Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

Základná škola s materskou školou

Sídlo:

Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo účtu:

Prima Banka 165 093 0001/5600

IČO:

37910477  

DIČ:

2021873062

IČ DPH:

Nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Marián Žiška

Dokumentáciu vybavuje:

Ing. Martina Ilavská

Email: 

zshrlh@gmail.com 

Telefón.: 

044/5222006

Web:

www.zshradna.sk

Verejné obstarávanie (1)

VÝZVA zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Smernice č. 1/2008 Mesta Liptovský Hrádok v platnom znení na dodanie stavebných prác na stavbu „Oplotenie Základná škola s materskou školou Hradná 342 v Liptovkom Hrádku,“ v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v zmysle ostatných predpisov a noriem.

Súbory na stiahnutie:

vo - oplotenie zs hradna - vyzva zakazky.pdf

vo - oplotenie zs hradna - technicka sprava.pdf

vo - oplotenie zs hradna - situacia1.pdf

vo - oplotenie zs hradna - situacia2.pdf

vo - oplotenie zs hradna - situacia3.pdf

vo - oplotenie zs hradna - situacia4.pdf

vo - oplotenie zs hradna - vykaz vymer.xls

Stavebné práce - zateplenie budovy.doc

Žiadosti o súťažné podklady môžete doručovať na adresu: dana.kicinova@gmail.com do 28. 6. 2012 do 15 hod.

 

Verejné obstarávanie (2)

verejné obstaravánie MŠ Hradná.pdf

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum