Voľné pracovné miesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie na 2 mesiace. Nástup od 13.11. 2017. Kontakt: hradnaskolka@gmail.com

Učiteľ - RUJ/VYV  OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre niššie sekundárne vzdelávanie (5. - 9. roč.). Nástup od 24.8. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - primárne vzdelávanie   OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre primárne vzdelávanie (1. - 4. roč.). Nástup od 24.8. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - ANJ  OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Anglického jazyka na plný úväzok na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. Nástup od 1.9. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Údržbár MŠ OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme údržbára na polovičný úväzok pre MŠ. Nástup od 1.6. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - DEJ-OBN  OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Dejepisu a Občianskej náuky na plný úväzok na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. Nástup od 1.9. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - FYZ -TECH  OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Fyziky a Techniky na plný úväzok. Nástup od 1.9. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Zástupca riaditeľa školy - MŠ   OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme na plný úväzok zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu s nástupom od 1.4.2017. Požadované vzdelanie:

úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou - učiteľka MŠ alebo prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - predškolská a elementárna pedagogika, minimálne 5 ročná prax a 1. atestácia. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Údržbár MŠ OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme údržbára na polovičný úväzok pre MŠ. Nástup od 9.11. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie na 5 mesiacov. Nástup od 19.9. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie na 2 mesiace. Nástup od 1.6. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Údržbár MŠ OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme údržbára na polovičný úväzok pre MŠ. Nástup od 2.5. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Kuchár - kuchárka ŠJ OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme vyučeného kuchára alebo kuchárku na zastupovanie počas dlhodobej PN (cca 2 mesiace). Nástup od 9.2. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - DEJ - OBN - ANJ   OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Dejepisu, Občianskej náuky a Anglického jazyka na zastupovanie počas dlhodobej PN, MD a RD. Nástup od 2.2. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - GEO - VYV    OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Geografie a Výtvarnej výchovy na zastupovanie počas dlhodobej PN, MD a RD. Nástup od 12.10. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Upratovačka - MŠ    OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme upratovačku pre MŠ na zastupovanie počas dlhodobej PN. Nástup od 1.10. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie počas dlhodobej PN a MD. Nástup od 21.9. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - primárne vzdelávanie   OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre primárne vzdelávanie (1. - 4. roč.) na zastupovanie počas dlhodobej PN. Nástup od 24.8. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - Anglický jazyk    OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Anglického jazyka na zastupovanie počas MD. Nástup od 24.8. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

Učiteľ - Informatika, Správca počítačovej siete   OBSADENÉ

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Informatiky a správcu počítačovej siete. Nástup od 24.8. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum