Elektronická prihláška

Prihláška na štúdium na našej škole

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, v pripravenej ONLINE PRIHLÁŠKE, ktorá nahrádza "zápisný lístok" máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do prvého ročníka. Prosíme Vás o vyplnenie základných údajov o Vašom budúcom prváčikovi.

Vyplnený formulár vytlačíme na zápise (24. - 25. 4. 2018). Do poznámky môžete uviesť pani učiteľku, ku ktorej máte záujem dať svoje dieťa. Výber pani učiteľky je nezáväzný (triedne p. učiteľky: Mgr. J. Vančurová, Mgr. D. Herichová).

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Zápis do prvého ročníka, 24. - 25. 4. 2018 (8:00 - 17:00 hod.).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie