Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marieta Čierna
Foto Foto Foto Foto Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iva Paukovčeková
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marta Pelachová
Foto Foto Foto
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Herichová
Foto Foto Foto Foto Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Vančurová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Remeňová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alica Fajmonová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dáša Tkáčová
Foto Foto Foto Foto Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Miklošková
Foto Foto Foto Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Skaličanová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Koropecká
Foto Foto Foto Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jurecová
Foto Foto Foto Foto Foto
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Dedina
Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Dedinová
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hanna Hertseh
Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Sklenková
Foto Foto Foto Foto Foto
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslava Oravcová
Foto Foto Foto Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Sklenárová
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Drahoslava Puškárová
Foto Foto Foto Foto Foto
8.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mariana Majzlíková
Foto Foto Foto Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Duda
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Lesáková
Foto Foto Foto Foto Foto
9.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Lazárová
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum