Jedálny lístok

Platby za stravné

Dôležite iNFO

Vedúca šk. jedálne: 044/5222 217
Číslo účtu (Prima banka): SK8356000000001650935005
Variabilný symbol: osobné číslo stravníka
Prihlasovanie obedov: šk. box alebo www.strava.cz
Odhlasovanie: do 7.55 hod.

Stravovanie v školskej jedálni

Časová štruktúra jedálneho lístka - v rámci 5 stravovacích dní by mali byť: 2http://pngimagesfree.com/Fruit/Mix-fruit-png/fruit_slice_png_20.png hlavné pokrmy mäsové, 1 zmiešaný, t.j. so zníženou dávkou mäsa, 2 dni tzv. odľahčovacie (múčny  a zeleninový).

V školskej jedálni pripravujeme stravu podľa materiálno spotrebných noriem (receptúr) určených pre školské stravovanie, čo znamená energeticky a výživovo vyváženú stravu vhodnú pre detský organizmus. V zmysle týchto zásad zostavujeme i jedálny lístok, v ktorom musíme zosúladiť potreby a požiadavky detí, žiakov aj dospelých stravníkov.

Jedálny lístok si môžete pozrieť vždy na našej webovej stránke, na šk. boxe, na www.strava.cz resp., je na konci týždňa vyvesený v šk. jedálni na info tabuli.

Naša škola je zapojená aj do „Školského mliečneho programu“, ktorý priaznivo vplýva na zabezpečovanie zdravej výživy a správnych stravovacích návykov detí a ovplyvňuje ich vzťah k mlieku a mliečnym výrobkom. Od septembra 2013 Program školské ovocie - poskytovanie pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v ZŠ.

Od septembra 2009 sme prešli na bezhotovostný platobný styk prostredníctvom banky.


Mária Moravčíková, vedúca šk. jedálne


Alergény v potravinách   

1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut), 2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5. Arašidy,

6. Sója, 7. Mlieko, 8. Orechy, 9. Zeler, 10. Horčica, 11. Sezamové semená, 12. Kysličník siričitý a siričitany

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum