Vitajte na stránke školskej televízie

 TV HRADNÁ 

 

 

 

Mikuláš v našej škole, 2017

Moja mamička - projekt prvákov, 2017

 

Hurá do Vysokých Tatier, 2017

 

Deň jablka, 2017

Výtvarný projektový deň, 2017

 

S raketou nad našou planétou, 2017

Imatrikulácia prvákov, 2017

 

Turistický výlet, Beňuška 2017

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum