SME MODERNÁ A OTVORENÁ ŠKOLA

"Úspešný žiak, tvorivý učiteľ, spokojný rodič"

 

Rámcový učebný plán

 

 

Učebné osnovy

Príloha C - učebné osnovy

Kritéria hodnotenia žiakov

Príloha D - hodnotenie žiakov.pdf

 

 

Školský zákon č. 245/2008

Vzdelávací program ŠKD

MP-hodnotenie žiakov č. 22/2011

 

 

Vzdelávacie štandardy 1

Vzdelávacie štandardy 2

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum