• Zoznam žiakov

   • Lily Tia Ballinger
   • Lily Tia Ballinger1.A
   • Simona Cibulová
   • Simona Cibulová1.A
   • Nela Debnárová
   • Nela Debnárová1.A
   • Viktória Gabčová
   • Viktória Gabčová1.A
   • Lenka Gajdošová
   • Lenka Gajdošová1.A
   • Oliver Chudovský
   • Oliver Chudovský1.A
   • Šimon Jurík
   • Šimon Jurík1.A
   • Sebastián Kajfosz
   • Sebastián Kajfosz1.A
   • Lukáš Kapitáň
   • Lukáš Kapitáň1.A
   • Šimon Koreň
   • Šimon Koreň1.A
   • Kamila Lehotská
   • Kamila Lehotská1.A
   • Sofia Lehotská
   • Sofia Lehotská1.A
   • Pavol Lenko
   • Pavol Lenko1.A
   • Peter Lenko
   • Peter Lenko1.A
   • Leila Majerčáková
   • Leila Majerčáková1.A
   • Nikol Papajová
   • Nikol Papajová1.A
   • Miroslav Porubän
   • Miroslav Porubän1.A
   • Peter Račko
   • Peter Račko1.A
   • Romana Ružomberková
   • Romana Ružomberková1.A
   • Timea Stupková
   • Timea Stupková1.A
   • Miroslava Špiaková
   • Miroslava Špiaková1.A
   • Martina Vernarecová
   • Martina Vernarecová1.A
   • Emma Adlová
   • Emma Adlová1.B
   • Mia Balcová
   • Mia Balcová1.B
   • Sofia Belobradová
   • Sofia Belobradová1.B
   • Ondrej Berešík
   • Ondrej Berešík1.B
   • Michaela Borsíková
   • Michaela Borsíková1.B
   • Jaroslav Brna
   • Jaroslav Brna1.B
   • Martin Cibuľa
   • Martin Cibuľa1.B
   • Anna Eštočinová
   • Anna Eštočinová1.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie