• 22.3.2023
     • Školský rok 2022/23

      Školský rok 2022/23

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 58,7 %

      Matematika: 55,1 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 57,3 %

      Matematika: 56,5 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

       

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka: 55

    • 6.4.2022
     • Školský rok 2021/22

      Školský rok 2021/22

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 59,1 %

      Matematika: 53,2 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 54,6 %

      Matematika: 55,4 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

       

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka: 63

    • 1.4.2020
     • Školský rok 2019/20

      Školský rok 2019/20

      Pre pandémiu sa T9 nekonalo.

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra:

      Matematika:

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra:

      Matematika:

       

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka:

     • Školský rok 2018/19

      Školský rok 2018/19

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 62,3 %

      Matematika: 63,1 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 66,4 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

      Matematika: 64,8 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

       

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka: 64

    • 21.3.2018
     • Školský rok 2017/18

      Školský rok 2017/18

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 63,0 %

      Matematika: 55,9 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 65,3 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

      Matematika: 67,2 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

       

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka: 61

    • 5.4.2017
     • Školský rok 2016/17

      Školský rok 2016/17

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 61,2 %

      Matematika: 56,4 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 61,7 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

      Matematika: 58,7 % (NAD NÁROD. PRIEMEROM)

       

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka: 46

    • 8.3.2016
     • Školský rok 2015/16

      Školský rok 2015/16

      Národný priemer

      Slovenský jazyk a literatúra: 62,6 %

      Matematika: 52,8 %

      Priemer našej školy

      Slovenský jazyk a literatúra: 62,1 %

      Matematika: 52,3 %

       

      Počet testovaných žiakov 9. ročníka: 49

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie