• 1. miesto v bedmintone žiačok - okresné kolo

  V novembri sa naše žiačky zúčastnili okresného kola v bedmintone, kde v konkurencii s ostatnými školami z okresu Liptovský Mikuláš získali krásne 1. miesto. Gratujeme a prajeme veľa ďalších podobných športových úspechov. Žiačky pripravoval Mgr. J. Kollár (ZŠ).

 • Jaskynní umelci - štvrtáci

  Žiaci 4.A a 4.B navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Absolvovali vzdelávací program Jaskynní umelci, v  ktorom si po prednáške tvorili vlastné "jaskynné maľby". Prezreli si aj expozíciu Kras a jaskyne a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií, samozrejme v "detskom jazyku", od hydrológie, cez ľadové jaskyne a ich ochranu, jaskynnú výzdobu, biospeleológiu a speleoarcheológiu, až po jaskyniarstvo ako činnosť človeka, ktorý objavuje svet tmy a ticha. (Mgr. J.Miklošková, Mgr. N.Skaličanová)

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku má na základných školách pomerne silnú tradíciu. Často je až nerozlučne spojená so samotným vyučovaním  anglického jazyka . Každoročne organizovaná začína na úrovni školy, pričom žiaci jazykovo najzdatnejší pokračujú v ďalšom kole na úrovni okresu , kraja a napokon v celoslovenskom finále. Medzi žiakmi sa olympiáda v anglickom jazyku teší značnej obľube, dôkazom čoho sú aj výsledky žiakov v školskom kole olympiády na našej škole. Dňa 20. novembra súťažili starší žiaci v kategórii 1B, kde 1. miesto obsadila Laura Štepitová z 9. A , 2. miesto obsadila Nina Vengríniová  z 9.B  , 3. miesto obsadil Samko Oravec z 8. B  a Adela Glavová z 9. A triedy. Dňa 21. novembra súťazili mladší žiaci v kategórii 1A, pričom prvé miesto obsadil Peter Šiška zo 7.A, druhé miesto Timea Kelovská zo 7. C a tretie miesto obsadila Andrea Barteková zo 7. C triedy. Olympiáda ,ako efektívny motivačný nástroj, dáva našim žiakom príležitosť prezentovať svoje jazykové znalosti a zručnosti. Víťazom  oboch kategórií srdečne  blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a zodpovednú prípravu. Vyučujúce anglického jazyka.

 • Jeseň v 1.C

  Jeseň pani bohatá,

  farbí šaty do zlata...

  Ako napovedá časť básničky,  takú bohatú na akcie sme ju mali aj my v 1. triede. 

  Odštartovali sme Svetovým dňom mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

  Zručnosť sme si vyskúšali na tvorivých dielniach v múzeu. Vyrobili sme si krásny jesenný obrázok, ktorým sme obohatili aj našu triednu výstavku ovocia a zeleniny.

  Školské lavice sme vymenili za pobyt v prírode. Počas turistickej vychádzky sme spoznávali blízke okolie Lipt. Hrádku. Prešli sme brehom rieky Belej, Váhu až na Borovú Sihoť.

  Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Využívame mesiac október ako mesiac úcty k starším na stretnutie so starou mamou. V spomienkach sa vrátila do školských lavíc a ako správna stará mama priniesla deťom sladkosť.

  Každoročne si uvedomujeme, že život a prostredie školy sa môžu stať hybnou silou podporujúcou zdravie, ktoré je naším najväčším darom. Spoločne prváci prežili zaujímavý Týždeň zdravej výživy. Obohatili sme desiatu o zeleninu, mliečne výrobky, jablká, bylinkové čaje a ukončili sme ho športovými hrami.

  Odporúčam navštíviť aj fotoalbum triedy. /Pelachová/

 • KOMPARO - 8. a 9. ročník

  Ako si najlepšie otestovať svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov? Jednoducho. Vyskúšať si to prostredníctvom testov, ktoré pripravuje firma EXAM testing s.r.o. pod názvom KOMPARO. Využili to aj naši ôsmaci - konkrétne 14 z nich a  deviataci - 43 žiakov. 16. 11. 2017, teda vo štvrtok sa neučili, len písali 2 testy. Niektorí mali veľmi dobré pocity, iní trochu zmiešané. Uvidíme, aké budú ich výsledky. To sa dozvedia tesne pred Vianocami, najneskôr 13.12.2017. Musia zadať kód školy,  heslo školy a konkrétne svoje prístupové heslo. Testovanie pripravili koordinátorka Mgr. Jurecová a administrátori Mgr. Sklenková a PaedDr.Sklenárová.


 • Olympiáda z nemeckého jazyka

  Byť jazykovo zdatný minimálne v dvoch cudzích jazykoch je v súčasnosti zárukou úspechu uplatnenia v budúcom profesijnom živote. A to je aj veľkou snahou našej školy- naučiť žiakov komunikovať v rôznych cudzích jazykoch. Olympiáda v nemeckom jazyku tak poskytla žiakom skvelú príležitosť overiť si ako zvládajú tento neľahký cudzí jazyk. Zasúťažili si v disciplínach: posluch s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, obrázkový príbeh či konverzácia na tri porotou vybraté témy. V tomto šk. roku sme zapojili do súťaže aj žiakov, ktorí strávili v nemecky hovoriacej krajine podstatnú časť svojho života. V kategórii 1 B (starší žiaci) 1. miesto obsadila Adela Glavovová (9.A) , 2. miesto Laura Štepitová( 9.A) a 3. miesto Sarah Strapoňová(9.B). V kategórii 1C (žiaci, ktorí žili v nemecky hovoriacej krajine) 1. miesto obsadil Peter Šiška (7.A) a 2. miesto patrí Borisovi Pelachovi (8.M). Ďakujeme všetkým súťažiacim za prípravu na olympiádu a postupujúcim žiakom prajeme veľa šťastia v okresných a krajských kolách súťaže.(Mgr. M.Majzlíková, Mgr. Z. Lesáková)

 • Moja mama (projekt 1.A triedy)

  Mama. Slovo krásne a nežné. Prvé slovo malého dieťaťa. Prvé slovo, ktoré sa naučí písať  malý prváčik. Mama je jediné slovo, pred ktoré netreba dávať prídavné meno. Keď sa povie mama, znamená to všetko. Obetavá, dobrá, krásna, milujúca, odpúšťajúca… Malí prváčikovia urobili svoj prvý projekt MOJA MAMA. Plní radosti a nadšenia strihali, skladali a písali  slovo mama. Poskladali prvé vety o mame. Pracovali usilovne ako včeličky. Svojim mamičkám poslali z dlane svoje srdiečka. Práce sa im vydarili a určite s nimi doma potešia svoje mamičky. /Mgr. M. Čierna/

  fotoalbum

 • Tajomstvá mikrosveta

  Tajomstvá mikrosveta - pod týmto názvom pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši usporiadali veľmi zaujímavú akciu, ktorej sa zúčastnili naši piataci.

  Exkurzia bola zložená z 2 častí: V prvej časti si žiaci pozreli nielen expozície zamerané na živočíchy v rozličných ekosystémoch, ale  preskúmali aj medvedí brloh. V expozícii minerály a horniny sa napr. plazili  jaskynným systémom.V druhej časti exkurzie navštívili 6 stanovíšť. Jednotlivé stanovištia boli zamerané na pozorovanie mikroskopických detailov prírody:  pozorovanie a správanie sa vodných mikroorganizmov, vonkajších aj vnútorných parazitov,  pozorovanie rastlinných buniek a pletív. Z neživej prírody ich zaujali vzorky pieskovca i polodrahokamu ametystu.

  Exkurzia bola pre žiakov zaujímavá, pretože mohli  pozorovať preparáty veľmi modernými mikroskopmi, niektoré  boli prepojené aj s počítačmi. Svoje pozorovania si zakreslili do pracovných listov.

  Ďakujeme pracovníkom SMOPAJ-u a už teraz sa tešíme na podobné akcie.(Mgr. Koropecká, Mgr. Jurecová, Mgr. Dedina)

   

 • Vzácna návšteva

  Matička Božia, Ty deťom dvakrát milá! Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem. Nechaj nám starkú. Aby mi dlho žila. Starká má pre mňa času, koľko chcem. Starká je vľúdna. Má Boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí.
  Má času ľúbiť nás. A nič ju nevyruší. Pri nej má týždeň sedem nedelí.

  A presne takáto vľúdna starká s božím pokojom v duši zavítala do1.A triedy. Našla si čas pred deti a prišla im porozprávať o svojom detstve. Spomínala na  školu, na svoju prvú hračku, ako so svojimi súrodencami pomáhala rodičom pri práci na poli.Deti pozorne počúvali a starú mamu zasypali zvedavými otázkami. Potom starká deťom veľmi pútavo prečítala rozprávočku. Detičky sa starkej  poďakovali malou kytičkou a srdiečkom na pamiatku. Veľmi pekne ďakujeme za krásne prežité chvíle s našou starou mamou.                        /Mgr. M. Čierna/

 • Športový deň

  Šport a športové aktivity sú  dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Aj naši prváci si v rámci týždňa zdravej výživy zmerali sily v pohybových aktivitách. Deti súťažili v behu, zahrali  sa loptové hry a hádzali kriketovou loptičkou. Pohyb je deťom veľmi blízky, dáva im voľnosť a pocit šťastia. / p. uč. Čierna, Paukovčeková, Pelachová/

 • Bylinkový deň

  Vo štvrtok v našej školskej kuchyni rozvoniaval bylinkový mätový čajík, ktorý prváci pili počas veľkej prestávky ku desiatej - ale pozor -  nesmela to byť žiadna sladkosť. Okrem toho sme hovorili aj o iných bylinkách, ktoré sa pestujú najmä v našom podtatranskom prostredí. Veď práve tie by sme mali mať v našom jedálničku najčastejšie. /Mgr.Čierna, Paukovčeková, Pelachová/

 • Prales

  Vo štvrtok 26. októbra 2017 usporiadali pracovníci SMOPAJ – u v Liptovskom Mikuláši spolu s pracovníkmi ZOO Bojnice veľmi zaujímavý program pre žiakov 7. ročníka. Hneď na úvod si žiaci sami vytvorili atmosféru pralesa pomocou netradičných hudobných nástrojov. Do pojmovej mapy vpísali všetky asociácie, ktoré mali niečo spoločné s pralesom. Pracovníčky pre nich pripravili množstvo interaktívnych aktivít, vďaka ktorým sa dozvedeli množstvo informácií o pestovaní palmy olejnej, z ktorej sa vyrába palmový olej. Dozvedeli sa aj negatíva, ktoré pestovanie tejto palmy prináša, predovšetkým na ostrove Borneo. Na záver doplnili pôvodnú pojmovú mapu a porovnali výrobky, ktoré obsahujú alebo neobsahujú palmový olej. (Mgr. Čupková, Mgr. Koropecká)

 • Otvorená hodina anglického jazyka

  O tom, že učiť sa anglický jazyk má veľký význam žiakov 8. a 9. ročníka dňa 24.10.2017 presvedčil náš bývalý žiak Dominik Jelínek. Ako študent Gymnázia M.M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši mal možnosť vyskúšať si ročný študijný pobyt v USA. V rámci otvorenej hodiny v anglickom jazyku pútavým spôsobom rozprával o svojich osobných zážitkoch z americkej strednej školy, ich vzdelávacom systéme, spolužiakoch, svojej "dočasnej" rodine, spôsobe života v USA, ale aj o krásnej krajine. Ako sám povedal: ,,Nie je nič, čo by som počas môjho pobytu ľutoval, všetko bolo pre mňa zaujímavé a veľa som sa naučil." Dominikovi ďakujeme za skvelú prezentáciu a motiváciu. Držíme mu palce k úspešnému ukončeniu štúdia na strednej škole, ktoré ho čaká v tomto školskom roku a prajeme veľa ďalších úspechov. (Mg. Lesáková)

 • Deň jablka

  Streda patrila jabĺčku. Práve ono je vo výžive poklad a jeho denná konzumácia nám pomôže vyhnúť sa chorobám. Prišli sme oblečení v červenom, pretože práve o takom sa spieva v známej ľudovej pesničke, ktorú sme sa aj naučili.Povedali sme o tom, prečo patrí jablko medzi naše vitamínové poklady, no a na záver si všetci prváci pochutnali  na krásnych šťavnatých jabĺčkach. (Mgr. Paukovčeková, Mgr. Čierna, Mgr. Pelachová)

 • Deň mlieka

  V utorok sme sa venovali mlieku. Je prvou potravou, s ktorou sa stretneme hneď po narodení a sprevádza nás po celý život. My sme  sledovali  vo filme Mliečna cesta jeho proces spracovania až po hotové mliečne výrobky, ktoré si deti 1. A, 1.B a 1.C doniesli a spoločne si na nich pochutili. (Mgr. Paukovčeková, Mgr. Čierna, Mgr. Pelachová)

 • Týždeň zdravej výživy

  Tak, poďme na to po poriadku. To, že zajko jedáva mrkvičku, je silný, zdravý, dobre vidí a rýchlo behá, už vieme z rozprávky všetci. S prvákmi sme práve v pondelok zahájili týždeň zdravej výživy a rozprávali sme sa  o tom, aký význam má konzumácia ovocia a zeleniny pre náš organizmus, urobili sme si výstavku jednotlivých druhov ovocia, ktoré sme sa učili aj spoznávať a správne pomenovať. (Mgr.Paukovčeková, Mgr. Čierna, Mgr. Pelachová)

 • Deň jablka a zdravá výživa

  Zdravá výživa a správne stravovanie by malo byť súčasťou života každého z nás. Aj my v našej 3.C triede sme sa venovali tejto téme a pripomenuli sme si 23. októbra Svetový deň zdravej výživyDeň jablka. Do školy sme si priniesli rôzne ovocie a zeleninu na výstavku i na zjedenie. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o jablku a o zdravej strave, ktorá by mala prevládať na našich stoloch. Namaľovali sme si veselých ovocníčkov, pochutnali si na pokrájaných jabĺčkach, mrkve, banánoch a na chutných koláčikoch. Spoločne pripravené taniere plné dobrôt a vitamínov boli raz dva prázdne. Nakoniec sme si z našich prác v triede spravili peknú nástenku Pestrá strava – základ zdravia. /Mgr.D. Tkáčová/ 

 • Výtvarný projektový deň (výzdoba šk. jedálne)

  Kreativita, spolupráca, tvorivé nápady, kúsok umenia, fantázia a dobrá nálada - keď sme toto všetko zmiešali v našej škole, vzišiel nám z toho VÝTVARNÝ PROJEKTOVÝ DEŇ zameraný na výzdobu školskej jedálne. Práve naša školská jedáleň je tým miestom, kde sa väčšina z nás stretáva po náročnom dni plného učenia sa, projektov či testov, aby sme si dopriali trochu oddychu a zároveň potešili naše chuťové poháriky. Preto sme sa rozhodli, že každá trieda v škole sa zapojí do výzdoby ŠJ a z jednotlivých výtvarných návrhov vyberieme tie najlepšie, ktoré záramujeme a stanú sa súčasťou výzdoby ŠJ. Vo fotoalbume si môžete pozrieť ako pracovali žiaci na 2. stupni. Zapojených bolo všetkých 13 tried pod vedením p. uč. Kaciana, Dedinu, Hertseh a Rácza (ZŠ). fotoalbum

 • Deň jablka

  Voňa jabĺk, škorice a vanilky naplnila celú školu, keď sa šikovné dievčatá osmych a deviatych tried pustili do prípravy sladkých a zdravých dobrôt. Akých? Predsa jablkových. Stalo sa pekným zvykom, že si v našej škole pripomíname Deň jablka ochutnávkou jedál z nenápadného, no zároveň druhého najzdravšieho ovocia - jablka. Po jablkovom pyré, jablčníku a jablkovej štrúdli si žiaci tentokrát pochutili na nepečenej jablkovej torte, sušených krížalkách, čerstvých jablkách a nechýbali ani jablkové mafiny. Je až neuveriteľné, koľko dobrého pre zdravie ľudí sa ukrýva v každom kúsku tohoto blahodárneho ovocia. Dobroty pripravené z jabĺk  žiakom našej školy  určite spríjemnili deň. (Mgr. Puškárová, Mgr. Stephany) fotoalbum

        

 • 1. miesto v dejepisnej súťaži "Povstalecká história Liptova"

  Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Demänovskej doline sa stala miestom konania v poradí už 8. ročníka dejepisnej súťaže o SNP s názvom "Povstalecká história Liptova." Vyhlasovateľ súťaže je Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v L. Mikuláši. Súťaž má historicky silný odkaz pre verejnosť, čoho dôkazom bola aj veľká pozornosť, ktorá sa venuje jej konaniu. Všetkých žiakov najskôr privítal rektor Akadémie ozbrojených síl p. J. Puttera a následne primátor mesta L. Mikuláš - p. J. Blcháč a primátor L. Hrádku - p. B. Tréger. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 27 žiakov z 9-tich základných škôl. Naše družstvo v zložení N. Fronková, M. Záhradníková a S. Stano z 9.B triedy získali v dvoch súťažných kolách celkovo najviac bodov a obsadili krásne 1. miesto. A vyhrali zaujímavé ceny - ako: putovný pohár, knižné publikácie, časopisy s historickou tematikou, školské pomôcky, cenu primátora mesta, získali exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi a Múzea SNP v Banskej Bystrici. Gratulujeme! (Mgr. K. Rácz) fotoalbum

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum