• Svetový deň mlieka na školách
     • Svetový deň mlieka na školách

     • Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších  zložiek ľudskej výživy a zvlášť v detskom veku. Preto sme sa rozhodli pre žiakov 5. ročníka usporiadať "mliečnu akciu"  pri príležitosti Svetového dňa mlieka.. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Aktivity – vypracovanie pracovného listu a súťaženie v družstvách - sa žiakom veľmi páčili. A potom sme si spoločne zaželali „na zdravie a dobrú chuť" ku konzumovaniu mliečnych dobrôt. (Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová)

    • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu
     • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu

     • Žiaci 5.B triedy sa v úvodných hodinách dejepisu vypravili na zaujímavú "Cestu okolo sveta" v projektovom a revesníckom vyučovaní. V skupinách a kooperácii si žiaci pripravili návrhy tém, ktoré by chceli spracovať v podobe svojho prvého projektu v novom predmete dejepis, ktorý pribudol do ich rozvrhu na 2. stupni. Z jednotlivých tém sme vybrali tie finálne, ktoré žiaci odprezentovali pred svojimi spolužiakmi - najskôr ako powerpointové prezentácie cez interaktívnu tabuľu a napokon spracovali ako poster. Do samotných projektov si žiaci vybrali tieto témy: Hrad Liptovský Hrádok a život v meste v minulosti, Dejiny Egyptskej ríše, Dinosaury, Život človeka v súčasnosti a minulosti, Vikingovia, Hrady a zámky (Bojnický, Spišský a Oravský), Vynálezy v doprave - všetky projekty boli vynikajúce a budú vystavené na našej hlavnej chodbe. (Mgr. K. Rácz)

    • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese
     • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese

     • V rámci predmetu Technika a Biológia sa žiaci 5.A triedy zúčastnili exkurzie v Semenolese v Liptovskom Hrádku. Exkurzia bola rozdelená na 2 časti.V prvej časti nás kvalifikovaní pracovníci previedli strediskom Lúštiareň. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zbere šišiek z ihličnatých stromov, lúštení, krátkodobom aj dlhodobom skladovaní semien. Postupne si pozreli všetky prevádzky a sklady a vo foliovmíkoch výsadbu semenáčikov. V 2. častipracovníčky pripravili pre nás zaujímavý program: Lesnú pedagogiku pod názvom Poďte sa s nami hrať v lese o lese. Źiaci poznávali aj porovnávali rôzne lesné stromy a ich plody. Pri lesných živočíchoch určovali spôsob života, vyhľadávanie potravy i úkrytu.

      Žiakom sa exkurzia páčila. Dúfame, že  poznatky, ktoré na nej získali, si  zapamätajú a využijú na vyučovacích hodinách. (PaedDr. Sklenárová, Mgr. Koropecká)

      Fotografie z exkurzie

    • Turistika piatakov, Beňuška
     • Turistika piatakov, Beňuška

     • Stáva sa už tradícoiu, že piataci na našej škole majú možnosť lepšie spoznať svojich nových spolužiakov i učiteľov na turistickej exkurzii v Nízkych Tatrách. 18.9.2018 žiaci 5.A,B,C absolvovali s učiteľmi telesnej výchovy a triednymi učiteľkami výstup na vrch Beňuška. V lone krásnej jesennej prírody zbierali počas prechádzky lesné plody, hríby, nadväzovali nové priateľstvá. Cieľ tejto exkurzie bol splnený, keďže všetci zúčastnení sa vrátili domov s dobrým pocitom a nezabudnuteľnými zážitkami. (učitelia Kollár, Malárik, Lesáková, Čupková, Lazárová)

    • Exkurzia deviatakov v TESLE
     • Exkurzia deviatakov v TESLE

     • Žiaci 9. ročníka absolvovali v rámci techniky a informatiky zaujímavú vzdelávaciu exkurziu v podniku TESLA, ktorý sídli v našom meste. Zúčastnili sa prednášky nabíjacích staníc a mnohých elektrických a hybridných automobilov, absolvovali skúšobné jazdy, ako aj diskusie na zaujímavé súvisiace témy. (Mgr. M. Duda, Mgr. M. Kacian)

     • Svetový deň mlieka na školách
      • Svetový deň mlieka na školách

       Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších  zložiek ľudskej výživy a zvlášť v detskom veku. Preto sme sa rozhodli pre žiakov 5. ročníka usporiadať "mliečnu akciu"  pri príležitosti Svetového dňa mlieka.. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Aktivity – vypracovanie pracovného listu a súťaženie v družstvách - sa žiakom veľmi páčili. A potom sme si spoločne zaželali „na zdravie a dobrú chuť" ku konzumovaniu mliečnych dobrôt. (Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová)

     • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu
      • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu

       Žiaci 5.B triedy sa v úvodných hodinách dejepisu vypravili na zaujímavú "Cestu okolo sveta" v projektovom a revesníckom vyučovaní. V skupinách a kooperácii si žiaci pripravili návrhy tém, ktoré by chceli spracovať v podobe svojho prvého projektu v novom predmete dejepis, ktorý pribudol do ich rozvrhu na 2. stupni. Z jednotlivých tém sme vybrali tie finálne, ktoré žiaci odprezentovali pred svojimi spolužiakmi - najskôr ako powerpointové prezentácie cez interaktívnu tabuľu a napokon spracovali ako poster. Do samotných projektov si žiaci vybrali tieto témy: Hrad Liptovský Hrádok a život v meste v minulosti, Dejiny Egyptskej ríše, Dinosaury, Život človeka v súčasnosti a minulosti, Vikingovia, Hrady a zámky (Bojnický, Spišský a Oravský), Vynálezy v doprave - všetky projekty boli vynikajúce a budú vystavené na našej hlavnej chodbe. (Mgr. K. Rácz)

     • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese
      • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese

       V rámci predmetu Technika a Biológia sa žiaci 5.A triedy zúčastnili exkurzie v Semenolese v Liptovskom Hrádku. Exkurzia bola rozdelená na 2 časti.V prvej časti nás kvalifikovaní pracovníci previedli strediskom Lúštiareň. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zbere šišiek z ihličnatých stromov, lúštení, krátkodobom aj dlhodobom skladovaní semien. Postupne si pozreli všetky prevádzky a sklady a vo foliovmíkoch výsadbu semenáčikov. V 2. častipracovníčky pripravili pre nás zaujímavý program: Lesnú pedagogiku pod názvom Poďte sa s nami hrať v lese o lese. Źiaci poznávali aj porovnávali rôzne lesné stromy a ich plody. Pri lesných živočíchoch určovali spôsob života, vyhľadávanie potravy i úkrytu.

       Žiakom sa exkurzia páčila. Dúfame, že  poznatky, ktoré na nej získali, si  zapamätajú a využijú na vyučovacích hodinách. (PaedDr. Sklenárová, Mgr. Koropecká)

       Fotografie z exkurzie

     • Turistika piatakov, Beňuška
      • Turistika piatakov, Beňuška

       Stáva sa už tradícoiu, že piataci na našej škole majú možnosť lepšie spoznať svojich nových spolužiakov i učiteľov na turistickej exkurzii v Nízkych Tatrách. 18.9.2018 žiaci 5.A,B,C absolvovali s učiteľmi telesnej výchovy a triednymi učiteľkami výstup na vrch Beňuška. V lone krásnej jesennej prírody zbierali počas prechádzky lesné plody, hríby, nadväzovali nové priateľstvá. Cieľ tejto exkurzie bol splnený, keďže všetci zúčastnení sa vrátili domov s dobrým pocitom a nezabudnuteľnými zážitkami. (učitelia Kollár, Malárik, Lesáková, Čupková, Lazárová)

     • Exkurzia deviatakov v TESLE
      • Exkurzia deviatakov v TESLE

       Žiaci 9. ročníka absolvovali v rámci techniky a informatiky zaujímavú vzdelávaciu exkurziu v podniku TESLA, ktorý sídli v našom meste. Zúčastnili sa prednášky nabíjacích staníc a mnohých elektrických a hybridných automobilov, absolvovali skúšobné jazdy, ako aj diskusie na zaujímavé súvisiace témy. (Mgr. M. Duda, Mgr. M. Kacian)

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie