• 22.11.2017
     • Školský rok 2017/18

      Školský rok 2017/18

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 62,8 %

      Matematika: 64,7 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 63,9 %

      Matematika: 70,9 %

       

      Počet testovaných žiakov 5. ročníka: 62

    • 23.11.2016
     • Školský rok 2016/17

      Školský rok 2016/17

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 63,1 %

      Matematika: 62,3 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 59,7 %

      Matematika: 66,8 %

       

      Počet testovaných žiakov 5. ročníka: 41

    • 25.11.2015
     • Školský rok 2015/16

      Školský rok 2015/16

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 66,62 %

      Matematika: 61,99 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 68,75 %

      Matematika: 62,20 %

       

      Počet testovaných žiakov 5. ročníka: 56

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie