• Vedúca školskej jedálne

    • Mária Moravčíková
    • Mária MoravčíkováVedúca školskej jedálne044/5222217
    • Odhlasovanie a prihlasovanie obedov
    • Odhlasovanie a prihlasovanie obedovNajneskôr ráno do 7:30 hod.Telefonicky / školský box / www.strava.cz
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie