Navigácia

Školský klub detí iNFOrmuje

Predmetové komisie (prehľad)

Školský vzdelávací program

Výberové konanie

Mesto Lipt. Hrádok vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy. Požadované kvalifikačné predpoklady, ako aj dátum a miesto podania žiadosti nájdete v prílohe /pdf/.

Informácie /príloha/

TV Hradná

Kalendárium podujatí

[mesiac jún]

Prehľad školských akcií a podujatí

Jedálny lístok

Platby za stravné

Prečítajte si zaujímavé články zo šk. prostredia v e-časopise Lastovička!

Sekretariát (tajomníčka) Špeciálny pedagóg Výchovný poradca

Pozrite si úspešné a ocenené projekty našich pedagógov a žiakov

Školská nástenka - oznamy v šk. roku 2013/14

Stredné školy - iNFO

Vnútorný poriadok školy

NOVINKY zo školského prostredia

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Fax: 044/5222 649
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  DEXIA banka Slovensko
  Expozitúra Liptovský Hrádok
  číslo účtu: 165 093 0001/5600

Fotoalbum