Navigácia

Školský klub detí iNFOrmuje

Predmetové komisie (prehľad)

Školský vzdelávací program

 

 

 

Sobota 30. 8. 2014

Zájazd Thassos - pokyny

Prejdi na [pokyny]

Informácie CK o zájazde

Prejdi na [info CK]

Pokyny CK - zájazd Thassos

Prejdi na [pokyny]

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

Prejdi na [vyhlásenie]

Nové výberové konanie


Mesto Lipt. Hrádok vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ. Požadované kvalifikačné predpoklady, ako aj dátum a miesto podania žiadosti nájdete v prílohe pdf.

Informácie /príloha/

1. a 5. roč. - prehľad tried

Prejdi na [1.ročník] - [5.ročník]

Šk. jedáleň od 3.9.2014

Prejdi na [jed. lístok] - [stravné]

Prázdniny 2014/15

Prejdi na [prehľad prázdnin]

Harmonogram 2.9.2014

Prejdi na [začiatok šk. roku]

Krúžková činnosť

Prejdi na [krúžky]

Vnútorný poriadok školy

Prejdi na [šk. poriadok]

PROJEKTY v novom šk. roku 2014/15

       

      

Novinky zo šk. prostredia 2014/15