• Šaliansky Maťko na kraji

  Dom Matice slovenskej v Žiline i tento rok otvoril svoje dvere recitátorom zo všetkých okresov Žilinského kraja na krajskom kole milej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Víťazky okresného kola tejto súťaže v druhej a tretej kategórii  - Terezka Strapoňová z 5.B a Esterka Šubová zo 7.A – nechali zaznieť svoje recitátorské umenie až v našom krajskom meste. V neľahkých podmienkach studených priestorov budovy Matice  a v zoskupení skutočne výborných recitátorov sa naše dievčatá držali nadmieru výborne. Obe si svojím prednesom zaslúžili ocenenie jednotlivých porôt. Terezka, napriek svojej premiére v recitácii povestí,  skončila na krásnom druhom mieste a Esterka  si vybojovala miesto tretie, čím dala svojej derniére v prednese povestí korunku.  Obom dievčatám blahoželáme ku krásnemu úspechu, ďakujeme za vytrvalosť v príprave, za presvedčivé výkony  a držíme palce v ďalších súťažiach umeleckého slova. (Mgr. J.Stephany)

 • Okresné kolo dejepisnej olympiády

  Žiaci našej školy sa 15. februára zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády v L. Mikuláši. Svojimi výsledkami vynikli predovšetkým žiaci deviateho ročníka, ktorí v konkurencii 14-tich škôl z okresu obsadili výborné 1. a 2. miesto! Katka Čupková (1. miesto) a Aďka Borošová (2. miesto) z 9.B získali z testu, ktorý pozostával z 3 častí absolútne najvyšší počet bodov a budú našu školu reprezentovať v krajskom kole v Martine. Poďakovanie a gratulácia k dosiahnutým výsledkom patrí aj ďalším žiakom: Aurel Dúbravec, 6.A (7. miesto), Samo Slosiar, 7.C (7. miesto), A. Kovačičinová, 8.B (9. miesto), Matej Fašanok, 6.B (13. miesto), Kristína Gregorová, 8.M (17. miesto). Z. Ručková, K. Rácz

 • Krajské kolo OSJL

  7. februára sa naša úspešná riešiteľka okresného kola SJL Sárka Strapoňová zúčastnila v Žiline krajského kola tejto olympiády. V celkovom poradí sa  dostala na veľmi pekné 4.miesto Zabojovala v troch disciplínach a to: test, transformácia textu a ústny prejav. Gratulujeme!  ( D. Puškárová)

 • Máme víťaza krajského kola

  Dňa 13. 2. 2018 sa náš žiak, Peter Šiška, zúčastnil krajského kola olympiády v nemeckom jazyku. Svoje jazykové zručnosti si tak mohol preveriť v kategórii žiakov, ktorí dlhodobo žili na území nemecky hovoriacej krajiny. V konkurencii víťazov školských kôl v rámci žilinského kraja získal  1. miesto, a postupuje tak do celoštátneho kola súťaže. Peťovi ďakujeme za skvelý výkon  a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.(Mgr. M. Majzlíková)

 • FAŠIANGY V MÚZEU

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožuška, zima mu bude.

    Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Fašiangové obdobie sme ukončili návštevou múzea v Lipt. Hrádku. Deti 1.A,B tr. sa dozvedeli o tradíciách osláv fašiangov, o zvykoch, obradoch tohto obdobia.  Videli na premietacom plátne najkrajšie karnevaly v Európe. Vyskúšali si karnevalové masky a pochutnali si na chtuných pampúšikoch. Skončilo obdobie zábavy a nastáva čas pôstu./ Mgr. Čierna, Pukovčeková/

 • Karneval na I.stupni

  Aj v tomto školskom roku, v posledný deň fašiangu, sme v spolupráci školského klubu detí a pani učiteliek I. stupňa, deťom pripravili karnevalovú veselicu. Deti a aj pani učiteľky sa prezliekli do masiek a zábava mohla začať. Niekto sa prezliekol za masku medveďa, či masku klauna a mali sme aj masky princezien, ježibáb, pirátov a dokonca "prileteli" aj mimozemšťania. O hudobný doprovod sa nám postaral pán učiteľ Dedina, ktorému aj touto cestou ďakujeme. Nálada bola výborná, o čom sa môžete presvedčiť z fotografií v našom školskom fotoalbume. Na záver karnevalu sme všetky masky odmenili malou sladkou odmenou. (Mgr. Beata Böhmerová)

 • Lyžiarsky kurz druhákov

  Aj tento rok sa žiaci na prvom stupni zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Žiaci 2. ročníka  v termíne od 5.- 9. februára 2018 navštevovali lyžiarske stredisko na Podbanskom. Na týždeň zanechalo 27 druhákov školské povinnosti a vychutnali si lyžiarsky kurz v krásnom horskom prostredí. Do tajov lyžovania ich zasvätili učitelia - I. Malárik, J. Muráň, D. Tkáčová a A. Fajmonová. Podmienky na lyžovanie sme mali veľmi dobré. Zažili sme mráz, hustú hmlu, ale aj krásne slnečné počasie. Lyžiarsky kurz ukončili všetci naši druháčikovia pretekmi v slalome, za ktoré boli odmenení diplomami a sladkou odmenou. /Mgr. D. Tkáčová/

 • Okresné kolo geografickej olympiády

  Geografická olympiáda je určená pre žiakov so zvýšeným záujmom o geografiu a geografii príbuzné odbory. Našu školu aj tento rok reprezentovalo 9 žiakov 5. – 9. Súťažilo sa v troch kategóriách. V silnej konkurencii v kategórii E – 3. miesto získala Laura Štepitová, Lucka Dúbravcová a Samo Stano boli úspešní riešitelia. Darilo sa aj v kategórii F. 1.miesto z predminulého roku obhájil Peťo Šiška, Esterka Šubová a Aurel Dúbravec získali 6. a 13. miesto zo 43 žiakov. Naši najmladší žiaci piataci sa zapísali ako úspešní riešitelia -  Samko Kokavec 5. miesto, Andrej Fedurco 7.miesto, jeden bod delil Natálku Jurčovú od úspešnosti. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme. Žiakom, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom kole držíme prsty. / Učitelia geografie /

 • Chemická olympiáda

  V piatok, 9. 2. 2018, sa aj v našej škole uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Do tejto súťaže sa každoročne zapájajú žiaci 9. ročníka. Tento rok súťažia: Jozef Hajduk (9.M), Adrián Fázik (9.M) a Lea Študencová (9.A). Všetci traja boli úspešní. Srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole. (Mgr. Vladimíra Sklenková)

 • Okresné kolo biologickej olympiády

   

  Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie C, v ktorej súťažilo 43 žiakov 8. a 9. ročníka.  V projektovej časti našu školu reprezentoval Leonard  Šlosár z 9.A triedy a Petronela Hajduková z 8. M triedy.

  Leo s prácou „Jánska dolina a jej zaujímavosti“ obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola v Žiline. Nelka s prácou "Med alebo cukor" obsadila 3. miesto.

  V prakticko – teroretickej časti Lucka Dúbravcová z 8.B triedy ako úspešná riešiteľka OK obsadila 5. miesto.

  Súťažiacim srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Leovi Šlosárovi držíme palce v krajskom kole. (Mgr. Koropecká)

   

   

 • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5. a 9.roč.

  Hneď po Vianociach si piataci a deviataci otestovali svoje vedomosti v okresnom kole matematickej olympiády. Na žiakov 5. roč. čakali 3 úlohy, ktoré museli vypočítať za 2 hodiny a na deviatakov 4 úlohy za 4 hodiny. A že to boli úlohy naozaj ťažké, svedčí to, že z 30 - tich deviatakov boli úspešní z celého okresu len štyria, z toho na 2.mieste Laura Štepitová z 9.A. Mená ostatných našich deviatakov, ktorí síce úlohy domáceho kola vyriešili úspešne, no na okrese sa im až tak nedarilo: Monika Záhradníková, Samuel Šlosár, Jozef Hajduk, Adrián Fázik, Lukáš Herich, Samuel Kováč, Natália Fronková a Dávid Ilčák. Problémom deviatakov je, že od nich vyžadujú učivo, ktoré sa preberá až na strednej škole.

  Z piateho ročníka sa súťaže zúčastnilo až 62 žiakov. Z našich boli úspešní: Pavel Kováč - 7. m., Andrej Fedurco, Sabína Hreňová a Lea Andrášová - 12. m., Samuel Kokavec - 19. m.,  Ema Lesáková a Sofia Kováčová 25. m. Ostatní naši žiaci boli neúspešní: Lívia Antolová, Martin Pavella, Terézia Hatiarová, Beata Herichová, Terézia trapoňová, Zuzana Hajduchová, Richard Žiak, Juraj Divok, Barbora Juríková, Laura Bedeová, Sabína Šingliarová a Natália Jurčová. Boli na olympiáde prvýkrát, dúfame, že sa im bude dariť v budúcnosti lepšie. A všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.(PaedDr. Gabriela Sklenárová)

 • KOMPARO - nácvičné testovanie žiakov 8. a 8. ročníka

  Dňa 16.11. 2017 si otestovalo svoje vedomosti  pod názvom KOMPARO - 14 žiakov ôsmeho  a 43 žiakov deviateho ročníka.

  Konkrétne ôsmaci z geografie, biológie, slovenského jazyka, matematiky a všeobecných študijných predpokladov. Tu sú ich výsledky  porovnané s celoslovenskými výsledkami a rozdiel:

  8.ročník     Úspešnosť našich žiakov          Úspešnosť žiakov v SR              Rozdiel

  Biológia                    42,50%                                           48%                                   -5,50%

  Geografia                 47,30%                                          43,60%                              +3,70%

  Matematika                63%                                               50,40%                            +12,60%                               

  SJ a literatúra            64,40%                                          62,80%                              +1,60% 

  Všeob. štud. pred.     65%                                               54,50%                            +10,50%

  Deviataci robili testy len z matematiky a slovenského jazyka a literatúry:

  9.ročník     Úspešnosť našich žiakov          Úspešnosť žiakov v SR               Rozdiel   

  Matematika                 55,80%                                         49,40%                              +6,40%

  SJ a literatúra             66,60%                                         64,60%                              +2%

  Okrem zaváhania niektorých žiakov 8. ročníka z biológie, sme boli úspešnejší v každom testovanom predmete v oboch ročníkoch. Niekedy až dvojciferným rozdielom oproti celej SR. Dúfame, že sa tak bude žiakom dariť aj na ostrom testovaní v marci 2018.(PaedDr. Gabriela Sklenárová)

     

   

 • Olympiáda z nemeckého jazyka

  Dňa 18. 1. 2018 sa v CVČ v Liptovskom Mikuláši konal 28. ročník okresného kola olympiády z nemeckého jazyka. Najlepší nemčinári základných škôl v našom okrese si tak zasúťažili v tomto, aj keď nie jednoduchom, no krásnom  jazyku. Našu školu reprezentovali tie najlepšie - žiačky 9. A triedy. Laura Štepitová obsadila krásne 3. miesto a Adela Glavová skončila na 4. mieste. Obidvom žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov s nemčinou.(Mgr. M. Majzlíková)

 • EXPERT geniality show

  Dňa 30. novembra 2017 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show. 24 žiakov 6. - 9. ročníkov si vyberalo dve z piatich ponúkaných tém: Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Do you speak english? Dejiny, udalosti, umenie a Svetobežník. Každá téma obsahovala 25 otázok. Na ich vypracovanie mali 60 minút. Naši žiaci boli aj tento rok úspešní. Titul Expert na danú tému získali: Aurel Dúbravec (6.A), Beáta Budinská (7.A), Peter Šiška (7.A), Radana Ivanová (8.A), Lucia Dúbravcová (8.B), Anna Kovačičinová (8.B), Martin Vlček (9.A) a Samuel Kováč (9.A). Tento titul získali za umiestnenie v prvej štvrtine rebríčka v danej téme. Traja z nich získali aj titul TOP Expert, pretože sa v celkovom poradí umiestnili do stého miesta: Lucia Dúbravcová - 2. miesto (1360 súťažiacich), Anna Kovačičinová - 16. miesto (1360 súťažiacich) a Aurel Dúbravec - 48. miesto (1465 súťažiacich). Srdečne blahoželáme! (Mgr. Vladimíra Sklenková)

 • 2. miesto v šk. pohári v snowboardingu

  Marek Mráz (4.B) a Natália Jurčová (5.C) získali výborné 2. miesto v školskom pohári v snowboardingu (kategória mladší žiaci), ktorý sa konal v januári v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry. Celkovo sa podujatia zúčastnili žiaci z 9 základných škôl z okresu Liptovský Mikuláš. Našim športovcom gratulujeme a želáme veľa ďalších podobných úspechov (ZŠ).

  fotoalbum

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Víťazi školských kôl olympiády v anglickom jazyku sa stretli 16. januára 2018 v CVČ v Liptovskom Mikuláši, aby si porovnali svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku v rámci okresu. Našu školu reprezentovala v kategórii 1B Laura Štepitová z 9.A triedy a obsadila krásne 6. miesto. V kategŕii 1A nás zastupoval Peťko Šiška zo 7.A, ktorému srdečne blahoželáme k 2. miestu a obidvom súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy. Vyučujúcim pani učiteľkám Z. Vučkan a Z. Lesákovej ďakujeme za prípravu žiakov. (Mgr. I. Čupková)

 • Poznávame historický a súčasný Trenčín

  V predvianočnom čase 19.12.2017 sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili dejepisno – geografickej exkurzie „ Poznávame historický a súčasný Trenčín“. Žiaci získali základné informácie o polohe krajského mesta, počte obyvateľov, o závodoch, ktoré sú v meste, o rieke, ktorá preteká Trenčínom. Panorámu Trenčína sme pozorovali z Matúšovej veže, ktorá je súčasťou hradného komplexu. Rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale je nápis z rímskeho obdobia, ktorý hlása víťazstvo ll. rímskej légie. Doslovný preklad si žiaci mohli prečítať v hoteli Elisabeth. Cestou na hrad sme videli rôzne historické pamiatky Trenčína. Slová odborníčky na hrade, ktorá nás sprevádzala,  nás obohatili o nové poznatky  a získali sme prehľad o hrade Matúša Čaka. Čerešničkou na torte boli vianočné trhy, z ktorých sme si doniesli vianočné darčeky pre svojich najbližších. / Mgr. T. Dedinová, Mgr. Z. Ručková /

   

   

 • Vianočná besiedka

  Dňa 18.12. sa stretli triedy tretieho ročníka a 4.A, aby pod vedením svojich triednych pani učiteliek spríjemnili svojim blízkym prichádzajúci čas Vianoc. Zaspievali, zarecitovali a krátkymi scénkami nám priblížili predvianočné a vianočné zvyky. Všetkým účinkujúcim a ich rodinám ďakujeme za hojnú účasť a prajeme pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov. triedne učiteľky Fajmonová, Remeňová, Tkáčová, Miklošková

 • Vianočné tvorivé dielne PIATAKOV

  S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou ukrytou v dlani spoznávame, že prichádzajú Vianoce. Hrejivý pocit radosti zo stretnutí s rodinou.

  A hoci tradičné sa mieša s moderným, čaro Vianoc býva neopakovateľné. Príjemnú atmosféru sme mohli zažiť aj na vianočných tvorivých dielňach, ktoré sa konali 20. decembra v našej základnej škole. Vianočný punč, zdobenie medovníkov, výroba oplátok a rôznych ozdôb  - k tomu Vianočné koledy a výborná nálada, aj tak vyzerali naše Vianočné tvorivé dielne.

  Dielne pre všetkých piatakov, ktorých prišli podporiť aj rodičia. V očiach žiakov sme videli radosť a nadšenie, že môžu niečo vlastnoručne zhotoviť a vytvorenou dekoráciou obdarovať svojich blízkych.

  ZRŠ ĎAKUJE VŠETKÝM, KTORÍ SA PODIEĽALI NA PRÍPRAVE A ORGANIZÁCII VIANOČNÝCH TVORIVÝCH DIELNÍ!

  fotoalbum

 • Dejepisný projekt 5.A

  Hrady a zámky, Babylonská ríša, Staroveký Egypt, Šikmá veža v Pise, Socha Slobody v USA či Dinosaury - to boli témy na spracovanie projektu, ktoré si vybrali piataci z 5.A triedy a počas kooperatívneho vyučovania spracovali do podoby posterového projektu. K jednotlivým témam si žiaci pripravili zaujímavé informácie, ktoré odprezentovali pred ostatnými spolužiakmi. Na projektoch žiaci pracovali celý mesiac - využívali pritom údaje z elektronickej encyklopédie a z rôznych náučných publikácii. (K. Rácz)

  fotoalbum

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum