

      1.Dúbravec Aurel 12/8/20, 2.Fašanok Matej 11/0/11.

      /Mgr. Dedinová, PaedDr.Sklenárová/

     • Okresné kolo OSJ

     • Streda, 27. novembra 2019 patrila okresnému kolu Olympiády zo slovenského ja zyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovali naše tri deviatačky. Súťažili v troch častiach - v prvej testovej si preverili vedomosti z gramatiky a literatúry, druhá časť - transformácia textu im ponúkla preukázať svoju tvorivosť vytvorením plagátu na danú tému a v poslednej, ústnej časti, sa mali možnosť prezentovať rečníckym prejavom. Po sčítaní všetkých bodov odborná komisia vyhlásila výsledky, v ktorých boli naše dievčatá úspešné. Timejku Kelovskú síce delil jediný bod od hranice úspešnosti, ale bojovala naozaj staočne. Aďka Barteková sa stala úspešnou riešiteľkou a Betka Oravcová získala krásne 2.miesto spomedzi všetkých súťažiacich. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme ešte mnoho úspechov najmä pri testovaní či prijímacích pohovoroch na stredné školy.    

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie