• Žiacke konto a prístup do prostredia

    • Prihlasovacie údaje do EduPage žiaci dostanú od triedneho učiteľa na začiatku školského roka. Prihlasovacím menom žiaka do školského konta je obvykle MenoPriezvisko a heslo je reťazec znakov, ktorý vygeneroval systém. Žiak alebo rodič sa môže do systému prihlásiť buď cez školskú web stránku www.zshradna.sk alebo cez mobilnú aplikáciu (stiahnuť si ju môžete cez Google Play alebo iTunes).

     Rodičom odporúčame vytvoriť si tzv. osobné konto, kde prihlasovacím menom bude e-mailová adresa. Výhodou osobného konta je, že ak používateľ zabudne heslo, systém EduPage mu pošle emailom link pre obnovenie hesla. Osobné konto pre rodičov sa vytvára cez profil a nastavenia v žiackom konte.

     Ak žiak stratil alebo zabudol heslo do Edupage prostredia je potrebné kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. školského administrátora (ZRŠ Mgr. K. Rácz).

  • Prihlásenie do Edupage

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie