• Školský rok 2023/24

    • Milí rodičia,

     pozrite si prosím prehľad a usmernenie k aktuálnemu šk. roku 2022/23 v našom Školskom klube detí (ŠKD). Pri jednotlivých oddeleniach nájdete aj zodpovedné pani vychovávateľky. Poplatok za ŠKD je 15 € na jeden mesiac, platby u p. vychovávateliek v jednotlivých oddeleniach, v dvojmesačných splátkach. Žiadame rodičov, aby pri vyzdvihovaní detí z popoludňajšieho ŠKD využívali zvončeky na vstupných dverách novej budovy.

     Usmernenie k začiatku šk. roku.PDF

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie