PeadDr. J. Oravcová

Mgr. D. Puškárová

Mgr. J. Stephany

Mgr. T. Lazárová

PaedDr. G. Sklenárová

Mgr. Z. Jurecová

Mgr. V. Sklenková

Mgr. T. Dedinová

Mgr. M. Kacian (INF)

Mgr. P. Dedina (INF)

Mgr. Z. Lesáková (ANJ)

Mgr. T. Lazárová (ANJ)

Mgr. Z. Vučkan (ANJ)

Mgr. I. Čupková (ANJ)

Mgr. M. Majzlíková (NEJ)

Mgr. H. Hertsheh (RUJ)

Mgr. V. Sklenková (CHE)

Mgr. M. Duda (FYZ)

Mgr. J. Koropecká (BIO)

Mgr. I. Čupková (BIO)

Mgr. Z. Jurecová (BIO)

PaedDr. G. Sklenárová (THD)

Mgr. J. Kollár (TSV)

Mgr. I. Malárik (TSV)

Mgr. M. Kacian (TSV)

Mgr. T. Dedinová (GEG)

Mgr. K. Rácz (DEJ - OBN)

Mgr. K. Bielená (DEJ - OBN)

Mgr. P. Dedina (GEG)

Mgr. M. Kacian (VYV)

PaedDr. M. Žiška (NBV)

Mgr. D. Puškárová (ETV)

Mgr. J. Stephany (HUV)

PeadDr. J. Oravcová (HUV)

Mgr. M. Čierna (1. - 4. ročník)

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum