Slov. jazyk a literatúra

PeadDr. J. Oravcová

Mgr. D. Puškárová

Mgr. J. Stephany

Mgr. T. Lazárová

Matematika a informatika

PaedDr. G. Sklenárová

Mgr. Z. Jurecová

Mgr. V. Sklenková

Mgr. T. Dedinová

Mgr. M. Kacian (INF)

Mgr. P. Dedina (INF)

Cudzie jazyky

Mgr. Z. Lesáková (ANJ)

Mgr. T. Lazárová (ANJ)

Mgr. Z. Vučkan (ANJ)

Mgr. I. Čupková (ANJ)

Mgr. M. Majzlíková (NEJ)

Mgr. H. Hertsheh (RUJ)

Prírodné vedy

Mgr. V. Sklenková (CHE)

Mgr. M. Duda (FYZ)

Mgr. J. Koropecká (BIO)

Mgr. I. Čupková (BIO)

Mgr. Z. Jurecová (BIO)

PaedDr. G. Sklenárová (THD)

Mgr. J. Kollár (TSV)

Mgr. I. Malárik (TSV)

Mgr. M. Kacian (TSV)

Spoločenské vedy

Mgr. T. Dedinová (GEG)

Mgr. K. Rácz (DEJ - OBN)

Mgr. K. Bielená (DEJ - OBN)

Mgr. P. Dedina (GEG)

Mgr. M. Kacian (VYV)

PaedDr. M. Žiška (NBV)

Mgr. D. Puškárová (ETV)

Mgr. J. Stephany (HUV)

PeadDr. J. Oravcová (HUV)

Metodické združenie

Mgr. M. Čierna (1. - 4. ročník)

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum