Interná smernica o výchovných opatreniach

Interná smernica o tvorbe a čerpaní NV, DOV, LV

Interná smernica o postupe pri oznamovaní protispoloč. činnosti

 

 

Interná smernica o reprezentačnom fonde

Interná smernica o Adaptačnom vzdelávaní

Interná smernica o verejmom obstarávaní

Interná smernica pre obstarávanie potravín

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum