Navigácia

Školský klub detí iNFOrmuje

Predmetové komisie (prehľad)

Školský vzdelávací program

 

Kalendárium podujatí

[mesiac apríl]

Prehľad školských akcií a podujatí

Jedálny lístok

Platby za stravné

Prečítajte si zaujímavé články zo šk. prostredia v e-časopise Lastovička!

Sekretariát (tajomníčka) Špeciálny pedagóg Výchovný poradca

Pozrite si úspešné a ocenené projekty našich pedagógov a žiakov

Školská nástenka - oznamy v šk. roku 2013/14

Stredné školy - iNFO

Vnútorný poriadok školy

Podporte rozvoj našej školy a DARUJTE jej % zo svojich daní

Vyhlásenie 2%

[stiahnuť] Vyhlásenie 2014.doc 

Potvrdenie o zaplatení dane

[stiahnuť] Potvrdenie 2014.doc

Časové lehoty

Termíny na poukázanie % z dane www.rozhodni.sk/casove-lehoty

Rozhodni.sk

Všetky potrebné informácie ohľadom poukazovania % z dane nájdete na www.rozhodni.sk

NOVINKY zo školského prostredia

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Fax: 044/5222 649
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  DEXIA banka Slovensko
  Expozitúra Liptovský Hrádok
  číslo účtu: 165 093 0001/5600

Fotoalbum