• Jeseň

    •  
     • Šarkaniáda
     • Imatrikulácia prvákov
     • Netradičné športy "Malí olympionici"
     • Výstavka jesenných plodov a ochutnávka ovocia
    • Zima

    •  
     • Zimná rozprávka (tradície Vianoc, besiedka)
     • Zimné radovánky (hry so snehom)
     • Popoludnie s NAPANTOM
     • Vianočné tvorivé dielne
    • Jar

    •  
     • Deň Zeme (výtvarná súťaž, upratovanie šk. dvora)
     • Módna prehliadka
     • Súťaž o najkrajší účes
     • Veľkonočné tvorivé dielne
     • Návšteva knižnice
     • Majáles
    • Leto

    •  
     • Športové hry
     • Popoludnie s horskou službou
     • Popoludnie so zdravotníkom
     • Letný tábor ŠKD (mesiac júl)

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie