• Deň vďakyvzdania
     • Deň vďakyvzdania

     • Dramatická výchova je neodmysliteľnou súčasťou výučby cudzích jazykov. Potvrdili to žiaci 7. – 9. ročníka v divadelnom predstavení zrealizovanom v anglickom jazyku. Témou vystúpenia bol sviatok oslavovaný každý november v USA nazývaný Deň vďakyvzdania.

      Cieľom prípravy bolo predstaviť sviatok v historickom kontexte, ako aj rozvíjať a upevniť jazykové zručnosti našich žiakov. Prínosom bolo prepojenie so slovenským jazykom, ktorý podporil pochopenie celého predstavenia. Všetkým zúčastneným ďakujeme za svedomitú prípravu a zodpovedný prístup. (Mgr. Lesáková, Mgr. Lazárová, Mgr. Stephany)

    • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov
     • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov

     • 14. november bol deň, keď mali súčasní deviataci možnosť otestovať si svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka tak, ako ich to bude čakať na ostrom testovaní 1.4.2020. Využilo to 42 deviatakov a  aj 2 ôsmaci. Ako sa im darilo, to sa dozvedia 17.decembra a ich podrobné výsledky prídu do školy 20.januára. Administrátori boli Mgr. Jurecová, Mgr. Sklenková a PaedDr. Sklenárová.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Dňa 29.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Táto súťaž opakovane potvrdila veľmi slušné vedomosti žiakov našich 9. ročníkov v tomto, nie ľahkom cudzom jazyku. Počas jednotlivých disciplín si preverili svoje jazykové kompetencie. 3. miesto obsadil Andreas Švec (9.C) , druhé miesto patrí Michalovi Šafaříkovi (9.C) a prvé miesto s postupom do okresného kola súťaže obsadila Timea Kelovská (9.C). Všetkým zúčastneným ďakujeme za podaný výkon a víťazke budeme držať palce v okresnom kole súťaže. (Mgr. M.Majzlíková, Mgr. Z. Mikšovská)

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Je to celoslovenská vedomostná súťaž. Jej názov netreba brať doslovne. Nie je určená iba expertom či geniálnym žiakom, ale všetkým tým, ktorí majú radi výzvy, radi súťažia a chcú ukázať svojmu okoliu, že sú v niečom dobrí. Tento rok sa súťaž konala 28. 11. 2019 a zapojilo sa do nej aj 20 žiakov našej školy. V decembri sa dozvieme, ako sa im darilo. Veríme, že budú úspešní. (Mgr. Vladimíra Sklenková) 

     • Kde by sme boli bez vynálezov

     • Žijeme vo svete, ktorý sa technologicky vyvíja tak rýchlo, že niektoré vynálezy sa ani „neohrejú“ a už sú preč. Preto žiaci 6.B triedy na hodinách Techniky pripravili veľmi pekné projekty o vynálezoch a vynálezcoch, ktoré potom prezentovali pred triedou. Vďaka nim sa žiaci dozvedeli, ako vznikol suchý zips, kto vynašiel žiarovku, kto padák, kto vytvoril prvý parný stroj, kto mikrovlnku či chladničku. Niektorí žiaci sa zamerali na vznik dopravných prostriedkov - bicykel a automobil. K zaujímavým patrili aj projekty - ako vznikol nanuk či cukrová vata. Možno aj medzi týmito šikovnými žiakmi 6.B triedy bude raz nejaký vynálezca, ktorého vynález sa bude používať dlhú dobu. (Mgr. Koropecká)

     • Návšteva Bilingválneho gymnázia v Poprade

     • Dôležitý fenomén súčasnej modernej doby je ovládanie minimálne dvoch cudzích jazykov, a to na veľmi slušnej úrovni. To nám potvrdila dnešná návšteva Bilingválneho gymnázia Dominika Tatárku v Poprade. Deň otvorených dverí na tejto škole nám v skratke priblížilo filozofiu ich vzdelávania. Poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie v nemčine vyučované predovšetkým nemeckými učiteľmi, dať priestor aj vyučovaniu anglického jazyka – ako druhého cudzieho jazyka na úrovni bežného slovenského gymnázia- a samozrejme nezabudnúť na rodnú slovenčinu. Všetky tieto fakty sme si overili praktickými ukážkami vyučovacích hodín kreatívnej fyziky, krásnej matematiky, dojmami študentov z literárnej exkurzie po stopách  slovenských spisovateľov, či ich  zážitkami z osobnej návštevy Osláv 30. výročia pádu berlínskeho múru priamo v Berlíne. Záver exkurzie bol venovaný športu, konkrétne plávaniu, ktoré obsolvujú študenti priamo v škole.  A čo na záver? Dnešnou exkurziou sme chceli ukázať našim žiakom, aké dôležité, aj keď vôbec nie ľahké, je učenie sa cudzích jazykov.

      (Mgr. M, Majzlíková, Mgr. D. Puškárová)

    • Siedmaci na exkurzii z techniky
     • Siedmaci na exkurzii z techniky

     • Ako sa spracováva drevo, reže guľatina, pília a sušia dosky, a koľko vody sa odparí z 1 m surového dreva, to sme sa dozvedeli na exkurzii v Kráľovej Lehote  v "Píle na Šmýkanci". Videli sme ako sa vyrába vonkajší aj vnútorný drevený obklad a diely na montované drevodomy. Druhá časť exkurzie bola v "Drevone" v Malužinej, kde spracúvajú piliny na drevotriesky a z toho vyrábajú rôzny nábytok. Zaujímavé bolo vidieť prácu na CNC strojoch, ktoré nahrádzajú ťažkú prácu človeka stlačením niekoľkých tlačidiel. /Mgr.Koropecká, Mgr. Duda, PaedDr.  Sklenárová/

    • Olympiáda v anglickom jazyku 1B,1C
     • Olympiáda v anglickom jazyku 1B,1C

     • Dňa 21.11.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B. Osemnásť  „olympionikov“ si preverilo svoje vedomosti a zručnosti v posluchu, čítaní s porozumením, gramatike a 2 ústnych častiach – rolovej hre a obrázkovom príbehu. Stupne víťazov obsadili:

      1. Peter Olexa – 9.A

      2. Nina Alexandra Homolová 9.C

      3. Timea Kelovská 9.C 

      V kategórii 1C súťažili 2 dievčatá a umiestnenie bolo nasledovné:

      1. Freya Ingunn Brown 6.B

      2. Marianna Christina Niciou 6.A

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme, Peťovi Olexovi a Freyi I. Brown držíme palce v reprezentácii našej školy v okresnom a krajskom kole. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková)

     • Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 1/A

     • V piatok 22. 11. 2019 sa konala olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 1/A. Žiaci 6. a 7. ročníka mali možnosť otestovať a overiť si svoje jazykové znalosti a zručnosti.  Aj tento školský rok žiaci ukázali, že ich angličtina naozaj baví, pretože sa do súťaže zapojilo veľa žiakov a  12 najlepších, ktorí boli úspešní  a získali najvyšší počet bodov v  písomnej časti (posluch, gramatický test a čítanie s porozumením) si otestovali aj svoj ústny prejav v ďalších dvoch súťažných úlohách: obrázkový príbeh a rolová hra. Na 3. mieste sa umiestnil Viktor Húšťava zo 7. A, 2. miesto patrilo Beatke Hanusovej zo 6. A a 1. miesto získala Danielka Pivková zo 6. A., ktorej budeme držať palce v okresnom kole. Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.  (Mgr. Janka Záhradníková, Mgr. Terézia Lazárová)

    • Beseda so včelárom
     • Beseda so včelárom

     • V 6. ročníku sa žiaci učia o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú v okolí ľudských sídel. K nim patrí aj najusilovnejší hmyz – včely. Preto sme sa rozhodli pozvať na besedu včelára p. Ing. Hančinu. Na začiatku žiakom premietol krátky film zo života včiel. Počas besedy sa žiaci dozvedeli veľa informácií, o tom ako sa včielky vyvíjajú, aký význam majú v prírode, o úlohe jednotlivých členov spoločenstva - o matke, robotniciach i trúdoch. Včelár použil množstvo pomôcok, ktoré sa  bežne používajú pri práci so včelami. Naši žiaci si mohli vyskúšať aj ochranné pomôcky a to včeársku kuklu, rukavice i kombinézu.

      Beseda bola pre žiakov veľmi zaujímavá a poučná. Ďakujeme p. Ing. Hančinovi a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. (Mgr. Čupková, Mgr. Koropecká)

    • Nácvičné e-testovanie piatakov
     • Nácvičné e-testovanie piatakov

     • Aké bude celonárodné testovanie piatakov 20.11.2019? Túto otázku sa nám pokúsili zodpovedať pracovníci z Národného ústavu certifikovaných meraní a vzdelávania, ktorí pripravili nácvičnétestovanie pre školy, ktoré sú zapojené do projektu E-test, aby odbúrali stres spojený s „ostrým testovaním“. Dňa 7.11. absolvovali všetci naši piataci test z matematiky a slovenského jazyka. Oba testy trvali spolu 120 minút a texty úloh boli dosť dlhé, čo bolo na sústredenie veľmi náročné. Výsledky sú z matematiky 65 % a zo slovenského jazyka 52,3 %. Dúfame, že sa im bude dariť tak dobre, ak nie lepšie aj o 2 týždne. Administrátor bola Mr. Zuzana Jurecová, IT administrátori Mgr. Kacian a Mgr. Duda a koordinátor PaedDr. Sklenárová.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • V školskom klube detí sme 7. október venovali našim prvákom, v imatrikulačnom programe, kde opäť žiakov 1. ročníkov prijímame do našej školy.  Predstavili sa nám žiaci z 1.A, 1.B a 1.C triedy, zaspievali nám a zarecitovali a dokonca dievčatá z 1.A zatancovali vlastný tanček. Nálada bola výborná, každý z prvákov dostal malý darček a samozrejme to najdôležitejšie - Imatrikulačný list. Chceme sa  poďakovať dievčatám z 5.A triedy za krásne pripravený program, v ktorom sa nám predstavili a tiež ďakujeme za spoluprácu p. riaditeľovi našj školy a p. uč. Dedinovi. Takže na záver ešte raz: "Vitajte, naši prváci!" (Mgr. Böhmerová)

       

    • Spoznávame rastliny
     • Spoznávame rastliny

     • Známy rímsky filozof Seneca povedal: „Non scholae sed vitae discimus – Neučíme sa pre školu, ale pre život.“ Medzi vhodné typy vzdelávania patrí aj projektové vyučovanie, ktoré umožňuje žiakom objavovať nové, zaujímavé spojitosti prírodovedných predmetov s praktickým životom a vedie ich k samostatnému, aktívnemu prístupu k učeniu. Žiaci 6.B  a 6.C triedy si pripravili projekty o rastlinách, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Cieľom bolo oboznámiť sa s bežnými liečivými a jedovatými rastlinami rastúcimi na Slovensku. Je prospešné, aby žiaci vedeli tieto rastliny v prírode spoznať, ale aj správne využívať ich liečivý potenciál. Niektorí žiaci doniesli aj usušené bylinky, čaje, olejčeky, vonné soli, mydielka a ďalšie produkty, ktoré sa z liečivých rastlín vyrábajú. Ďakujem za obohatenie vyučovacieho procesu a prajem veľa chuti a radosti do ďalšieho objavovania. (Mgr. I. Čupková)

    • Náboj Junior
     • Náboj Junior

     • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Trvá 120 minút, počas ktorých sa žiaci snažia vyriešiť čo najviac úloh. Na začiatku súťaže každý tím dostane zadania šiestich úloh, ktoré postupne rieši. Po každom správnom výsledku dostáva dalšiu úlohu. Vyhráva tím s najväčším počtom vyriešených úloh. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej spolupráci. Príklady sú netradičné, pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku. V okrese Lipt. Mikuláš sa táto súťaž koná už tradične v Gymnáziu M. M. Hodžu.  22. 11. 2019 tu súťažilo 22 tímov. Boli medzi nimi aj žiaci našej školy a darilo sa im. Timea Kelovská, Dávid Vodrážka, Samuel Slosiar a Andreas Švec (žiaci 9.C triedy) obsadili 4. miesto. Nikol Chovanová, Eva Mária Porubiaková, Pavol Kočí a Peter Olexa (žiaci 9.A triedy) obsadili 9. miesto. Zo súťaže odchádzali spokojní a s pocitom príjemne prežitého piatkového predpoludnia. (Mgr. Vladimíra Sklenková)

    • Exkurzia Semenoles - Lesná pedagogika 5.B
     • Exkurzia Semenoles - Lesná pedagogika 5.B

     • Každoročne organizuje Mgr. Koropecká v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi techniky a biológie exkurzie so žiakmi do Semenolesu Lipt. Hrádok. Tak to bolo i vo štvrtok 21.11. Piatakom pracovníčky závodu prezentovali zaujímavosti o   lesnom biotope, porovnávali jednotlivé dreviny a živočíchy. Učili deti o ochrane, sadení stromčekov a spracovávaní semien jednotlivých drevín. Tie si potom každý žiak sám nalepil na pripravené kartičky, ktoré si mohol zobrať domov. Na záver sa deti  hrali hru - súťaž, kde preukázali dobré vedomosti o lese, živočíchoch a rastlinách. Odniesli si drobné darčeky a dobrý pocit z  netradičnej hodiny. /Mgr. Koropecká, PaedDr.  Sklenárová/

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie