Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Faktúry 2013 s DPH 31.12.2013
Objednávka Objednávky 2013 s DPH 31.12.2013
Zmluva Made spol. s r.o. s DPH 30.12.2013
Zmluva Dohoda o zabezpečení zberu komunálneho odpadu s DPH 19.12.2013
Zmluva Ústav informácií a prognóz školstva s DPH 18.11.2013
Objednávka Objednávky 2013 - Šk. jedáleň s DPH 17.10.2013
Zmluva Štátny pedagogický ústav s DPH 14.10.2013
Zmluva Centrum voľného času Lienka s DPH 30.09.2013
Zmluva Fruktal s.r.o. s DPH 11.09.2013
Zmluva Fruktal s.r.o. s DPH 11.09.2013
Zmluva Fruktal s.r.o. s DPH 09.09.2013
Zmluva SSE - Stredoslovenská energetika, a.s. s DPH 09.09.2013
Zmluva SSE - Stredoslovenská energetika, a.s. s DPH 09.09.2013
Zmluva SSE - Stredoslovenská energetika, a.s. s DPH 09.09.2013
Zmluva Rúčka s spol. s DPH 09.09.2013
Zmluva Dom a.s. s DPH 09.09.2013
Zmluva Mesto Liptovský Hrádok s DPH 05.09.2013
Zmluva ŠKM - Liptovský Hrádok s DPH 05.09.2013
Zmluva Elgas s.r.o. s DPH 03.09.2013
Zmluva Elgas, s.r.o. (dodatok č.2/2014) s DPH 03.09.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/112
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie