• Zážitkové učenie

    • Predmetové exkurzie a vzdelávacie programy považujeme za dôležitú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Pri ich realizácii v rámci tematicky výchovno-vzdelávacieho plánu je obľúbenou metódou v našej škole zážitkové učenie, ako efektívna forma učenia, ktorá sa snaží vtiahnuť žiakov do témy a cieľa vyučovacej hodiny pomocou zážitku. Prostredníctvom prežívania určitej problematiky, nastolenej v edukácii, žiaci účinnejšie využívajú nadobudnuté poznatky, postoje a zručnosti v praktickom živote.

     Jednotlivé predmetové exkurzie a vzdelávacie programy sú kategorizované podľa vzdelávacích oblastí.

  • Predmet / slovenský jazyk a literatúra
   Dolný Kubín - Múzeum P. O. Hviezdoslava
   Leštiny - artikulárny kostol zapísaný v pamiatkach Unesco
   Jasenová - rodný dom Martina Kukučína
   Liptovský Mikuláš - Múzeum Janka Kráľa a Jánošíkova mučiareň
   Liptovský Mikuláš - Námestie Žiadostí slovenského národa a expozícia spolku Tatrín
   Liptovský Hrádok - spolupráca s mestskou knižnicou
  • Prírodovedné predmety
   Košice - Slovenské technické múzeum a Sieň elektrických výbojov
   Ružomberok - prehliadka závodu Mondi SCP
   Liptovský Mikuláš - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ)
   Liptovský Mikuláš - Múzeum Čierny Orol
   Liptovský Mikuláš - Demänovská jaskyňa slobody
   Východná - ekologické hospodárstvo a biofarma
   Liptovský Hrádok - Lesy SR, OZ Semenoles
   Liptovský Hrádok - vzdelávacie programy NAPANTu / Ekovýchova a lesníctvo
   Nízke Tatry - turistické výstupy / Beňuška, Neznáma, Žiarska a Jánska dolina
   Vysoké Tatry - turistické výstupy / Štrbské Pleso, Popradské Pleso, Vodopád Skok, Zámkovského chata
   Liptovská Kokava - potulky na bežkách
   Podbanské / Jánska dolina - cykloturistika
  • Predmet / cudzie jazyky
   Spišská Nová Ves - Divadlo Kontra
   Poprad - Bilingválne gymnázium Dominika Tatarku
   Liptovský Mikuláš - Let me schow you / workshop pre žiakov, EZŠ biskupa Jura Janošku
  • Spoločenskovedné predmety
   Bratislava - Národná rada Slovenskej republiky a prehliadka hlavného mesta
   Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum (štôlňa Michal)
   Kremnica - návšteva mincovne
   Čierny Balog - Čiernohronská železnička a Vydrovská dolina
   Banská Bystrica - Múzeum Slovenského národného povstania
   Liptovský Mikuláš - Galéria Petra Michala Bohúňa
   Liptovský Mikuláš - prechod z Prosieckej do Kvačianskej doliny a vodné mlyny Oblazy
   Liptovská Sielnica - Archeoskanzen Havránok pri Liptovskej Mare / Keltské dni
   Kráľova Lehota - výstup k prečerpávacej nádrži elektrárne Čierny Váh
   Liptovský Ján - Mincovníčkovo a prehliadka obce
   Liptovský Hrádok - Národopisné a Ovčiarske múzeum
   Liptovský Hrádok - prehliadka mestského hradu a renesančného kaštieľa
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie