Zo života školy od 1937

 

 

Slávnostná akadémia 2017

 

 

Školský vzdelávací program ISCED 1 a 2

Fotogaléria školských podujatí

Archív školskej televízie TV HRADNÁ

 

Svet je taký, akí sme my. A čo sme my, to vyžarujeme do okolia.

Zrkadlíme sa cez vzťahy, prácu a my učitelia cez deti, ktorým odovzdávame kúsok seba. ZŠ s MŠ Hradná má za sebou už poriadny kus histórie. 80 rokov práce s deťmi je nastaveným zrkadlom histórie, odrazom obrazu o školstve v našom meste.

>> Prečítajte si celý článok o histórii našej školy <<

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum