• Nemecký jazyk

    • Dňa 30. 11. 2012 sa uskutočnila na našej škole olympiáda v nemeckom jazyku. Žiaci si tak mali možnosť overiť svoje vedomosti aj v druhom cudzom jazyku, a to v písomnej časti -gramatický test, posluch s porozumením, čítanie s porozumením, ako aj v ústnej časti – obrázkový príbeh, rozhovor na jednu z konverzačných tém.

      

     1. miesto získala Tímea Čolláková -žiačka 9. B triedy

     2. miesto obsadila Lucia Michaela Mitrengová -žiačka 9. B triedy

     3. miesto patrí Ivke Sklenkovej - žiačka 8. B triedy

      

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a vzornú prípravu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie