Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1.A1.B1.C
  2. ročník   2.A2.B
  3. ročník   3.A3.B3.C
  4. ročník   4.A4.B
  5. ročník   5.A5.B5.C
  6. ročník   6.A6.B
  7. ročník   7.A7.C
  8. ročník   8.A8.B8.M
  9. ročník   9.A9.B9.M
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum