• Organizačný harmonogram

   Harmonogram školských akcií a podujatí v šk. roku 2018/19
    • Školské podujatia a rodičovské združenia

    • Organizačný harmonogram obsahuje pravidelne usporadúvané školské akcie a podujatia, harmonogram zasadnutí jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia a plán plenárneho rodičovského združenia a triednych rodičovských združení.

      

     Organizačný harmonogram bol schválený Pedagogickou radou, dňa 3.9.2018.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie