• Náplň práce výchovného poradcu

   Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov. Poskytuje konzultácie žiakom aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

   • s vedením školy;
   • s triednymi učiteľmi;
   • so žiakmi;
   • s rodičmi;
   • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie;
   • so školským výpočtovým stredisko;
   • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia).

    

   Výber strednej školy - informácie pre rodičov a žiakov 9. ročníka

   BULETIN_ SŠ.PDF

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie