Pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces

v našej škole darovaním 2% z daní, ĎAKUJEME

[tlačivá a info]

 

Plánované podujatia a akcie

Stiahnuť [podujatia 2015/16.pdf]

Internetová žiacka knižka

Stiahnuť [návod IŽK.pdf]

Rodičovské združenia

Stiahnuť [RZ 2015/16.pdf]

 

 

 

 

NOVINKY ZO ŠK. PROSTREDIA

(fotografie odkazujú na "fotoalbum" - články k podujatiam nájdete v "prehľade noviniek")

PREPOJENIE DO JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ