• Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • 29. 11. sa 35 detí 2. - 4. ročníka pokúsilo získať titul Všetkovedko vo vedomostnej súťaži z rôznych oblastí . 

     • OSJ - okresné kolo

     • Timejke Kelovskej z 8.C sa dnes, 28.novembra 2018, podarilo obsadiť krásne 2. miesto v okresnom kole vedomostnej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v Liptovskom Mikuláši. V Centre voľného času sa tam zišli víťazi školských kôl z celého liptovskomikulášskeho okresu. Súťažili v troch kolách - vedomosti zo slovenčiny zúročili v teste, originalitu a schopnosť narábať s písaným slovom preukázali v transformácii daného textu na iný žáner a napokon v ústnej časti nám predviedli svoje rétorické schopnosti. Po sčítaní všetkých zložiek odborná porota udelila tri miesta úspešným riešiteľom spomedzi všetkých ôsmakov a deviatakov. Timejke srdečne blahoželáme a v ďalšom štúdiu želáme veľa úspechov. (PaedDr. J.Oravcoová)

    • Exkurzia v Sieni elektrických výbojov v STM v Košiciach
     • Exkurzia v Sieni elektrických výbojov v STM v Košiciach

     • Aby sa učivo fyziky stalo pre žiakov zaujímavejším, využili sme ponuku Slovenského technického múzea v Košiciach na  exkurziu do Siene elektrických výbojov. 27.11. sme spolu so 44 deviatakmi absolvovali tri časti - najskôr to bolo Vedecko-technické centrum, kde si každý samostatne mohol vyskúšať rôzne technické zaujímavosti. Potom nasledovala exkurzia v bani a prednáška o výrobe a spracovaní železa v minulosti v hámroch. Krásne boli železné dvere a zvony odliate majstrami zvonármi. Nakoniec prišli očakávané pokusy s elektrickými výbojmi, kde tí najsmelší žiaci, držiac sa sklenenej gule,  rozsvietili žiarivky. Videli sme Teslove vynálezy, Farradayovu klietku a nakoniec sme sa cez krásne historické námestie presnuli do OC a potom vlakom domov. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Kacian, Mgr. Duda/

    • Návšteva nemeckého gymnázia
     • Návšteva nemeckého gymnázia

     • Žiaci našej školy boli opäť raz v kontakte s nemčinou, a to počas návštevy  Bilingválneho gymnázia Domika Tatarku v Poprade. V rámci dňa otvorených dverí nás vedenie školy informovalo o možnostiach štúdia na tomto, na Slovensku jedinom štátnom nemeckom gymnáziu. A potom to začalo... Zažili sme názornú hodinu matematiky s nemeckým lektorom, hodinu literatúry, kde nám študenti divadelným stvárnením priblížili významných slovenských dejateľov, aj fyziku s praktickými ukážkami, videli sme film v nemčine natočený študentami gymnázia podľa literárnej predlohy, dozvedeli sme sa o   projektových aktivitách školy spojených s výmennými pobytmi študentov v nemecky hovoriacich krajinách, boli sme aj na hodine dejepisu v nemčine, ktorá bola zameraná na zaujímavé bitky 1. sv. vojny. Veríme, že toto, organizačne aj obsahovo veľmi dobre zvládnuté podujatie, bude pre našich žiakov motiváciou zdokonaľovať sa v nemeckom jazyku(Mgr. Mariana Majzlíkova, Mgr. Drahoslava Puškárová)

    • Šaliansky Maťko na prvom stupni ZŠ
     • Šaliansky Maťko na prvom stupni ZŠ

     • Dňa 28.11. 2018 sa na 1.stupni uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnilo 19 detí. Žiaci si pripravili ukážky povestí. Texty boli boli dobre zvládnuté.

      Umiestnenie:

      1. Kategória 

                             2. miesto - Lea Perončíková 2.A, Dominika Králiková 3.B

                             3. miesto - Laura Gajdošová 2.B, Julka Hajduchová 3.A

       

      2. Kategória

                            1. miesto - Dianka Ondrejková 4.A

                            2. miesto - Samko Kokavec 4.A

                            3. miesto - Soňa Lišuchová 4.A

      Víťazom gratulujeme! Dianka Ondrejková  nás bude reprezentovať na obvodnom kole v Lipt. Mikluláši.

       

                       

    • MATEMATICKÝ NÁBOJ JUNIOR
     • MATEMATICKÝ NÁBOJ JUNIOR

     • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši dňa 23.11.2018 zorganizovalo už 3.ročník  matematickej súťaže MÁBOJ JUNIOR. Je o medzinárodná  súťaž, ktorej sa tohto roku zúčastnilo 500 slovenských študentov v 24 mestách Slovenska. Záštitu nad ňou má  združenie TROJSTEN spolu s MFF UK v Bratislave.   Z našej školy súťažili 2 tímy v zložení: A - tím   Brantišek Batory - 9.A, Lucia Dúbravcová - 9.B, Peter Jurík - 9.A a Emma Majerčáková - 9.B, B - tím: Lucia Čisárová - 9.A, Zuzana Drobúlová - 9.A, Radana Ivanová - 9.A a Kristína Krčuľová - 9.A. V konkurencii 20 tímov zo základných a stredných škôl z okresov Lipt. Mikuláš a Ružomberok sa náš A - tím umiestnil na krásnom 3.mieste a B - tím na 16.mieste. Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Dňa 23. 11. 2018 si tí najlepší nemčinári našej školy opäť raz zasúťažili. V piatich disciplínach si tak mali možnosť overiť svoje jazykové zručnosti a to v dvoch kategóriách. Kategória 1B bola určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Víťazkou tejto katogórie sa stala Ester Šubová, žiačka 8.A triedy. Ester spolu s Erikou Kocmanovou, žiačkou 9. B triedy, budú reprezentovať našu školu v okresnom kole súťaže. V kategórii 1C (žiaci, ktorí dlhodobejšie žili v nemecky hovoriacej krajine), sa víťazom stal Peter Šiška, žiak 8. A triedy. Ten bude našu školu reprezentovať v krajskom kole olympiády. Sme veľmi radi, že  z roka na rok stúpa záujem žiakov zasúťažiť si v tomto, aj keď nie práve ľahkom cudzom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prípravu na olympiádu a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole. (Mgr. M. Majzlíková, Mgr. Z. Lesáková)

    • Stanišovská jaskyňa
     • Stanišovská jaskyňa

     • Jedinou sprístupnenou jaskyňou počas celého roka je Stanišovská jaskyňa. Tá bola jedným z cieľov našej geograficko – dejepisnej exkurzie. Dokonalý zážitok zažili naši piataci pri objavovaní čarovného podzemia tejto jaskyne. Čelová lampa nám pomohla pri pozorovaní tvarov jaskyne, ktoré vymodelovala voda. Jaskyňa je dlhá 871 m, ale sprístupnených je len 410 m. V podzemí Pod Vežami žiaci získali poznatky o práci baníkov pri ťažbe zlata, vyskúšali si prácu kováčov a nakoniec si vyrazili zlatú mincu pre triedu. Skupinka piatakov ochutnala minerálnu vodu, vyskúšala teplotu vody v Kadi a nakoniec vystúpila na rozhľadňu, z ktorej mohli pozorovať panorámu nášho krásneho Liptova.    /Mgr. P. Dedina, Mgr. T. Dedinová, Mgr. I. Juhová /

    • Projekt Naše mesto - kvíz 2.A a 2.B
     • Projekt Naše mesto - kvíz 2.A a 2.B

     • Žiaci 2.A a 2.B triedy prezentovali svoje poznatky  o Slovensku a o meste Liptovský Hrádok. Na projekte sme pracovali celý mesiac. Súčasťou projektu boli vychádzky po meste,  po okolí mesta  a výlet na Štrbské pleso. Naučili sme sa ulice, budovy, okolité dediny, pohoria, kopce, rieky, členitosť krajiny, faunu a flóru našich Tatier. Deti sa naučili kto je zakladateľom mesta, primátorom, prezidentom republiky, riaditeľom školy. Nevynechali sme ani štátne symboly. Všetky získané vedomosti sme si overili v kvíze. Deti preukázali bohaté vedomosti z prebratého učiva.                                          /Čierna, Paukovčeková/

    • súťaž v Bedmintone
     • súťaž v Bedmintone

     • Do galérie súťaž v Bedmintone boli pridané fotografie.

      V mesiaci november sme odohrali postupovú súťaž v Bedmintone chlapcov aj dievčat. Začali sme školským kolom, odkiaľ postúpili 3 najlepší žiaci z každej kategórie na Okresné kolo a roprezentovali našú školu. Dievčatám sa podarilo vyhrať OK a postúpiť na Krajské kolo do Dolného Kubína , kde obsadili 7.miesto. Chlapci po vyrovnaných zápasoch na OK, nakoniec skončili na 5.mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.  

    • Zo života včiel
     • Zo života včiel

     • "Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života." Mnohí už počuli tento slávny výrok Alberta Einsteina. Preto sme sa rozhodli pre žiakov 6. a 7. ročníka usporiadať stretnutie so včelárom  p. Ing. Hančinom.

      Včelár ich hravou formou zasvätil do práce so včielstvami.  Pútavo im porozprával o vývine včely, oboznámil ich s úlohou matky – kráľovnej, s úlohami robotníc a úlohou trúdov. Informoval žiakov o namáhavej práci pri celoročnej starostlivosti o úle, so spracovaním medu, výrobou rámikov. Priniesol so sebou aj pomôcky, ktoré používa pri práci a vysvetlil, na čo sa používajú a akým spôsobom. Ďakujeme p. Ing. Hančinovi za veľmi zaujímavú besedu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s pracovníkmi NAPANT-u. (Mgr. Koropecká)

    • Burza SŠ
     • Burza SŠ

     • Voľba školy a odboru štúdia je pre každého žiaka jedno z najťažších životných rozhodnutí. Sú ale žiaci, ktorí majú svoj život presne naplánovaný, ale veľmi veľa je takých, ktorí sa nevedia rozhodnúť. Naša škola sa snaží deviatakom poskytnúť maximum informácií. Jednou z hlavných akcií je aj Burza SŠ, ktorá sa konala v utorok 13.11. v DK v Liptovskom Mikuláši. Na nej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí nielen od študentov ale aj od výchovných poradcov Zozbierali náborový materiál, aby mali lepší prehľad pri výbere svojho budúceho povolania. Okrem burzy sme navštívili aj DOD na Hotelovej akadémii v Lipt. Mikuláši, kde na žiakov čakal veľmi pestrý a zaujímavý  program. Našu školu navštevujú aj VP či študenti SŠ so svojimi prezentáciami, ktorí informujú o možnosti štúdia na ich SŠ. Zároveň na stredných školách v mesiaci november a december prebiehajú aj Dni otvorených dverí. Dňa 4.12.2018 čaká žiakov Deň kariérového poradenstva, ktorí organizujeme v spolupráci CPPPaP.  Dňa 5.12.2018 pre žiakov deviateho ročníka a ich rodičov organizujeme stretnutie s výchovnými poradcami pod názvom Kompletný servis o prijímacom pokračovaní, na ktorý Vás srdečne pozývame. (Mgr. Koropecká)

    • Milionár
     • Milionár

     • Dňa 19.11. 2018 sa žiaci 9.A, 9.B a 9.M zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Milionár. Úžasné výkony podali študenti Konzervatória v Martine, ktorí svojim predstavením predviedli ako reality show negatívne vplýva na zmýšľanie mladých ľudí v súčasnosti. Divadelné predstavenie naštudované pod vedením herca - p. učiteľa Michala Tomásyho, naši žiaci ocenili silným  potleskom. Po skončení divadelného predstavenia sa žiaci stretli s budúcimi hercami a zvedavými otázkami, na ktoré hneď dostali odpoveď, sa dozvedeli mnoho zaujímavosti a možnosti štúdia na konzervatóriu. Možno pre niektorých našich žiakov to bola aj inšpirácia pri výbere strednej školy. / Mgr. Peter Dedina, Mgr. Terézia Dedinová, Mgr. Mariana Majzlíková /

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • V dňoch  15. 11. a 16. 11. 2018 si žiaci 6. až 9. ročníka overovali svoje jazykové zručnosti v školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Súťažili v týchto disciplínach: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, obrázkový príbeh a rolová hra. Umiestnenie žiakov v kategórii  1A  /6. -  7. ročník/ je nasledovné: 1. miesto: Viktor Húšťava - 6.A;  2. miesto: Milan Tabak - 7.B;  3. miesto: Dominik Dzuriak - 7.B. Umiestnenie žiakov v kategórii  1.B /8. -9. ročník/ je nasledovné : 1. miesto: Šimon Schön - 9.M;  2. miesto: Samuel Oravec - 9.B; 3. miesto: Matúš Rigg - 9.M a Nina Homolová - 8.C. Víťazi oboch kategórií postupujú do okresného kola, kde budú reprezentovať našu školu. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú prípravu a víťazom srdečne blahoželáme. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová, Mgr. Záhradníková)

    • Naše mesto - projekt
     • Naše mesto - projekt

     • Pekné jesenné počasie sme využili na spestrenie vyučovania a v rámci turistickej vychádzky sme spoznávali bližšie okolie nášho mesta. Nadobudnuté poznatky sme zúročili na viacerých vyučovacích hodinách. Svoju kreativitu sme využili aj na hodinách výtvarnej výchovy, kde sme spoločne vytvorili projekt o našom meste. (žiaci  2.C )

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • Komparo je nácvičné testovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky. Každoročne pre ôsmakov pridávajú aj otázky z iných predmetov. Tohto roku to bol dejepis a fyzika. Testy obsahovali aj otázky zo  všeobecných  študijných predpokladov. Celkove sa zúčastnilo z našej školy 18 ôsmakov a 40 deviatakov. KOMPARO pripravili administrátorky Mgr. Jurecová a Mgr. Sklenková. Koordinátorkou bola PaedDr. Sklenárová.

    • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA -školské kolo
     • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA -školské kolo

     • Každoročne žiaci našej  školy dosahujú úspechy v okresnom a krajskom kole technickej olympiády. Vlani sme robili výber podľa záujmu, tohto roku sme sa rozhodli otestovať celé triedy. Teoretickú časť písali žiaci 6.A, 6.B, 6.C, 8.C a 9.M triedy. Hodnotili sme  aj ich praktické zručnosti. V kategórii 6.-7. sa na 1. mieste umiestnila Lea Lipovská zo 6.A triedy, v kategórii 8.-9. sa na 1.mieste umiestnili spoločne Matúš Rigg a Andrej Knapčok z 9.M. Všetci traja  postupujú do okresného kola. Budeme im držať palce, aby sa im aj tam darilo. /Mgr. Michal Duda, PaedDr. Gabriela Sklenárová/

    • Povstalecká história Liptova
     • Povstalecká história Liptova

     • Súťaž o SNP pozostáva z dvoch častí - prezentácie o priebehu povstania v regióne Liptov a didaktického testu, ktorý riešia trojčlenné družstvá. Náš tím tento rok tvorili žiaci z 9.M triedy / Ján Palider, Kristína Gregorová a Martin Ondrla, ktorí v konečnom hodnotení škôl obsadili 4. miesto. Finálové (okresné) kolo sa už tradične konalo v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Žiakom 9. ročníka ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy a pekné umiestnenie. (Mgr. K. Rácz)

    • Stavby sveta u piatakov
     • Stavby sveta u piatakov

     • Na svete je množstvo krásnych stavieb. O tých najznámejších historických stavbách si žiaci z 5.A a 5.C pripravili zaujímavé projekty plné obrázkov a nevšedných informácií. Pracovali na nich na hodinách dejepisu v skupinách a potom odprezentovali pred spolužiakmi. Dozvedeli sme sa, napríklad, aký dlhý bol Veľký čínsky múr, prečo je Šikmá veža v Pise šikmá, na čo bolo postavené Koloseum v Ríme, ako sa stavali pyramídy v Egypte, že Socha Slobody pri New Yorku pochádza z Európy a že Eiffelovu vežu Parížania kedysi považovali za škaredú a dnes je najnavštevovanejšou pamiatkou sveta. Žiakom patrí veľká pochvala za prácu. (Mgr. Ivana Juhová)

    • Interkultúrny deň na vlastnej koži
     • Interkultúrny deň na vlastnej koži

     •  Stretnúť sa s cuzincami žijúcimi na Slovensku nie je v našom regióne jednoduché, a tak sme si do našej školy pozvali dvoch takýchto pánov, ktorí nám porozprávali svoje zaujímavé životné príbehy. Prečo sa rozhodli pre našu krajinu, čo tu robia, ako dlho sú v na Slovensku- to všetko bolo témou rozhovorov s rodeným Afgáncom a Keňanom. Nemenej zaujímavé bolo aj počúvať ich rozprávanie o krajinách, v ktorých vyrastali. A popri tom nás naučili variť perzskú špecialitu z cesta, plnenú mäsom alebo zeleninou. Do tohto projektu za zapojili žiaci 9.B a sami tak na vlastnej koži pocítili, že cudzinci, ktorí v našej krajine pracujú, študujú, žijú, môžu byť našimi priateľmi. ( Mgr. D. Puškárová)

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

      29. 11. sa 35 detí 2. - 4. ročníka pokúsilo získať titul Všetkovedko vo vedomostnej súťaži z rôznych oblastí . 

     • OSJ - okresné kolo

      Timejke Kelovskej z 8.C sa dnes, 28.novembra 2018, podarilo obsadiť krásne 2. miesto v okresnom kole vedomostnej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v Liptovskom Mikuláši. V Centre voľného času sa tam zišli víťazi školských kôl z celého liptovskomikulášskeho okresu. Súťažili v troch kolách - vedomosti zo slovenčiny zúročili v teste, originalitu a schopnosť narábať s písaným slovom preukázali v transformácii daného textu na iný žáner a napokon v ústnej časti nám predviedli svoje rétorické schopnosti. Po sčítaní všetkých zložiek odborná porota udelila tri miesta úspešným riešiteľom spomedzi všetkých ôsmakov a deviatakov. Timejke srdečne blahoželáme a v ďalšom štúdiu želáme veľa úspechov. (PaedDr. J.Oravcoová)

    • Exkurzia v Sieni elektrických výbojov v STM v Košiciach
     • Exkurzia v Sieni elektrických výbojov v STM v Košiciach

      Aby sa učivo fyziky stalo pre žiakov zaujímavejším, využili sme ponuku Slovenského technického múzea v Košiciach na  exkurziu do Siene elektrických výbojov. 27.11. sme spolu so 44 deviatakmi absolvovali tri časti - najskôr to bolo Vedecko-technické centrum, kde si každý samostatne mohol vyskúšať rôzne technické zaujímavosti. Potom nasledovala exkurzia v bani a prednáška o výrobe a spracovaní železa v minulosti v hámroch. Krásne boli železné dvere a zvony odliate majstrami zvonármi. Nakoniec prišli očakávané pokusy s elektrickými výbojmi, kde tí najsmelší žiaci, držiac sa sklenenej gule,  rozsvietili žiarivky. Videli sme Teslove vynálezy, Farradayovu klietku a nakoniec sme sa cez krásne historické námestie presnuli do OC a potom vlakom domov. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Kacian, Mgr. Duda/

    • Návšteva nemeckého gymnázia
     • Návšteva nemeckého gymnázia

      Žiaci našej školy boli opäť raz v kontakte s nemčinou, a to počas návštevy  Bilingválneho gymnázia Domika Tatarku v Poprade. V rámci dňa otvorených dverí nás vedenie školy informovalo o možnostiach štúdia na tomto, na Slovensku jedinom štátnom nemeckom gymnáziu. A potom to začalo... Zažili sme názornú hodinu matematiky s nemeckým lektorom, hodinu literatúry, kde nám študenti divadelným stvárnením priblížili významných slovenských dejateľov, aj fyziku s praktickými ukážkami, videli sme film v nemčine natočený študentami gymnázia podľa literárnej predlohy, dozvedeli sme sa o   projektových aktivitách školy spojených s výmennými pobytmi študentov v nemecky hovoriacich krajinách, boli sme aj na hodine dejepisu v nemčine, ktorá bola zameraná na zaujímavé bitky 1. sv. vojny. Veríme, že toto, organizačne aj obsahovo veľmi dobre zvládnuté podujatie, bude pre našich žiakov motiváciou zdokonaľovať sa v nemeckom jazyku(Mgr. Mariana Majzlíkova, Mgr. Drahoslava Puškárová)

    • Šaliansky Maťko na prvom stupni ZŠ
     • Šaliansky Maťko na prvom stupni ZŠ

      Dňa 28.11. 2018 sa na 1.stupni uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnilo 19 detí. Žiaci si pripravili ukážky povestí. Texty boli boli dobre zvládnuté.

      Umiestnenie:

      1. Kategória 

                             2. miesto - Lea Perončíková 2.A, Dominika Králiková 3.B

                             3. miesto - Laura Gajdošová 2.B, Julka Hajduchová 3.A

       

      2. Kategória

                            1. miesto - Dianka Ondrejková 4.A

                            2. miesto - Samko Kokavec 4.A

                            3. miesto - Soňa Lišuchová 4.A

      Víťazom gratulujeme! Dianka Ondrejková  nás bude reprezentovať na obvodnom kole v Lipt. Mikluláši.

       

                       

    • MATEMATICKÝ NÁBOJ JUNIOR
     • MATEMATICKÝ NÁBOJ JUNIOR

      Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši dňa 23.11.2018 zorganizovalo už 3.ročník  matematickej súťaže MÁBOJ JUNIOR. Je o medzinárodná  súťaž, ktorej sa tohto roku zúčastnilo 500 slovenských študentov v 24 mestách Slovenska. Záštitu nad ňou má  združenie TROJSTEN spolu s MFF UK v Bratislave.   Z našej školy súťažili 2 tímy v zložení: A - tím   Brantišek Batory - 9.A, Lucia Dúbravcová - 9.B, Peter Jurík - 9.A a Emma Majerčáková - 9.B, B - tím: Lucia Čisárová - 9.A, Zuzana Drobúlová - 9.A, Radana Ivanová - 9.A a Kristína Krčuľová - 9.A. V konkurencii 20 tímov zo základných a stredných škôl z okresov Lipt. Mikuláš a Ružomberok sa náš A - tím umiestnil na krásnom 3.mieste a B - tím na 16.mieste. Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie