• Kvalitatívna súťaž škôl v predmetových olympiádach

   Organizátorom súťaže je Centrum voľného času Liptovský Mikuláš. Princíp vedomostných a talentových súťaží a olympiád je postavený na bodovom ohodnotení úspešných žiakov / riešiteľov. Na konci školského roka sa body pre jednotlivé školy sumarizujú.
    • Naše úspechy
    • Školský rok 2021/22: 1. miesto (získali sme 223 bodov). Súťažilo 25 základných škôl a 8-ročných gymnázií z celého okresu!

     Školský rok 2020/21: pre pandémiu sa nevyhodnocoval
     Školský rok 2019/20: pre pandémiu sa nevyhodnocoval

     Školský rok 2018/19: 2. miesto (získali sme 174 bodov)
     Školský rok 2017/18: 1. miesto (získali sme 231 bodov)
     Školský rok 2016/17: 1. miesto (získali sme 212 bodov)
     Školský rok 2015/16: 1. miesto (získali sme 184 bodov)
     Školský rok 2014/15: 1. miesto (získali sme 103 bodov)
     Školský rok 2013/14: 2. miesto (získali sme 120 bodov)
     Školský rok 2012/13: 1. miesto (získali sme 143 bodov)
     Školský rok 2011/12: 1. miesto (získali sme 143 bodov)
    • Centrum voľného času
    • Organizátor súťaže "ŠKOLA ROKA"

     www.cvclm.sk
  •  


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie