Mgr. Jana Koropecká

Výchovný poradca sa zameriava na otázky profesijnej orientácie, sprostredkúva konzultačno-poradenskú činnosť pre žiakov i rodičov, rieši problémy, ktoré vznikajú pri výbere stredných škôl. Zabezpečuje informovanosť žiakov aj rodičov o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. Spolupracuje so zástupcami stredných škôl. Oboznamuje o aktuálnych zmenách v prijímacom pokračovaní.


Konzultácie: 9.30 - 12:00 hod. (streda)

Tel. kontakt: 044/5222 006 (dohodnúť konzultácie telefonicky)

Email: j.koropecka@gmail.com

Úvodné informácie (1)

Prejdite na (úvodné infomácie)

Zápis na SŠ (6)

Prejdite na [zápis na SŠ]

SŠ - Akadémie (11)

Prejdite na [SŠ - Akadémie]

Úlohy a činnosti (2)

Prejdite na [úlohy a činnosti]

Cieľ testovania (7)

Prejdite na (cieľ testovania)

SŠ - Technické (12)

Prejdite na [SŠ - Technické]

Termíny prijímacieho konania (3)

Prejdite na (termíny)

Ako vybrať správnu SŠ (8)

SŠ - Odborné (12)

Prejdite na [SŠ - Odborné]

Prihlášky na SŠ (4)

Prejdite na [prihlášky na SŠ]

Systém SŠ na Slovensku (9)

Prejdite na [systém SŠ]

Zoznam SŠ mimo okres (14)

Prijatie na SŠ (5)

SŠ - Gymnáziá (10)

Prejdite na [SŠ - Gymnáziá]

Aktuálne termíny k TESTOVANIU 9 2017/18

http://www.zssmizany.sk/upload/clanky/2015/nucem-9.jpg

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum