Navigácia

Školský klub detí iNFOrmuje

Predmetové komisie (prehľad)

Školský vzdelávací program

Sobota 25. 10. 2014

Fotoalbum - akcie, podujatia, súťaže

Prejdi na [fotoalbum]

Školská jedáleň

Prejdi na [jed. lístok] - [stravné]

Krúžková činnosť

Prejdi na [krúžky]

Fotogaléria tried

Prejdi na [triedy]

Vnútorný poriadok školy

Prejdi na [šk. poriadok]

PROJEKTY v novom šk. roku 2014/15

 

     

Jedálny lístok

Platby za stravné

Prečítajte si zaujímavé články zo šk. prostredia v e-časopise Lastovička!

Sekretariát (tajomníčka) Špeciálny pedagóg Výchovný poradca

Pozrite si úspešné a ocenené projekty našich pedagógov a žiakov

NOVINKY zo školského prostredia

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Fax: 044/5222 649
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  DEXIA banka Slovensko
  Expozitúra Liptovský Hrádok
  číslo účtu: 165 093 0001/5600

Fotoalbum