Navigácia

Školský klub detí iNFOrmuje

Predmetové komisie (prehľad)

Školský vzdelávací program

 

 

 

Streda 1. 10. 2014

Plenárne rodičovské združenie

30.9.2014 o 15:30h. - po plenárnom RZ sa budú konať triedne RZ

Školská jedáleň

Prejdi na [jed. lístok] - [stravné]

Fotogaléria tried

Prejdi na [triedy]

Krúžková činnosť

Prejdi na [krúžky]

Vnútorný poriadok školy

Prejdi na [šk. poriadok]

Nové výberové konanie


Mesto Lipt. Hrádok vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ. Požadované kvalifikačné predpoklady, ako aj dátum a miesto podania žiadosti nájdete v prílohe pdf.

Informácie /príloha/

PROJEKTY v novom šk. roku 2014/15

       

      

Novinky zo šk. prostredia 2014/15