Prihláška na štúdium na našej škole

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, v pripravenej ONLINE PRIHLÁŠKE, ktorá nahrádza "zápisný lístok" máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do prvého ročníka. Prosíme Vás o vyplnenie základných údajov o Vašom budúcom prváčikovi.

Vyplnený formulár vytlačíme na zápise (24. - 25. 4. 2018). Do poznámky môžete uviesť pani učiteľku, ku ktorej máte záujem dať svoje dieťa. Výber pani učiteľky je nezáväzný (triedne p. učiteľky: Mgr. J. Vančurová, Mgr. D. Herichová).

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Zápis do prvého ročníka, 24. - 25. 4. 2018 (8:00 - 17:00 hod.).

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum