• Okresná súťaž Šaliansky Maťko
     • Okresná súťaž Šaliansky Maťko

     • V Liptovskom Mikuláši, ako už býva  každoročným zvykom, sa dňa 12.12.2018  konalo  okresné  kolo  v recitácii povestí, kde našu školu  úspešne reprezentovala Terka Strapoňová zo 6.B. a svojím prvým miestom postúpila na krajské kolo. Vo veľkej konkurencii mladších recitátorov nás krásne zastúpila Dianka Ondrejková  zo 4.A, ktorá aj napriek nepostúpeniu na kraj opäť dokázala, že máme  byť  na  koho  hrdí!                                                       Mgr. Remeňová

    • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži
     • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži

     • "Hovorme o jedle" - v tejto tejto celoslovenskej súťaži o zdravom životnom štýle, ktorého súčasťou je bezpochyby aj správne stravovanie sa žiakov, získala naša škola 3. miesto. Naše súťažné príspevky tvorili projekty z biológie, eseje z literatúry a výtvarné práce na zvolenú tému. Súťaž realizovali: Mgr. J. Koropecká, Mgr. D. Puškárová a Mgr. H. Hertseh.

    • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi
     • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi

     • Pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov, výborný punč, nádherné výrobky detí, rodičov či starých rodičov, predvianočná nálada a príjemná atmosféra. V školskej jedálni sa dňa 12. decembra konali Vianočné tvorivé dielne pre žiakov a rodičov 5. a 6. ročníka. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a prispeli akokoľvek k tomu, že sme spoločne na pôde našej školy strávili veľmi príjemné popoludnie. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí pripravili pre žiakov zaujímavé tvorivé aktivity. (ZRŠ)

    • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
     • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE

     • Naša škola získala finančný grant vo výške 1000 € od Nadácie Orange cez vzdelávací projekt „e-Školy pre budúcnosť.“

      Na hodinách informatiky sa snažíme využívať inovatívne metódy a formy edukácie. Systematicky u žiakov zvyšujeme ich digitálne kompetencie - cez rôzne vzdelávacie aktivity a projekty. Dlhodobo sa v našej škole venujeme cez záujmovú činnosť robotike (krúžok ROBOLAB). Práve tu vznikla myšlienka, aby sa robotika a programovanie dostali aj do učebných osnov.

      Aktuálnym trendom u žiakov je používanie tabletov, smartfónov a rôznych aplikácií. Samotní žiaci veľmi radi programujú, v kooperácii hľadajú riešenia a nové zistenia prezentujú pred svojimi spolužiakmi. A práve takéto rovesnícke vzdelávanie prepojené s praxou je u žiakov veľmi obľúbené. V našej škole sa snažíme poskytnúť každému žiakovi maximálny priestor na jeho sebarealizáciu a aj preto začíname s programovaním OZOBOTOV - miniatúrnych interaktívnych robotov, ktoré podporujú kreativitu a logické myslenie žiakov. Priemer Ozobota je 1 palec (2,54 cm). Zároveň je to skvelá didaktická pomôcka - pri ktorej sa žiaci hravou (zábavnou) formou učia programovaniu a robotike. Na programovanie sa využíva intuitívny program OzoBlockly a prácu s ním zvládnu hravo aj piataci.

      Cieľom projektu je naučiť žiakov základy robotiky, zvýšiť ich digitálne kompetencie cez kooperatívne a rovesnícke vzdelávanie. Výstupom bude robotické divadelné predstavenie OZOBOTOV - rozprávka Perníková chalúpka a súťaž v prekonávaní prekážok (Bludisko) pred žiakmi školy - koncom šk. roka.

      Autorom grantového projektu je ZRŠ, Mgr. K. Rácz. Realizovať na vyučovaní ho budú vyučujúci informatiky v 5. ročníku.

    • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede
     • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede

     • Dňa 12. decembra 2018 žiaci 9. B triedy prezentovali počas otvorenej hodiny anglického jazyka
      mladším spolužiakom vlastné práce - projekty, v ktorých voľne spracovali témy, ktoré ich zaujímajú a
      sú im obsahom blízke. Pri tvorbe projektov využívali rôzne zdroje informácií, rozmanitú slovnú zásobu
      ako aj pestré štylistické konštrukcie. Súčasťou prezentácie bol tvorivý dialóg medzi prezentujúcimi a
      ostatnými spolužiakmi, čím vytvárali priestor na trénovanie živej komunikácie. / Mgr. T. Lazárová/

    • Návšteva NRSR
     • Návšteva NRSR

     • 10.12 sme s deviatakmi v rámci učiva občianskej náuky a etiky  navštívili Národnú radu SR. Vážnosť tohto objektu sme pocítili hneď pri vstupe, keď sme prešli prísnou, takmer letiskovou, kontrolou. Odborný výklad o poslaní a kompetenciách NR sme sa dozvedeli od sprievodkyne, ktorá nás postupne previedla jednotlivými sprístupnenými miestami. A tak sme sa ocitli pred štátnymi symbolmi, videli sme, kde pracujú poslanci, sedeli sme na miestach novinárov. Prehliadka nádvoria Bratislavského hradu nasledovala hneď potom, ako sme opustili Parlament. Uličkami Starého mesta Bratislavy sme sa dostali na vianočné trhy, čo umocnilo v nás atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Z takmer slnečnej Bratislavy sme sa večer pri návrate ocitli doma na zasneženom Liptove. ( Mgr. D Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

    • Návšteva predškolákov
     • Návšteva predškolákov

     • V pondelok 10.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Hradná. Privítali ich pani učiteľky budúcich prvákov, rozdelili si ich na 2 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ vianočná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala.“ Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej zimnej rozprávočke si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, zaspievali si pesničky o zime a vianočné koledy. Na záver ich čakala sladká odmena a medaila, ktorú si pre nich pripravili budúce p. učiteľky. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

    • 3.A na hodine ANJ u deviatakov
     • 3.A na hodine ANJ u deviatakov

     • Dňa 5. 12. 2018 žiaci 3.A triedy mali možnosť zúčastniť sa na prezentácii projektov, ktorých autormi boli žiaci 9.B triedy. Cieľom bolo ukázať mladším spolužiakom, ako sa môžu v anglickom jazyku postupne zdokonaľovať. Tretiakom prajeme veľa trpezlivosti a úspechov v ich napredovaní. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. J. Miklošková)

    • Technická olympiáda - regionálne kolo
     • Technická olympiáda - regionálne kolo

     • Ako sú naši žiaci technicky zdatní, to sme sa presvedčili 29.11. v regionálnom kole Technickej olympiády v Ružomberku. V kategórii 5.-7.roč. sa umestnila naša žiačka Lea Lipovská zo 6.A triedy na 4 mieste. Len o pár bodov jej ušlo pódiové umiestnenie. V kategórii 8.-9.roč. súťažili dvojice, naši deviataci Matúš Rigg a Andrej Knapčok skončili na 9.mieste. Spolu súťažilo 36 žiakov z teórie a zhotovenia výrobku. Sme radi, že úspešne reprezentovali našu školu./Mgr. Michal Duda, PaedDr. Gabriela Sklenárová/

    • Mikulášku, dobrý strýčku,...
     • Mikulášku, dobrý strýčku,...

     • Každý rok je mesiac december výnimočným pre každé dieťa. Nielen, že je adventný čas, ale prichádza Mikuláš, ktorý ani tento rok nezabudol na našu školu. Ku nám zavítal vo štvrtok 6. decembra spolu so svojimi anjelmi. Žiaci 1. – 4. ročníka ho privítali krásne pripraveným programom, za čo ich Mikuláš odmenil sladkým prekvapením. Nechýbal ani „neposlušný čertisko“, ktorý nahnal niektorým deťom poriadny strach. Nakoniec však z našej školy musel odísť naprázdno. (Mgr. A. Klaučová)

       

    • "O Vianociach v každom z nás" 3.A
     • "O Vianociach v každom z nás" 3.A

     • Vianoce sú za dverami, preto sme si chceli atmosféru vianočných sviatkov priblížiť a navštívili sme podujatie v Národopisnom múzeu. Rozprávali sme sa o uchovávaní vianočných tradícií a zvykov nielen nás, ale aj našich predkov. Z múzea sme odchádzali so sladkou vianočnou oblátkou. Mgr. J. Miklošková

    • G-robot 3. miesto
     • G-robot 3. miesto

     • Celoslovenská robotická súťaž pre žiakov základných škôl G-robot sa opäť konala 29. novembra 2018 na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Súťažilo sa v kategóriách: "Vlastný model" a "Katakomby - Diamantová baňa". Naši žiaci Šimon Schon, Timotej Karabín a Matúš Pelach súťažili v kategórii "Katakomby" a získali 3.miesto (Bronz). Žiakov pripravoval Mgr. Marek Kacian. Srdečne blahoželáme a o 2 týždne pokračujeme ďalšou robotickou súťažou First Lego League na regionálnom kole v Žiline. (M. Žiška) fotky tu

    • Školské kolo geografickej olympiády
     • Školské kolo geografickej olympiády

     • V piatok 30.11.2018 si 66 žiakov našej školy otestovalo svoje vedomosti a zručnosti  z geografie. Olympiáda pozostávala z troch časti: teoretická, praktická a región Liptov. Pre piatakov to bola premiérová olympiáda, pri ktorej sa poriadne zapotili, ale aj napriek tomu všetci boli úspešní riešitelia. Každý súťažiaci si našiel to svoje , čo mu najviac sadlo. Celkovo možno hodnotiť olympiádu ako úspešnú. Z celkového počtu súťažiacich len 7 žiakov bolo neúspešných. Najlepšie výsledky dosiahli:

      5. ročník: 1. Jaroslav Blaščík      2.Sofia Šafaříková      3. Martina Radičová

      6. ročník: 1. Samko Kokavec      2. Andrej Fedurco       3. Natália Jurčová

      7. ročník  1. Aurel Dúbravec       2.Barbora Halušková  3. Matej Fašanok

      8. ročník  1. Peter Šiška               2. Ester Šubová           3. Michal Šafařík

      9. ročník  1. Ján Palider               2. Lucia Dúbravcová   3. Adam Šuňavec

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim do OK GO držíme prsty. / Mgr. Terézia Dedinová, Mgr. Peter Dedina /

       

       

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • 29.11.2018 sa aj v našej škole uskutočnil 12.ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show. O titul Experta a Top Experta zabojovalo 21 žiakov druhého stupňa. Piataci a šiestaci si svoje vedomosti overili z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Siedmaci, ôsmaci a deviataci tiež odpovedali na otázky z dvoch tém, no oni si ich vybrali dobrovoľne z ponuky šiestich tém: Svetobežník, Góly, body, sekundy, Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy, Tajomstvá prírody, Do you speak english. Na vypracovanie dvoch testov mali 60 minút. Táto súťaž dáva žiakom priestor na osobný rozvoj, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia. / Mgr. V. Sklenková, Mgr. Z. Jurecová /

     • Okresná súťaž Šaliansky Maťko
      • Okresná súťaž Šaliansky Maťko

       V Liptovskom Mikuláši, ako už býva  každoročným zvykom, sa dňa 12.12.2018  konalo  okresné  kolo  v recitácii povestí, kde našu školu  úspešne reprezentovala Terka Strapoňová zo 6.B. a svojím prvým miestom postúpila na krajské kolo. Vo veľkej konkurencii mladších recitátorov nás krásne zastúpila Dianka Ondrejková  zo 4.A, ktorá aj napriek nepostúpeniu na kraj opäť dokázala, že máme  byť  na  koho  hrdí!                                                       Mgr. Remeňová

     • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži
      • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži

       "Hovorme o jedle" - v tejto tejto celoslovenskej súťaži o zdravom životnom štýle, ktorého súčasťou je bezpochyby aj správne stravovanie sa žiakov, získala naša škola 3. miesto. Naše súťažné príspevky tvorili projekty z biológie, eseje z literatúry a výtvarné práce na zvolenú tému. Súťaž realizovali: Mgr. J. Koropecká, Mgr. D. Puškárová a Mgr. H. Hertseh.

     • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi
      • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi

       Pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov, výborný punč, nádherné výrobky detí, rodičov či starých rodičov, predvianočná nálada a príjemná atmosféra. V školskej jedálni sa dňa 12. decembra konali Vianočné tvorivé dielne pre žiakov a rodičov 5. a 6. ročníka. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a prispeli akokoľvek k tomu, že sme spoločne na pôde našej školy strávili veľmi príjemné popoludnie. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí pripravili pre žiakov zaujímavé tvorivé aktivity. (ZRŠ)

     • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
      • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE

       Naša škola získala finančný grant vo výške 1000 € od Nadácie Orange cez vzdelávací projekt „e-Školy pre budúcnosť.“

       Na hodinách informatiky sa snažíme využívať inovatívne metódy a formy edukácie. Systematicky u žiakov zvyšujeme ich digitálne kompetencie - cez rôzne vzdelávacie aktivity a projekty. Dlhodobo sa v našej škole venujeme cez záujmovú činnosť robotike (krúžok ROBOLAB). Práve tu vznikla myšlienka, aby sa robotika a programovanie dostali aj do učebných osnov.

       Aktuálnym trendom u žiakov je používanie tabletov, smartfónov a rôznych aplikácií. Samotní žiaci veľmi radi programujú, v kooperácii hľadajú riešenia a nové zistenia prezentujú pred svojimi spolužiakmi. A práve takéto rovesnícke vzdelávanie prepojené s praxou je u žiakov veľmi obľúbené. V našej škole sa snažíme poskytnúť každému žiakovi maximálny priestor na jeho sebarealizáciu a aj preto začíname s programovaním OZOBOTOV - miniatúrnych interaktívnych robotov, ktoré podporujú kreativitu a logické myslenie žiakov. Priemer Ozobota je 1 palec (2,54 cm). Zároveň je to skvelá didaktická pomôcka - pri ktorej sa žiaci hravou (zábavnou) formou učia programovaniu a robotike. Na programovanie sa využíva intuitívny program OzoBlockly a prácu s ním zvládnu hravo aj piataci.

       Cieľom projektu je naučiť žiakov základy robotiky, zvýšiť ich digitálne kompetencie cez kooperatívne a rovesnícke vzdelávanie. Výstupom bude robotické divadelné predstavenie OZOBOTOV - rozprávka Perníková chalúpka a súťaž v prekonávaní prekážok (Bludisko) pred žiakmi školy - koncom šk. roka.

       Autorom grantového projektu je ZRŠ, Mgr. K. Rácz. Realizovať na vyučovaní ho budú vyučujúci informatiky v 5. ročníku.

     • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede
      • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede

       Dňa 12. decembra 2018 žiaci 9. B triedy prezentovali počas otvorenej hodiny anglického jazyka
       mladším spolužiakom vlastné práce - projekty, v ktorých voľne spracovali témy, ktoré ich zaujímajú a
       sú im obsahom blízke. Pri tvorbe projektov využívali rôzne zdroje informácií, rozmanitú slovnú zásobu
       ako aj pestré štylistické konštrukcie. Súčasťou prezentácie bol tvorivý dialóg medzi prezentujúcimi a
       ostatnými spolužiakmi, čím vytvárali priestor na trénovanie živej komunikácie. / Mgr. T. Lazárová/

     • Návšteva NRSR
      • Návšteva NRSR

       10.12 sme s deviatakmi v rámci učiva občianskej náuky a etiky  navštívili Národnú radu SR. Vážnosť tohto objektu sme pocítili hneď pri vstupe, keď sme prešli prísnou, takmer letiskovou, kontrolou. Odborný výklad o poslaní a kompetenciách NR sme sa dozvedeli od sprievodkyne, ktorá nás postupne previedla jednotlivými sprístupnenými miestami. A tak sme sa ocitli pred štátnymi symbolmi, videli sme, kde pracujú poslanci, sedeli sme na miestach novinárov. Prehliadka nádvoria Bratislavského hradu nasledovala hneď potom, ako sme opustili Parlament. Uličkami Starého mesta Bratislavy sme sa dostali na vianočné trhy, čo umocnilo v nás atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Z takmer slnečnej Bratislavy sme sa večer pri návrate ocitli doma na zasneženom Liptove. ( Mgr. D Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie