• 1. a 2. miesto v Biblickej olympiáde

  V krajskom kole Liptovsko-oravského seniorátu Biblickej olympiády získali žiačky 7.A triedy výborné umiestnenia. Ester Šubová obsadila v celkovom poradí 1. miesto a Bea Budinská 2. miesto. V tejto kategórii súťažilo celkovo 19 žiakov. Gratulujeme a Esterke želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole! (ZŠ)

 • Geologická exkurzia ôsmakov

  Demänovská jaskyňa slobody je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Keďže sa o nej učíme na hodinách biológie v ôsmom ročníku, už tradične ju so žiakmi navštevujeme. Bolo tomu tak aj v piatok 20. apríla. Po prehliadke jaskyne sme sa presunuli do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, kde sme mali možnosť vidieť expozíciu Dvojníci. Dozvedeli sme sa napr., že okrem mäsožravého cicavca líšky hrdzavej existuje huba s názvom líška oranžová. Rastlinu slnečnicu ročnú poznajú už aj škôlkari, ale vedeli ste, že slnečnica pestrá je ryba? Pracovníčky múzea pripravili aj množstvo zaujímavých interaktívnych aktivít. Žiaci hrali hru bingo – zvieracie zvuky, pexeso, atď.. Exkurziu sme zavŕšili prednáškou o lese v múzeu Čierny orol. Čas, ktorý sme strávili v jaskyni aj múzeách bol pre nás veľmi prínosný.

  Zuzka Drobúlová o exkurzii (žiačka 8.A):

  Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, ako napríklad že jaskyňa bola objavená v roku 1921 a je sprístupnená od roku 1924. Je jedna z najkrajších a z najnavštevovanejších jaskýň na Slovenku. Teplota jaskyne sa po celý rok nemení, ostáva na 6°C. Po návšteve jaskyne sme sa presunuli do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde boli pre nás pripravené rôzne edukačné aktivity ku témam - fauna a flóra.

  Ďakujeme naším pani učiteľkám biológie, ktoré túto predmetovú exkurziu zorganizovali a postarali sa o zaujímavý deň plný zážitkov. (Mgr. J. Koropecká, Mgr. I. Čupková a Mgr. Z. Jurecová)   viac

 • Deň Zeme - brigáda

  22. apríla oslavuje „meniny“ naša planéta Zem. V súčasnosti ľudia z celého sveta upozorňujú na zhoršujúci sa stav prírodného prostredia na našej planéte a spoločným úsilím je dosiahnuť jeho zlepšenie. Hlavnou ideou tohto významného dňa je pripomenúť si závislosť života od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné chrániť.

  Pri tejto príležitosti sa všetky školy z nášho mesta zapojili do jarnej brigády, ktorej cieľom bolo vyčistiť jednotlivé mestské úseky (zóny). Naša škola mala na starosti Ul. Hradnú, Matúškovú, Dukliansku, M. Rázusa, F. Kráľa, Kpt. Nálepku + areál našej školy. Žiaci spolu s učiteľmi 1. a 2. stupňa urobili veľký kus práce, začo im patrí poďakovanie!

 • 3. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády kategória E

  Biologická olympiáda kategórie E  „Poznaj a chráň“ je najťažšou súťažou z biologických olympiád. Účastníci súťaže sa naučili poznávať 50 predpísaných druhov živočíchov -  znalosť slovenského a vedeckého názvu, systematické zaradenie, poznatky o spôsobe života (biotop, potrava, rozmnožovanie, zimovanie, ochrana) V praktickej časti súťaže účastníci predložili  zbierku 10 vybraných druhov živočíchov, ktoré pozorovali.

  V okresnom kole našu školu reprezentovala žiačka 8. B triedy Anička Kovačičinová. V silnej konkurencii obsadila krásne 3. miesto.  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (Mgr. Koropecká)

 • Krajské kolo geografickej olympiády

  Krajské kolo geografickej olympiády po prvýkrát prebiehalo na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Medzi žiakmi, ktorí reprezentovali náš okres boli aj naši najlepší geografi Peťo Šiška a Laura Štepitová. Po úspešnej teoretickej časti museli dokázať aj svoje praktické zručnosti – práca s atlasom, mierka mapy, matematické výpočty, azimuty a pod. Svojimi výsledkami sa zaradili medzi úspešných riešiteľov KK GO. Laure chceme srdečne poďakovať za každoročné úspešné  riešenie nielen okresného kola, ale aj krajského. Dúfame, že  aj na SŠ bude v riešení tejto olympiády pokračovať. Peťo sa  určite bude snažiť obhájiť svoje prvenstvo aj v budúcom školskom roku. Laure a Peťovi ďakujeme. / Mgr. Terézia Dedinová a Mgr. Peter Dedina /

 • Svet okolo nás

  Vzdelávací projekt „Svet okolo nás“, nás zaviedol do Juhovýchodnej Ázie - do Vietnamu, krajiny nádherných vápencových hôr, tajuplných jaskýň, skvelého jedla a usmievavých ľudí. Cez videoprojekciu sme navštívili moderné centrum obchodu a priemyslu, najväčšie mesto južného Vietnamu Ho Či Minovo mesto. Mohli sme ho porovnať so súčasným hlavným mestom Hanoj. Rieka Mekong nás prekvapila svojou dĺžkou a tým, že jej delta je významnou  obilnicou Vietnamu a dôležitou poľnohospodárskou oblasťou. Pestuje sa tam ryža, rôzne exotické plody, nevynímajúc čajovníkové plantáže a sady moruší. Dozvedeli sme sa o vietnamskej vojne, ktorá trvala 20 rokov a dodnes obyvatelia znášajú jej dôsledky. Čo nás veľmi zaujalo ? Bol to dopravný prostriedok, ktorý používajú všetci tí, ktorí dosiahnu na pedále. Je to motorka. Možno ráz na inom dopravnom prostriedku navštívime túto zaujímavú krajinu „ Vietnam – bránu do Indočíny“. / Mgr. Terézia Dedinová /

 • 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády

  Okresného kola Pytagoriády, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnilo niekoľko našich žiakov, ktorí našu školu výborne aj reprezentovali (článok o olympiáde sme už publikovali). Lucka Dúbravcová získala v kategórii P8 (8. ročník) 3. miesto, ku ktorému jej gratulujeme. Poďakovanie za prípravu žiakov patrí p. učiteľkám matematiky.

 • 1. miesto z celoslovenského kola Olympiády v ruskom jazyku

  Ekaterina Turlak, žiačka 8.B triedy zvíťazila v celoslovenskom kole 48. ročníka Olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3. Súťaž sa konala v meste Košice a Katku sprevádzala p. učiteľka ruského jazyka H. Hertseh. Katke srdečne blahoželáme!

 • Predškoláci v našej základnej škole

  V marci sa „brány našej školy“ otvorili pre všetkých predškolákov a ich rodičov. Pripravili sme si pre nich zaujímavé popoludnie v „KRAJINE ROZPRÁVKOVO“, kedy sme spoločne budúcich školákov hravou a tvorivou formou vtiahli do atmosféry školy, do ktorej sa už o pár mesiacov sami zapoja. Deti postupne prechádzali jednotlivými „Kráľovstvami“. V „Kráľovstve ROBOTOV“ deti mali možnosť vidieť prácu starších žiakov s robotmi, ktoré si sami na krúžku zhotovili a naprogramovali, zahrali sa s nimi, zabavili sa a zaspievali si s čarodejnicami v „Kráľovstve ANJ“,  zacvičili si v „Kráľovstve ŠPORTU“, otestovali si svoje chuťové poháriky v „Kráľovstve JEDLA“ a vlastnoručne si vyrobili malý darček v „Kráľovstve TVORIVOSTI“, ktorý si odniesli domov ako pamiatku na tento deň. Pripravená bola aj prezentácia školy, ktorú si pre rodičov pripravil pán riaditeľ PaedDr. Marián Žiška spolu so zástupkyňou pre primárne vzdelávanie Mgr. Adrianou Klaučovou a vedúcou ŠKD Mgr. Beatou Böhmerovou. Rodičia využili možnosť oboznámiť sa so zameraním, priestormi a vybavením školy, s činnosťou v ŠKD a so záujmovou činnosťou mimo vyučovacieho procesu. Na záver čakalo na všetkých sladké prekvapenie, ktoré pre nás pripravili šikovné p. kuchárky. V apríli sme v našej škole privítali predškolákov z Liptovského Hrádku a okolitých obcí, ktorí spolu so svojimi p. učiteľkami navštívili prvácke a druhácke triedy. Deti zažili atmosféru školy priamo počas vyučovacieho procesu, predviedli nám svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. „Brány našej školy“ ostávajú otvorené aj naďalej. Srdečne Vás pozývame na Zápis do prvého ročníka, tešíme sa na Vás a Vaše deti.

 • Hviezdoslavov Kubín

  P.O.Hviezdoslava, nášho najväčšieho básnika, si každoročne pripomíname súťažou  v prednese poézie a prózy. Ani tento školský rok  to nebolo inak. Dňa 26.3 2018 žiaci 5.-9. ročníka súťažili o najlepší prednes literárneho textu.  Umiestnenie žiakov: 2. kategória - poézia - 1. miesto Richard Žiak 5. A trieda, 2. kategória - próza -1. miesto Sabína Hreňová  5.A trieda, 3. kategória - poézia - 1. miesto Kristína Vrtěnová   9.A trieda, 3.  kategória - próza - 1. miesto Ester Šubová  7. A trieda. Žiačka Terezka Strapoňová z 5.B triedy postúpila priamo do okresného kola a obsadila 2. miesto. Ester Šubová získala v okresnom kole 2. miesto. Obom žiačkam blahoželáme k úspechu a všetkým súťažiacim ďakujeme za kvalitnú prípravu a účasť v súťaži. / vyučujúce slovenského jazyka/

 • 1. miesto v okresnom kole - volejbal dievčat

  Výborné 1. miesto v okresnom kole dievčat získali naše žiačky 7. - 9. ročníka na turnaji, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši začiatkom apríla 2018. Svoju športovú šikovnosť a odhodlanie dievčatá preukázali aj v kvalifikácii do krajského kola, ktorá sa konala 6.4.2018 a v ktorej získali takisto 1. miesto. Žiačky pripravoval Mgr. J. Kollár. Blahoželáme a v krajskom kole želáme veľa úspechov.

  volejbalový tím dievčat (foto)

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN na prvom stupni

   

  Dňa 20.3.  na prvom stupni prebehlo školské kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Recitačnej súťaže sa zúčastnilo 20 detí z druhých až štvrtých ročníkov. Recitátori mali pripravené veľmi pekné ukážky, ktoré výborne zvládli. V prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Tamarka Paliderová, na 2. m. Dominika Krajčiová, na 3. m. Sofia Šafaříková. V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila Dianka Odrejková, na 2. m. Sonička Lišuchová, na 3. m. Šárka Šramová. Víťazky obidvoch kategórií 5. 4. reprezentovali našu školu na okresnom kole v Lipt. Mukuláši. Tamarka Paliderová  v poézii a Dianka Ondrejková v próze sa umiestnili na 2. mieste.           Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy! /Mgr. Marieta Čierna/

 • Krajské kolo dejepisnej olympiády

  Gymnázium V. P. Tótha v Martine je už tradične tým miestom v rámci žilinského kraja, ktoré realizuje dejepisnú olympiádu. Tento rok našu školu reprezentovali dve žiačky 9.B triedy, Katka Čupková a Aďka Borošová. Súťažili v kategórii C, pričom samotný test pozostával z troch časti: svetových dejín, monotematického celku (2. svetová vojna) a regionálnych otázok. A hoci dievčatá deň pred olympiádou písali testy orientované na strednú školu (Testovanie 9), so súťažou sa vysporiadali veľmi dobre. Aďka v konečnom výsledku získala 50 bodov (teda test napísala na 50%), Katka získala 64 bodov a stala sa úspešnou riešiteľkou krajského kola dejepisnej olympiády - k čomu jej srdečne blahoželáme. Obidvom žiačkam ZRŠ ďakuje sa čas, ktorý venovali príprave na túto náročnú súťaž a na strednej škole im praje podobné úspechy ako dosahovali v našej základnej škole. Mimoriadna pochvala patrí Katke Čupkovej, ktorá sa pravidelne od 6. ročníka zúčastňovala dejepisnej olympiády a veľmi úspešne reprezentovala aj našu základnú školu!

 • Krajské kolo matematickej olympiády

  Utorok, 27. marec, bol pre Moniku Záhradníkovú z 9.B veľmi úspešný. Všetci sme vedeli, že je šikovná a múdra žiačka a má výborné matematické myslenie. Svoju logiku využila v Žiline, keď v Krajskom kole matematickej olympiády získala dostatočný počet  bodov, aby sa stala  jeho úspešnou riešiteľkou. Je to náročná súťaž, lebo je v úlohách často zahrnuté stredoškolské učivo, ktoré sa nedá jednoducho naučiť, ale treba mu aj rozumieť a vedieť ho použiť. Spolu s Monikou riešila úlohy aj Laura Štepitová, ktorá, hoci je tiež veľmi dobrá v matematike,  nebola úspešná. Laure sa viac darilo v okresnom kole. Teraz si s Monikou úlohy vymenili. Moniku pripravovala  p.uč. Mgr. Zuzana Jurecová, ktorá jej už od okresného kola verila, pretože poznala jej vedomosti z matematiky. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

 • Návšteva Knižnice v Liptovskom Hrádku

  Mesiac marec, v znamení kníh, sme ukončili návštevou Knižnice v Liptovskom Hrádku. Ako tradične, pre žiakov 7.-9. ročníkov bola v dňoch 26.-28. marca pripravená prezentácia o najväčšom dramatikovi Wiliamovi Shakespearovi. Pani Kompišová prednášku obohatila zaujímavými informáciami zo života a diela tohto dramatika. Žiaci sa tiež dozvedeli o prvom slávnom divadle The Globe v Londýne a mali možnosť vypočuť si úryvok z jeho divadelnej hry Macbeth. Týmto ďakujeme mestskej knižnici za spestrenie vyučovacích hodín anglického jazyka. (Vyučujúce anglického jazyka).

 • Úspešný riešiteľ celoštátneho kola

  Dňa 26. 3. 2018 sa náš žiak, Peter Šiška, zúčastnil  celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku. V silnej konkurencii  tých najlepších súťažiacich zo Slovenska sa stal úspešných riešiteľom olympiády. Peťovi gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy. Mgr. M. Majzlíková 

 • Veľkonočné pečenie - 3.B

  Sviatky jari sme si pripomenuli aj prípravou Veľkonočného pečiva v našej triede (Mgr. A. Fajmonová).

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 23. marca 2018 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Tento rok sa do súťaže zapojilo 32 žiakov z desiatich škôl okresu Liptovský Mikuláš. Okrem teoretických vedomostí museli predviesť aj svoje praktické zručnosti. Našu školu reprezentovali traja žiaci. Najúspešnejšia bola Lea Študencová (9.A), ktorá obsadila krásne 5. miesto. Ako úspešní riešitelia skončili aj Jozef Hajduk (9.M) a Adrián Fázik (9.M). Srdečne blahoželáme! (Mgr. Vladimíra Sklenková)

 • 1.C v múzeu

  Prváci z 1.C sa zúčastnili na tvorivých dielňach v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku. Dozvedeli sme sa, že Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Symbolom je vajíčko - pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka, my sme si vyskúšali  zdobenie vajíčka voskovou technikou. Pozrite si náš fotolabum (aj triedny).

 • Voda pre život

  K svetovému dňu vody vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. tretí ročník výtvarnej súťaže Voda pre život. Zúčastnili sa jej aj žiaci 4.A. Vo svojich prácach poukázali na význam vody a na potrebu jej ochrany. Najlepšie práce boli ocenené a medzi šikovných výtvarníkov sa zaradili aj Viktória Švandová (3. miesto v I. kategórii) a Ameli Benková (čestné uznanie). Dievčatá, srdečne gratulujeme! Mgr. J. Miklošková

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum